hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Italianistyki powstała w 2010 i oferuje studia w zakresie filologii włoskiej skoncentrowane na zdobyciu umiejętności praktycznych – przydatnych w życiu zawodowym. Nauka pod kierunkiem doświadczonych dydaktyków, oparta na autorskim programie, pozwala na opanowanie języka ogólnego oraz podstaw języków specjalistycznych, związanych z marketingiem, prawem, ekonomią czy turystyką.

Oferta dydaktyczna

Studia italianistyczne to szansa na opanowanie języka włoskiego, a także na zapoznanie się z historią i kulturą Włoch. Program przewiduje rozpoczęcie nauki języka od podstaw, a jej intensywność sprawia, że większość kursów na drugim roku odbywa się po włosku.

Studia mają wymiar praktyczny, ukierunkowany na zdobycie kompetencji językowych potrzebnych w środowisku zawodowym, w tym także podstaw tłumaczeń polsko-włoskich. Oferujemy dwie ścieżki specjalizacyjne do wyboru (Komunikacja i biznes, Italianistyka z językiem angielskim).

Wśród wykładowców są uznane autorytety w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego, młodzi badacze oraz praktycy, prowadzący na co dzień działalność dydaktyczną i tłumaczeniową. Oferta dydaktyczna Katedry »

Italianistyka to studia zarówno dla pasjonatów języka, kultury i sztuki obszaru Półwyspu Apenińskiego, jak i studentów, myślących o karierze zawodowej w międzynarodowym środowisku, np. włoskich przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Działalność naukowa

Pracownicy Katedry Italianistyki zaangażowani są w równie dużym stopniu w pracę naukową. Ich publikacje dotyczą przede wszystkim obszaru językoznawstwa włoskiego (np. języka nowych mediów, języka polityki i perswazji we Włoszech) oraz dydaktyki języków obcych (m.in. metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych technologii). Organizowane są również italianistyczne konferencje naukowe, gromadzące badaczy z różnych ośrodków.

 

258 kamila milkowska samul

dr

Kamila Miłkowska-Samul

p.o. Kierownik Katedry
kmilkowska-samul@swps.edu.pl

Członkowie Katedry


dr hab. Sylwia Skuza, prof. Uniwersytetu SWPS
mgr Joanna Jarczyńska
mgr Aleksandra Kostecka-Szewc

Kontakt

p.o. Kierownik Katedry

dr Kamila Miłkowska-Samul
e-mail: kmilkowska-samul@swps.edu.pl

Lokalizacja

Katedra Italianistyki
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N136, I piętro

Drukuj