Instytut Anglistyki - Uniwersytet SWPS

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Anglistyki od momentu powstania w 2002 stawia na wysoką jakość kształcenia, uzyskiwaną przez połączenie poziomu akademickiego z praktycznym ukierunkowaniem prowadzonych studiów. Pracownicy prowadzą aktywnie badania naukowe, szczególnie w obszarze literaturoznawstwa angielskiego i amerykańskiego, metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz teoretycznych i praktycznych aspektów tłumaczenia.

Oferta Katedry Anglistyki

Efektem prac członków Kateddry są programy studiów skonstruowane w oparciu o aktualny stan wiedzy, skupione na rzeczywistych zastosowaniach, ale jednocześnie aktywnie wspierające rozwój intelektualny studentów, przygotowując najlepszych do przyszłej kariery akademickiej. Oferta dydaktyczna Katedry »

Specjalizacje

Studenci specjalizacji tłumaczeniowej uczestniczą w prowadzonych przez praktyków warsztatach z przekładu i zapoznają się ze specyfiką pracy zawodowej tłumacza, podczas gdy ci, którzy wybrali specjalizację nauczycielską zdobywają umiejętności i wiedzę niezbędne do pracy w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. Z kolei słuchacze specjalizacji anglistyczno-biznesowej poznają podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania, i przygotowują się do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pracy.

Nowość w ofercie

Creative Writing, czyli nowo utworzona specjalizacja na studiach II stopnia skierowana jest do osób pragnących wykorzystać umiejętności językowe i potencjał humanistyczny do pracy w środkach przekazu i przemyśle twórczym, oraz kandydatów chcących rozwijać talent pisarski w obszarze literatury, filmu i multimediów.

Międzynarodowe środowisko

Jesteśmy katedrą o charakterze wielokulturowym. Wśród naszych wykładowców są nauczyciele brytyjscy, kanadyjscy i irlandzcy, a studenci pochodzą z różnych krajów Europy i świata. Tym samym język angielski jest nie tylko językiem wykładowym, lecz także naturalnym językiem komunikacji.

Rozwój studentów

Jednym z ważniejszych celów działalności Instytutu jest inspirowanie studentów do rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań poprzez uczestnictwo w działaniach Koła Naukowego i licznych wydarzeniach naukowych i kulturalnych, a także poprzez kontynuowanie edukacji na poziomie studiów doktoranckich.

Władze

Znalezione obrazy dla zapytania piotr skurowski swps

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Skurowski

Kierownik Katedry
pskurows@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Koordynatorzy

258 anna gadomska

dr

Agnieszka Gadomska

Kierownik kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego
agadomska@swps.edu.pl

258 katarzyna cybulska

dr

Katarzyna Cybulska

Koordynator praktyk nauczycielskich
kcybulska@swps.edu.pl

258 anna warso2a

dr

Anna Warso

Koordynator specjalizacji tłumaczeniowej
awarso@swps.edu.pl

258 malgorzata piasecka

mgr

Małgorzata Piasecka

Koordynator studiów anglojęzycznych pierwszego stopnia
mpiaseck@swps.edu.pl

258 marcin szwed

mgr

Marcin Szwed

Koordynator praktyk tłumaczeniowych
mszwed@swps.edu.pl

Pracownicy

 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski
 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Eliza Borkowska
 • dr Piotr Borkowski
 • dr Katarzyna Cybulska
 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Sylwia Maciaszczyk
 • dr Emma Oki
 • dr Agnieszka Pantuchowicz
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Anna Warso
 • dr Mikołaj Wiśniewski
 • mgr Marcin Szwed

Kontakt

Dyrektor Instytutu

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS 
e-mail: pskurows@swps.edu.pl 

Lokalizacja

Katedra Anglistyki
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój 104, I piętro

Drukuj