logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Dziennikarstwa powstała w 2007 r. jako Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Oferowane przez nią studia dziennikarskie mają charakter praktyczny. W programie dominują zajęcia warsztatowe z udziałem praktyków: dziennikarzy, specjalistów od PR, kreowania wizerunku, marketingu, IT. Zajęcia o charakterze akademickim prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w różnych jednostkach Uniwersytetu SWPS. Studenci uczą się od najlepszych nauczycieli zarówno teorii, jak i praktyki.

Oferta Katedry

Dziennikarstwo w naszej uczelni to projekt wyróżniający się nastawieniem na sprostanie najnowocześniejszym wymogom rynku zawodowego.

Studia dziennikarskie pierwszego stopnia (licencjat) są skupione na praktycznej nauce zawodu, wzbogaconej o specjalistyczną wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania mediów. W ramach obowiązkowych przedmiotów studenci poznają tajniki warsztatu dziennikarskiego. Od czwartego semestru wybierają jedną ze specjalizacji: PR, Kreowanie wizerunku osób i firm lub Marketing internetowy.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) służą rozwijaniu i doskonaleniu warsztatu. Studenci wybierają jedną ze specjalizacji: Szkoła mistrzów lub Zarządzanie treścią mediów.

Wysoką jakość programu dziennikarstwa potwierdza prestiżowy ranking szkół wyższych „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS zajmuje 1. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Oferta dydaktyczna Katedry »

Działalność pozadydaktyczna

Nasi etatowi pracownicy są także praktykami: dziennikarzami, aktywnymi komentatorami życia publicznego, badaczami praktyki komunikacji społecznej, specjalistami od kreowania wizerunku.

Obecnie w naszej Katedrze realizowane są też projekty badawcze związane z badaniem zrozumiałości przekazów dziennikarskich, tekstów urzędniczych, informacyjno-symbolicznej treści fonosfery.

 

258 barbara giza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Barbara Głębicka-Giza

Kierownik Katedry
bgiza@swps.edu.pl

Członkowie Katedry


prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS
dr Agnieszka Kamińska
dr Marek Kochan
dr Agnieszka Kowalczewska
dr Marek Palczewski
dr Marcin Zaborski

Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: bgiza@swps.edu.pl

Koordynator Kierunku Dziennikarstwo

dr Agnieszka Kowalczewska
e-mail: akowalczewska@swps.edu.pl

Lokalizacja

Katedra Dziennikarstwa
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N108, I piętro