logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Anglistyki od momentu powstania w 2002 stawia na wysoką jakość kształcenia, uzyskiwaną przez połączenie poziomu akademickiego z praktycznym ukierunkowaniem prowadzonych studiów. Pracownicy prowadzą aktywnie badania naukowe, szczególnie w obszarze literaturoznawstwa angielskiego i amerykańskiego, metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz teoretycznych i praktycznych aspektów tłumaczenia.

Oferta Katedry Anglistyki

Efektem prac członków Kateddry są programy studiów skonstruowane w oparciu o aktualny stan wiedzy, skupione na rzeczywistych zastosowaniach, ale jednocześnie aktywnie wspierające rozwój intelektualny studentów, przygotowując najlepszych do przyszłej kariery akademickiej. Oferta dydaktyczna Katedry »

Specjalizacje

Studenci specjalizacji tłumaczeniowej uczestniczą w prowadzonych przez praktyków warsztatach z przekładu i zapoznają się ze specyfiką pracy zawodowej tłumacza, podczas gdy ci, którzy wybrali specjalizację nauczycielską zdobywają umiejętności i wiedzę niezbędne do pracy w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. Z kolei słuchacze specjalizacji anglistyczno-biznesowej poznają podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania, i przygotowują się do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pracy.

Nowość w ofercie

Creative Writing, czyli nowo utworzona specjalizacja na studiach II stopnia skierowana jest do osób pragnących wykorzystać umiejętności językowe i potencjał humanistyczny do pracy w środkach przekazu i przemyśle twórczym, oraz kandydatów chcących rozwijać talent pisarski w obszarze literatury, filmu i multimediów.

Międzynarodowe środowisko

Jesteśmy katedrą o charakterze wielokulturowym. Wśród naszych wykładowców są nauczyciele brytyjscy, kanadyjscy i irlandzcy, a studenci pochodzą z różnych krajów Europy i świata. Tym samym język angielski jest nie tylko językiem wykładowym, lecz także naturalnym językiem komunikacji.

Rozwój studentów

Jednym z ważniejszych celów działalności Instytutu jest inspirowanie studentów do rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań poprzez uczestnictwo w działaniach Koła Naukowego i licznych wydarzeniach naukowych i kulturalnych, a także poprzez kontynuowanie edukacji na poziomie studiów doktoranckich.

Władze

Znalezione obrazy dla zapytania piotr skurowski swps

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Skurowski

Kierownik Katedry
pskurows@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Koordynatorzy

258 anna gadomska

dr

Agnieszka Gadomska

Kierownik kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego
agadomska@swps.edu.pl

258 katarzyna cybulska

dr

Katarzyna Cybulska

Koordynator praktyk nauczycielskich
kcybulska@swps.edu.pl

258 anna warso2a

dr

Anna Warso

Koordynator specjalizacji tłumaczeniowej
awarso@swps.edu.pl

258 malgorzata piasecka

mgr

Małgorzata Piasecka

Koordynator studiów anglojęzycznych pierwszego stopnia
mpiaseck@swps.edu.pl

258 marcin szwed

mgr

Marcin Szwed

Koordynator praktyk tłumaczeniowych
mszwed@swps.edu.pl

Pracownicy

 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski
 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Eliza Borkowska
 • dr Piotr Borkowski
 • dr Katarzyna Cybulska
 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Sylwia Maciaszczyk
 • dr Emma Oki
 • dr Agnieszka Pantuchowicz
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Anna Warso
 • dr Mikołaj Wiśniewski
 • mgr Marcin Szwed

Wydarzenia

Semestr letni 2016/17

W ramach Europejskiego Dnia Języków prof. Hanna Komorowska wzięła udział w dyskusji panelowej „Podobieństwa i związki między językami europejskimi”, zorganizowanej w Między Nami Cafe w dn. 21 września 2017 roku. W dyskusji uczestniczyli także prof. Władysław Miodunka i prof. Przemysław Gębal, a tematyka rozmowy dotyczyła, między innymi, podobieństw między językami europejskimi i tego jak związki pomiędzy nimi mogą ułatwiać naukę kolejnych języków. Istotnym tematem panelu była rola języka angielskiego jako lingua franca współczesnego świata.

edj

26 czerwca 2017 r. prof. Hanna Komorowska wygłosiła referat otwierający  konferencję w Starych Jabłonkach k. Ostródy.  Było to spotkanie dla ponad 400 nauczycieli-anglistów z miejscowości poniżej 20.000, odbywające się w ramach programu „English Teaching”. Konferencje te są zorganizowane cyklicznie przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której prezesem jest ambasador Jerzy Koźmiński.

komorowska referat

W dniach 11-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS odbyła się zorganizowana przez dr Agnieszkę Pantuchowicz i dr Annę Warso międzynarodowa konferencja zatytułowana "Protest and Dissent in Translation and Culture". Wykłady plenarne wygłosili na niej prof. Mona Baker (University of Manchester), prof. Ben Dorfman (Aalborg University) oraz prof. Hanna Komorowska i prof. Tadeusz Rachwał z Uniwersytetu SWPS, a w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych udział wzięli goście reprezentujący 11 polskich i 16 zagranicznych ośrodków naukowych.

plakaty2dissent1
dissent2
dissent3Program konferencji znaleźć można na stronie stronie: www.swps.pl/dissent

 

Do Biblioteki Uniwersytetu SWPS trafiły właśnie egzemplarze najnowszej książki autorstwa naszych wykładowców, prof. Hanny Komorowskiej i prof. Jarosława Krajki „Monolingualism - Bilingualism - Multilingualism. The Teacher's Perspective”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Peter Lang. Książka dotyczy zagadnień i czynników  natury socjologicznej, socjopolitycznej i socjolingwistycznej, które w istotny sposób wpływają na proces nauczania-uczenia się języka pierwszego i języków kolejnych. Publikacja skierowana jest do studentów filologii i nauczycieli języków obcych, umożliwiając im aktualizację i poszerzenie wiedzy na temat między innymi akwizycji języka, programów edukacji dwujęzycznej w różnych krajach, wielojęzyczności w perspektywie jednostki i instytucji, a także w europejskiej polityce językowej. Prof. dr hab. Maria Wysocka w recenzji książki podkreśla przyjętą w niej perspektywę nauczyciela: „Znakomita większość publikacji dotyczących nauczania języka obcego zajmuje się –  uważaną za najważniejszą – osobą ucznia. Przez długie lata nauczyciel pozostawiony był samemu sobie. A przecież natura dydaktyki szczegółowej tego przedmiotu wymaga od niego umiejętności specjalnych,  których posiadanie nie jest potrzebne w dydaktyce innych przedmiotów. Skierowanie tej publikacji właśnie do nauczycieli języków obcych wypełnia z powodzeniem istniejącą od dawna lukę w literaturze tematu i stanowi jedną z jej głównych wartości." Nasi studenci planujący pracę nauczyciela otrzymali zatem znakomite wsparcie w przygotowaniu zawodowym. 

W dniu 24 maja 2017 roku, na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, dr Agnieszka Gadomska odebrała dyplom przyznany za obronioną z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Jej praca, której promotorem był prof. UŁ dr hab. Przemysław Krakowian, zatytułowana jest „Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich - rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu” (Implementing Teacher Developed Information Technology Based Materials for TEFL – Enhancing and Fostering Teacher Development in the Era of Mass Internet, Digitalization and IT Applications in Teaching).

gadomska dr

W maju w Warszawie odbył się III Europejski Kongres Języków Obcych pt. „From good to great. Innovation, Inspiration, Culture”, organizowany przez PASE (Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych).  Do wygłoszenia referatu plenarnego organizatorzy zaprosili prof. Hannę Komorowską, kierownika Zakładu Językoznawstwa Stosowanego w naszym Instytucie Anglistyki. Jej wykład zatytułowany był "Rola języka i tożsamości w nauce języków obcych".

komorowska pase

W maju prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich odwiedziła naszą partnerską uczelnię Pamukkale University w Denizli w Turcji, w ramach programu Erasmus Mobility. Wygłaszała wykłady z zakresu komunikacji międzykulturowej dotyczące rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz roli dyskursu i tekstu literackiego w tym zakresie. Odbyła także liczne spotkania i konsultacje dotyczące współpracy akademickiej z kolegami z Wydziału Edukacji, między innymi profesorem Turanem Pakerem, który odwiedził Uniwersytet SWPS w 2016 roku, również korzystając z wymiany Erasmus Mobility. Szczególnie sympatycznym elementem wizyty prof. Aleksandrowicz-Pędich było spotkanie ze studentką Ayşenur Avci. W ubiegłym roku akademickiem Ayşenur Avci przebywała u nas na wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus. W Denizli Ayşenur  oprowadzała prof. Aleksandrowicz-Pędich po mieście, którego symbolem jest kogut.

aleksandrowicz wyjazd

Od tego semestru nasza koleżanka dr Sylwia Maciaszczyk ma nowe dodatkowe obowiązki w Uniwersytecie SWPS. Została powołana przez władze Uczelni na stanowisko kierownika Centrum E-learningu. Do jej zadań należy budowa strategii rozwoju e-learningu, który ma wspomagać studentów wszystkich kierunków w zdobywaniu wiedzy oraz rozwoju umiejętności poprzez uzupełnianie oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych na terenie naszej Uczelni. W pracy na tym stanowisku dr Maciaszczyk będzie korzystać zarówno ze swojego doświadczenia z zakresu wdrażania technologii w edukacji (w którym to obszarze prowadziła badania naukowe i obroniła doktorat) jak i z doświadczenia managerskiego, wyniesionego z pracy na stanowisku Kierownika Centrum Językowego Uniwersytetu SWPS oraz Dyrektora Metodycznego sieci empik school.

W kwietniu w ramach programu Erasmus przyjechał do nas dr Julian Stannard, wykładowca z naszej partnerskiej uczelni University of Winchester w Anglii. Nasz gość jest wykładowcą literatury  specjalizującym się w angielskiej i amerykańskiej poezji modernistycznej oraz prowadzi kursy w zakresie kreatywnego pisania, bardzo popularne na uniwersytecie w Winchester. Ponadto sam jest znanym publikującym poetą – ostatni wydany przez niego tom wierszy to What were you thinking? (CB Editions, 2016). Na naszej uczelni dr Stannard przeprowadził wykłady i zajęcia z poezji amerykańskiej oraz spotykał się z wykładowcami Instytutu Anglistyki, dyrekcją i dziekanem. Rozmawiał też z naszą studentką Oleną Stetsenko, która przygotowuje pracę magisterską dotyczącą „blogging and creative writing”.

julian stannard

W ramach program Erasmus Plus w naszej uczelni w dniach 9.04-15.04.2017 przebywała pani dr Jannat Sagimbayeva z Gumilyov Eurasian National University w Astanie, stolicy Kazachstanu. Dr Sagimbayeva prowadziła zajęcia dla studentów anglistyki z komunikacji międzykulturowej i zagadnień edukacji w krajach wielojęzykowych. Spotykała się także z naszymi wykładowcami, między innymi z dr Agnieszką Gadomską, oraz zwiedzała Warszawę.

gadomska Sagimbayeva

11 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta promocja doktorska na naszej Uczelni. Swoje dyplomy odbierali doktorzy i doktorzy habilitowani, którzy osiągnęli te stopnie kariery naukowej w ostatnich dwóch latach. W tym gronie było dwoje naszych pracowników, dr Emma Oki i dr Paweł Pyrka. Na zdjęciu występują w togach obowiązujących na tej uroczystości. Towarzyszy im dyrektor Instytutu Anglistyki, prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich.

Promocja doktorow Oki Pyrka

7 kwietnia 2017 odbyła się konferencja studencka „Filolog w miejscu pracy”,  zorganizowana przez dr Emmę Oki i prof. Lucynę Aleksandrowicz-Pędich przez współpracy z mgr Małgorzatą Piasecką oraz pomocy ze strony mgr Andrew Buchanana i mgr Marcina Szweda. Konferencja odniosła duży sukces merytoryczny i frekwencyjny. Już na samym początku musieliśmy zmienić salę z planowanej mniejszej  na dużo większą.

filolog na rynku pracy

Konferencja dotyczyła możliwych ścieżek kariery dla absolwentów studiów filologicznych, a prezentacje wygłaszali – oprócz wykładowców z naszego Instytutu Anglistyki – pracodawcy, absolwenci, studenci-filologowie i pracowniczki Biura Karier Uniwersytetu SWPS. Tematyka była tak różnorodna jak możliwości pracy i kariery absolwentów studiów filologicznych – od bardziej tradycyjnego zawodu nauczyciela języka obcego w szkole językowej lub tłumacza w firmie do pracy w strukturach administracji unijnej w Brukseli lub nauczania dzieci chińskich on-line z siedziby szkoły w Warszawie. Można powiedzieć, że dla absolwenta studiów filologicznych „the sky is the limit”…

W dniach 3-7 kwietnia 2017 roku odwiedziła nas prof. Na’ama Sheffi z Sapir College w Izraelu. Pobyt prof. Sheffi odbył się w ramach programu Eramus Plus i obejmował wykłady dla studentów anglistyki oraz dodatkowe warsztaty na temat powieści graficznej. Po zajęciach ze studentami prof. Sheffi wybrała się na spacer do Parku Skaryszewskiego.

Naoni shelfie

Semestr zimowy 2016/17

W styczniu 2017 roku odbyła się obrona doktoratu naszego kolegi, wicedyrektora Instytutu Anglistyki, który teraz jest już dr Pawłem Pyrką. Jego rozprawa doktorska dotycząca popularnej kultury amerykańskiej, zatytułowana „The Persistence of Pulp: A Mythological Reading of the Phenomenon of Pulp Fiction in America”, powstała pod kierunkiem prof. Uniwersytetu SWPS. dr hab. Piotra Skurowskiego. Gratulujemy!

pyrka

Od 20 stycznia 2017 r. doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo jest nasza koleżanka Agnieszka Gadomska, która stopień uzyskała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy: Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich - rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu (Implementing Teacher Developed Information Technology Based Materials for TEFL – Enhancing and Fostering Teacher Development in the Era of Mass Internet, Digitalization and IT Applications in Teaching). Promotorem rozprawy był prof. UŁ dr hab.  Przemysław Krakowian.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zainicjował nowy cykl spotkań (WY)TWÓRCA i TWO(R)ŻYWO, przewidujący spotkania z wybitnymi pisarzami, krytykami, autorami scenariuszy filmowych i treści komercyjnych. Celem spotkań jest przybliżenie wyzwań artystyczno-intelektualnych stojących przed artystami, ale także tajników warsztatowych „creative writing”.

Malcolm i Rachwal

Cykl zapoczątkowała, w dniu 17 stycznia 2017, dyskusja przeprowadzona z udziałem pana Davida Malcolma, tłumacza, literaturoznawcy, autora poczytnych powieści i jednocześnie profesora filologii angielskiej i wykładowcy w naszym Instytucie Anglistyki. Dyskusja prowadzona była przez prof. Tadeusza Rachwała, literaturoznawcę, filologa angielskiego i kulturoznawcę, także wykładowcę naszej Uczelni.

12 stycznia 2017 roku Organizacja Studencka Instytutu Anglistyki zorganizowała warsztat pt. „Anyone Can Make a Movie”, który poprowadził nasz wykładowca, pan Bulent Akman. Podczas zajęć uczestnicy poznali m.in. podstawy storytellingu oraz storyboardingu. Mieli również okazję nakręcić swój pierwszy krótki film.

OSIA Movie Workshop 2017

Od grudnia 2016 wykładowczyni Instytutu Anglistyki pani Emma Oki jest już dr Emmą Oki. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa uzyskała po napisaniu i obronie (z wyróżnieniem!) pracy zatytułowanej „Roots, Shoots, and Fruits: The Evolution of Artistic Identity in the Works of Adrian Tomine”, dotyczącej twórczości w obszarze amerykańskich komiksów i powieści graficznych autorów związanych z mniejszościami etnicznymi.

emma oki

Dr Emma Oki ukończyła studia doktoranckie w Uniwersytecie SWPS, a jej rozprawa powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich.

W wydawnictwie Springer ukazała się książka autorstwa profesora Tadeusza Rachwała Precarity and Loss. On Certain and Uncertain Properties of Life and Work.  

precarity

Książka  poświęcona jest analizie społecznych i politycznych współzależności kategorii życia i pracy w oparciu o krytyczne spojrzenie na pojęcie straty, które, stanowiąc jedno z pojęć „zarządzających” myśleniem ekonomicznym, przeniesione zostało do wielu praktyk dyskursywnych, na pozór mających niezbyt wiele wspólnego z ekonomią. Niepewna pozycja i status podmiotu ludzkiego silnie powiązane są z negatywnym ujmowaniem straty własności w sensie ekonomicznym (własność prywatna) jak i w sensie epistemologicznym (właściwość), stając się kluczową miarą niestabilnolści tego, co  Judith Butler nazywa „organizacją i zabezpieczeniem potrzeb cielesnych.” Książka proponuje multidyscyplinarne odczytania "lęku przed utratą" jako konstytutywnej cechy tego, co można nazwać "ekonomistyfikacją" (Jean-Pierre Dupuy) " i powiązanej z nią semi-ontologicznej niepewności.

 

W dniu 29 listopada 2016 roku odwiedzili nas uczniowe pani mgr Katarzyny Wiącek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyli w ćwiczeniach i wykładach ze studentami anglistyki Uniwersytetu SWPS. Podobno bardzo im się u nas podobało, nawet pisanie mini-kolokwium na zajęciach z gramatyki. Z kolei w ramach interaktywnego wykładu z British and American Media prowadzonego przez prof. Barry Keana nasi goście wzięli udział wraz ze studentami w grze edukacyjnej, którą wygrała grupa reprezentowana przez jednego z uczniów (gratulujemy!).

Nabokov top1

22-23 września 2016 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Vladimira Nabokova, pt. Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory.

Z godzinnym wykładem wprowadzającym w pierwszym dniu konferencji wystąpił, Prof. Stephen Blackwell z Uniwersytetu w Tennessee (Keynote Speaker), autor takich monografii poświęconych Nabokovowi jak: Zina's Paradox: The Figured Reader in Nabokov's Gift, The Quill and the Scalpel: Nabokov's Art and the Worlds of Science oraz Fine Lines: Vladimir Nabokov's Scientific Art. Temat wykładu - “Weaving in Time: Nabokov’s Magic Carpet”.

nabokov fotka1

W pierwszym dniu konferencji przeprowadzono następujące panele dyskusyjne:

 • Stage-Managing Memory: The Author and his Creatures
 • Memory Seeing: Autobiographical Fictions
 • Memory’s Flash: Short Stories
 • Nabokov’s Search for the Lost Time.

Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się na kilkugodzinny spacer-wykład „Warszawa Niewidzialna / Warszawa Pamięci”, przeprowadzony przez Piotra Herbicha.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od godzinnego wykładu Prof. Leony Toker z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Keynote Speaker), edytorki czasopisma Partial Answers oraz autorki takich monografii jak: The Mystery of Literary Structures, Eloquent Reticence: Withholding Information in Fictional Narrative, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, Towards the Ethics of Form in Fiction: Narratives of Cultural Remission. Wykład “Nabokov’s Factography” poświęcony był umiejscowieniu koncepcji pamięci Nabokova w konwencji narracji
„pamięci perfekcyjnej”.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać wykładu Tatiany Ponomarevej, Dyrektor Muzeum Nabokova w Petersburgu. W wykładzie “Memory Speaking in the Nabokov House”, Tatiana Ponomoreva podzieliła się jeszcze nie opublikowanymi informacjami z własnych badań w zakresie historii rodziny pisarza.

nabokov fotka2

Wśród 30 uczestników konferencji 8 prelegentów pochodziło z uczelni w Polsce, w tym Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, AFiB Vistula oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 8 uczestników przybyło z Rosji, z Petersburskiego Uniwersytetu, Muzeum Vladimira Nabokova, Instytutu Kultury Rosyjskiej Dom Puszkina, Stowarzyszenia Naukowców Rosji oraz Uniwersytetu Technologii i Designu w Petersburgu.

Pozostali uczestnicy konferencji przybyli z Anglii, Holandii, Finlandii, Izraela, Kanady, Japonii, Niemiec, Włoch, Węgier i Bułgarii.

Przewidziana jest publikacja wybranych referatów w formie rozwiniętych esejów w recenzowanym czasopiśmie Kronos Philosophical Journal. Przewidziany
termin publikacji – styczeń 2018.

Organizatorami konferencji byli: dr. Mikołaj Wiśniewski, Uniwersytet SWPS, dr. Irena Księżopolska, AFiB Vistula. Organizacja konferencji była możliwa dzięki pomocy Agathy Pawłowskiej, Michała Cieślaka, Andrzeja Księżopolskiego, Kariny Maciejewskiej (zdjęcia), Piotra Herbicha (ekskursja) oraz Marty Pokorskiej (identyfikacja wizualna).

Sprawozdanie do pobrania w formacie .pdf »

Semestr letni 2015/16

W dniu 3 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Filologii Angielskiej (KNFA) wspólnie z naszymi wykładowcami mgr Emmą Oki i mgr Joanną Hebdą zorganizowało konferencję „Comics in Culture/Culture in Comics”  (Komiks w kulturze/kultura w komiksie). W komitecie naukowym konferencji byli profesorowie Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Mirosław Filiciak i Ian Hague. Wśród uczestników nie zabrakło naszego studenta, Piotra Kosińskiego, który wygłosił referat pt. „Translating Cultural Elements in Comics” (Tłumaczenie elementów kulturowych w komiksie).

baner comics in culture

W kończącym się roku akademickim 2015/16 jednym z najważniejszych doświadczeń dla środowiska anglistów Uniwersytetu SWPS był udział w pracach międzynarodowej grupy ekspertów, której zadaniem było wsparcie Rady Europy w Strasbourgu (Council of Europe Language Policy Unit) w kalibracji i walidacji deskryptorów "Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego" (ESOKJ/CEFR). Jest to ważny dokument Rady Europy, wyznaczającym poziomy biegłości językowej (A1-C2) oraz kryteria ich oceny, zapewniający wzajemne uznawanie zaświadczeń i certyfikatów językowych, wydawanych w różnych krajach, mający wpływ na programy językowe, podręczniki, międzynarodowe systemy egzaminacyjne, a także na politykę językową państw członkowskich.
W ramach współpracy z Radą Europy w siedzibie Uniwersytetu SWPS odbyły się trzy edycje warsztatów, w czasie których grupa ekspertów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych przeanalizowała i przetestowała deskryptory pomagające opisać umiejętności językowe w dziedzinie mediacji. Ponadto grupa ekspertów uczestniczyła w konsultacjach online. Prace te mają przyczynić się do poszerzenia zakresu oceny i samooceny kompetencji językowych w nowej wersji dokumentu, a następnie także dla "European Language Portfolio" / "Europejskiego Portfolio Językowego". W konsultacjach, ze strony Uniwersytetu SWPS uczestniczyli: prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, mgr Agnieszka Gadomska (koordynator warsztatów ze strony Uniwersytetu SWPS), dr Eliza Borkowska, prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, dr Maciej Jaskot, dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Kamila Miłkowska- Samul, dr Paulina Nalewajko, mgr Małgorzata Piasecka, mgr Paweł Pyrka, dr Sylvia Maciaszczyk, mgr Joanna Tarnowska, mgr Rafał Uzar, dr Anna Warso. Uniwersytet SWPS otrzymał podziękowania od Rady Europy za udział w Projekcie, podpisane przez J. Panthier (Head of Section Language Policy Unit).

30 maja 2016 roku Koło Naukowe Filologii Angielskiej zorganizowało warsztat naukowy dotyczący różnic syntaktycznych pomiędzy językami angielskim i japońskim, zatytułowany „KNFA Workshop III: English and Japanese Syntax”. Warsztat prowadziła Maya Takeuchi, lektorka języka japońskiego ze szkoły językowej RakuGaku w Warszawie.

30 maja 2016 r. odwiedziła nas grupa studentów amerykańskich z California State University Northridge, przebywająca w Warszawie w ramach zorganizowanej przez ich uczelnię europejskiej trasy edukacyjnej „Jewish Heritage Tour of Poland & Austria”. Oficjalne spotkanie odbyło się w naszej restauracji „Kardamon”, a nieformalny ciąg dalszy na nadwiślańskiej plaży.

studenci amerykanscy z CSUN studenci amerykańscy2

W dniach 16-18 maja 2016 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Representing Jewish History in European and American Popular Culture, Museums and Public Spaces”, współorganizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu SWPS z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. W konferencji uczestniczyli naukowcy z 9 krajów, w tym także studenci z zaprzyjaźnionego Sapir College w Izraelu. Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obrady odbywały się w Uniwersytecie SWPS, a kolejnego dnia w Instytucie Niemieckim. Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami prezentacji konferencyjnych.

RJH 01 RJH 02
RJH 03 RJH 04

20 kwietnia 2016 roku odbyły się warsztaty dla studentów anglistyki specjalności translatorycznej. Dotyczyły tłumaczeń tekstów prawniczych oraz najczęściej popełnianych błędów. Prowadził je pan Chris James, który jest korektorem i specjalistą tłumaczeń  prawniczych, ale również autorem powieści science fiction. Warsztaty odbyły się w ramach działalności Koła Naukowego Filologii Angielskiej, którym opiekuje się mgr Emma Oki, a uczestniczył w nich też nasz wykładowca i praktyk w dziedzinie tłumaczeń, mgr Marcin Szwed.

KNFA LegalEnglish 1

Ponownie odwiedzili nas zaprzyjaźnieni uczniowie ze szkoły średniej w Mińsku Mazowieckim, pod opieką nauczycielki języka angielskiego pani mgr Katarzyny Wiącek. 14 kwietnia 2016 roku uczestniczyli w dwóch specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, warsztatach z nauki słownictwa angielskiego z mgr Emmą Oki i translatorycznym, prowadzonym przez mgr Marcina Szweda. Zajęcia ze słownictwa zostały przygotowane i przeprowadzone wspólnie ze studentkami Anną Rzepielą, Klaudią Pekałowską i Anną Shostak z Koła Naukowego Filologii Angielskiej.

Do info uczniowie z Minska Maz

Ważne wydarzenia dla naszego Instytutu Anglistyki miały miejsce 7 kwietnia 2016 na Uniwersytecie Warszawskim. Nasze koleżanki, Katarzyna CybulskaSylwia Maciaszczyk, z sukcesem obroniły swoje prace doktorskie w zakresie językoznawstwa stosowanego (ze specjalizacji metodyka nauczania języka angielskiego), przygotowane pod kierunkiem profesor Hanny Komorowskiej. Gratulujemy!

Do info obrony doktorskie

W dniach 6-8 kwietnia 2016 odbyła się u nas międzynarodowa konferencja naukowa „Precarious Places: Social, Cultural and Economic Aspects of Uncertainty and Anxiety in Everyday Life” (Miejsca niepewności. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty „prekaryzacji” codzienności), zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS we współpracy z Międzynarodowym Zespołem Badawczym S.U.P.I. (Social Uncertainty, Precarity and Inequality). Na konferencji zaprezentowane zostały referaty dotyczące niepewności (ekonomicznej, społecznej, politycznej) w kontekście coraz silniej obecnych we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych pojęć „prekariatu” i „prekaryzacji”. Wzięło w niej udział 30 badaczy z Austrii, Danii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Węgier i Włoch, którzy, z różnych perspektyw narodowych i kulturowych, zaproponowali zastanowienie się nad pozornie niezawiłą kwestią tego, czy i jak – żyjąc w kulturze niepewności – można z ową niepewnością, w miarę dobrze, żyć.

precarius places1

W dniu 11 marca 2016 roku odbyła się organizowana przez Uniwersytet Śląski ogólnopolska konferencja lektorów szkół wyższych poświęcona tematyce ewaluacji w nauce języka obcego, w której wzięli udział pracownicy naszego Instytutu Anglistyki. Referat plenarny na temat innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie wygłosiła prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, a mgr Agnieszka Gadomska zaprezentowała możliwości zastosowania tablicy interaktywnej w rozwijaniu sprawności językowych studentów.

komorowska22

W dniu 8 marca 2016 roku prof. Smadar Lavie z Beatrice Bain Research Group z University of California, Berkeley wygłosiła wykład gościnny na temat „Wrapped in the Flag of Israel: Mizrahi Single Mothers, Israeli Ultra-Nationalism and Bureaucratic Torture”.

Semestr zimowy 2015/16

Grono ekspertów z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zakończyło współpracę z zespołem Language Policy Unit Rady Europy w projekcie dotyczącym walidacji deskryptorów językowych na potrzeby Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). W grupie eksperckiej, pracującej pod kierunkiem prof. Hanny Komorowskiejmgr Agnieszki Gadomskiej, byli pracownicy Instytutu Anglistyki: dr Eliza Borkowska, prof. Jarosław Krajka, mgr Małgorzata Piasecka, mgr Paweł Pyrka, mgr Sylwia Maciaszczyk, mgr Joanna Tarnowska i dr Anna Warso. 

W dniach 11-13 stycznia 2016 roku w Instytucie Anglistyki gościł prof. Turan Paker z Pamukkale University w Denzili w Turcji. Prof. Paker przyjechał do nas w ramach wymiany Erasmus + Teaching Staff Mobility. Przeprowadził wykłady i zajęcia na temat „Autonomia uczącego się w nauce języka angielskiego” oraz „Wykorzystywanie tekstów literackich w rozwijaniu kompetencji mówienia”. 

Nasz gość spotkał się między innymi z dziekanem Wydziału prof. Piotrem Skurowskim i wicedyrektorem Instytutu mgr Pawłem Pyrką.

Turan Paker 1  Turan Paker 2

17 listopada 2015 roku odwiedziła nas grupa uczniów z Zespołu Szkól Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim wraz ze swoją nauczycielka języka angielskiego, panią mgr Katarzyną Wiącek. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z British Civilization, Simultaneous Translation, Vocabulary Study, Career Counselling oraz w wykładach z History of Britain i Psychology.

Semestr letni 2014/15

W przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16, w związku z początkiem nowego roku szkolnego i akademickiego, w dniu 23 września odbyło się ogłoszenie i wręczenie europejskich znaków jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Przewodniczącą jury polskiej edycji programu European Language Label jest prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu SWPS. Znaki jakości wręczono koordynatorom 14 najlepszych projektów ELL.

ELL komorowska1 ELL komorowska2

Doroczna konferencja Polish Association for American Studies odbyła się w tym roku, w dniach 23-25 września, w murach naszej Uczelni. Zorganizowana została przez dr Agnieszkę Pantuchowicz i dr Annę Warso przy współudziale prof. Tadeusza Rachwała i prof. Piotra Skurowskiego. Tematem konferencji było "Homeliness, Domesticity and Security in American Culture". Uczestniczyło w niej ok. 100 amerykanistów ze wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce, udział wzięli także goście zagraniczni, z Białorusi, Chorwacji, Francji, Grecji, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Referaty plenarne wygłosili wybitni naukowcy: prof. Bridget Bennet z University of Leeds, prof. Nancy Cott z Harvard University i prof. Arthur Redding z York University, Toronto.

plakat właściwy flaga USA plakat właściwy domy

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie www.swps.pl/paas2015

3 sierpnia w Pałacu Prezydenckim nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymała Dyrektor Instytutu Anglistyki, prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich.

Ukazał się tom poezji „Chłodny spokój” Tadeusza Rybowskiego będący tłumaczeniem jego twórczości poetyckiej powstałej w języku angielskim. Tadeusz Rybowski jest zasłużonym tłumaczem poezji anglojęzycznej. Inicjatywa przekładu jego własnej anglojęzycznej poezji na język polski zrodziła się kilka lat temu w Kole Naukowym Anglistów SWPS, działającym pod opieką wykładowczyni i tłumaczki Renaty Senktas, którym kierowała studentka, obecna absolwentka naszych studiów licencjackich, Renata Dmochowska. Obie panie były redaktorkami i współtłumaczkami w projekcie „Chłodny spokój, do którego zachęciły między innymi naszych wykładowców parających się tłumaczeniami (Lucynę Aleksandrowicz-Pędich, Grzegorza Czemiela, Emmę Oki, Annę Warso), oraz grono innych osób: Olgę Ćwiklak vel Ćwiklińską, Krzysztofa Gałaja, Magdę Górską-Biegańską, Macieja Jeleńskiego, Paulinę Nowak, Zofię Orly i Annę Zdanuk, wśród których są studenci specjalizacji tłumaczeniowej na filologii angielskiej i nasi absolwenci.

Nasza studentka Klaudia Pekałowska, kończąca studia licencjackie na filologii angielskiej, wystąpiła na konferencji naukowej XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, które odbyło się w dniach 26-28 czerwca 2015 na Uniwersytecie w Białymstoku. Klaudia przedstawiła referat „Mexican Americans and the American Dream: Hopes vs. Reality in Young People's Narrations", wykorzystujący badania ankietowe przeprowadzone wśród Amerykanów meksykańskiego pochodzenia, zebrane w trakcie pisania pracy licencjackiej pod kierunkiem prof. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich. W konferencji, skupionej wokół tematyki budowania społeczeństwa amerykańskiego przez emigrantów, uczestniczyli zarówno doświadczeni jak i młodzi amerykaniści z kilkunastu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

studentka ang nagrodaKlaudia Pekałowska i pani profesor Halina Parafianowicz, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum

9 czerwca 2015 odbyły się kolejne warsztaty w ramach współpracy SWPS w projekcie mającym na celu modernizację podstawowego dokumentu „Common European Framework of Reference for Languages”/ „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”, który wyznacza poziomy językowe A1-C2 dla wszystkich kursów językowych, programów, podręczników i międzynarodowych systemów egzaminacyjnych. Warsztaty, realizowane na potrzeby Rady Europy w Strasbourgu, której ekspertem jest prof. dr hab. Hanna Komorowska, prowadzone były przez mgr Agnieszkę Gadomską.

warsztaty Common European Framework of Reference for Languages

W maju i czerwcu 2015 studenci anglistyki mieli możliwość skorzystania z dwutygodniowego kursu „Redukcja akcentu" prowadzonego przez zaproszonych wykładowców z College of Saint Rose w Albany, New York, panią Sandy Dollingerdr Rone Shavers. Na zajęciach ćwiczono między innymi wykorzystywanie technik dramatycznych i kreatywnego pisania w rozwijaniu kompetencji językowej. Przy okazji studenci zapoznali się z metodyką co-teaching stosowaną przez wykładowców amerykańskich. Zajęcia odbywały się w małych grupach i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem naszych studentów.

warszatat wykladowcy College of Saint Rose

W dniach 7-9 maja 2015 w siedzibie SWPS w Warszawie odbyła się zorganizowana przez dr Agnieszkę Pantuchowicz i dr Annę Warso międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom autentyczności i imitacji w kulturze i przekładzie. Wykłady na konferencji wygłosili m.in. prof. Elżbieta Tabakowska, prof. Lawrence Venuti i prof. Jerzy Jarniewicz.
Strona internetowa wydarzenia: https://authenticity.swps.edu.pl/

21 kwietnia prof. dr hab. Tadeusz Rachwał, na zaproszenie Uniwersytetu Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu, wygłosił w tej uczelni wykład pt. „Teaching Places”, dotyczący filozoficznych podstaw rozszerzania przestrzeni edukacyjnych, szczególnie w kontekście tworzenia niedomkniętych miejsc „zewnętrznych, stanowiących alternatywę dla tradycyjnego podziału na przestrzeń prywatną i publiczną.

RAchwal w oldenburgu

Na uroczystej promocji w dniu 25 marca odebrała swój dyplom doktorski z UW dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich, współpracująca z nami specjalistka od metodyki nauczania języka angielskiego, której praca doktorska powstała pod kierunkiem naszej wykładowczyni, prof. dr hab. Hanny Komorowskiej. W tym samym dniu swoją kolejną doktorantkę promował także nasz wykładowca literatury angielskiej, prof. dr hab. Jacek Wiśniewski.

W okresie od stycznia do lipca 2015 roku Instytut Anglistyki SWPS, jako jedna z wybranych europejskich jednostek akademickich bierze udział w nowym projekcie Rady Europy w Strasbourgu. Celem projektu jest modernizacja podstawowego dokumentu „Common European Framework of Reference for Languages” / Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który wyznacza poziomy językowe A1-C2 dla wszystkich kursów językowych, programów, podręczników i międzynarodowych systemów egzaminacyjnych. Kadra Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pod kierunkiem mgr Agnieszki Gadomskiej i profesor Hanny Komorowskiej przeanalizuje i przetestuje deskryptory pomagające opisać umiejętności językowe w dziedzinie mediacji oraz przypisze je do poszczególnych poziomów biegłości, co przyczyni się do poszerzenia zakresu oceny i samooceny kompetencji językowych w nowej wersji dokumentu, a następnie także dla European Language Portfolio / Europejskiego Portfolio Językowego.

Semestr zimowy 2014/15

W dniu 16 grudnia 2014 r. w siedzibie SWPS odbył się panel dyskusyjn „Teoria w humanistyce dzisiaj”. Spotkanie było jednocześnie jubileuszem 35-lecia pracy zawodowej i 10-lecia pracy w SWPS prof. Tadeusza Rachwała, a także okazją do uczczenia 60-tych urodzin Pana Profesora. 

debata rachwal 11  RTwDH profesor rachwal

Instytut Anglistyki był partnerem konferencji „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej”, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23 września 2014 r. przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ i redakcję „Języków Obcych w Szkole”. Wzięło w niej udział 360 naukowców, nauczycieli, ekspertów od języków obcych i studentów. Nasz Instytut reprezentowały panie profesor Hanna Komorowska i Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, które wygłosiły referaty plenarne: „Culture and arts in teaching foreign languages” i „Developing cross-cultural competence in language education”.

konf anglistyka 01  konf anglistyka 02

Semestr zimowy 2013/14

W dniach 12-14 listopada 2013 odbyła się konferencja „Jewishness in National Cultures – European, North American, Israeli. Perceptions, Interactions, and Memories” organizowana na naszym wydziale. 

Dr Eliza Borkowska otrzymała stanowisko prodziekana wydziału do spraw sudenckich.

Semestr letni 2012/13

Przygotowaliśmy test z języka angielskiego online, pokazujący sposób naszej pracy i możliwości systemu e-learningu. Rozbudowaliśmy zaplecze techniczne przygotowania zawodowego tłumaczy o 5 profesjonalnych kabin do tłumaczenia ustnego. Aby w pełni odwzorować rzeczywiste warunki pracy tłumaczy konferencyjnych, 10 stanowisk wyposażono w najwyższej klasy sprzęt firmy Bosch. 

Odbyła się kolejna seria spotkań Laboratorium Filmowego, podsumowująca dotychczasowy trzyletni projekt.

Semestr zimowy 2012/13

Nowym Dyrektorem Instytutu została dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof SWPS. Instytut Anglistyki stał się częścią nowo utworzonego Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii. Zmieniła się nazwa Instytutu: z Instytutu Filologii Angielskiej na Instytut Anglistyki. Dodatkowo, Katedra Dydaktyki Języków Obcych oraz Katedra Językoznawstwa zostały połączone i tworzą obecnie jedną Katedrę Językoznawstwa Stosowanego.

Dr Jarosław Krajka obronił habilitację i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Mgr Anna Warso obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień naukowy doktora.

Wprowadziliśmy modułowy program studiów.

Kontakt

Dyrektor Instytutu

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS 
e-mail: pskurows@swps.edu.pl 

Lokalizacja

Katedra Anglistyki
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój 104, I piętro

Drukuj