hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Skandynawistyki, utworzona w 2006, jest jednym z czterech najsilniejszych ośrodków nordystyki w Polsce. Oferuje studia w zakresie filologii szwedzkiej i norweskiej na poziomie licencjackim i magisterskim oraz  ścieżki specjalizacyjne do wyboru (tłumaczeniową i kulturoznawczo-regionalną).

Oferta dydaktyczna

Czynna znajomość języków szwedzkiego lub norweskiego oraz wiedza o kulturze Skandynawii  regionu wciąż mało w Polsce znanego – to główne cele studiowania skandynawistyki na poziomie licencjackim. Studia magisterskie stwarzają szansę poszerzenia umiejętności językowych i pogłębienia indywidualnych zainteresowań językiem, kulturą i literaturą nordycką.

Nasi studenci otoczeni są życzliwą opieką autoryzowanych lektorów szwedzkich, norweskich i polskich, mają możliwość korzystania z wyjazdów na stypendia do uczelni w Szwecji i Norwegii oraz na letnie kursy językowe. Wśród nauczycieli akademickich są zarówno znani profesorowie, jak i tłumacze-praktycy. Na wyższych latach zajęcia odbywają się w językach skandynawskich.

Ważny dla studentów jest fakt otwarcia nordyckich uczelni i rynku pracy dla Polaków, a także aktywność polityczna i gospodarcza Skandynawów w Polsce. Oferta dydaktyczna Katedry »

Badania i współpraca

Odwiedzają nas wybitni uczeni i politycy. Gościliśmy także szwedzką parę królewską. Pomoc i współpracę w zakresie badań i dydaktyki oferuje kilkudziesięciu uczonych skandynawskich, reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe. Organizujemy konferencje naukowe i studenckie, a wyniki prac badawczych własnych pracowników naukowych i ich polskich i zagranicznych kolegów zamieszczamy m.in. w redagowanym w Katedrze piśmie „Acta Sueco-Polonica”.

 

258 witld maciejewski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Witold Maciejewski

Kierownik Katedry
wmaciejewski@swps.edu.pl

Członkowie Katedry

 

mgr Paulina Rosińska - zastępca kierownika katedry

prof. dr hab. Lech Sokół
dr Magdalena Domeradzka
dr Oliwia Szymańska
dr Małgorzata Kłos
mgr Agnieszka Stróżyk
Gabriel Stille
Michelle Uller

Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: wmaciejewski@swps.edu.pl

Lokalizacja

Katedra Skandynawistyki
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N135, I piętro

Drukuj