hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Zarządzania została utworzona w 2015. Od tego czasu prace w Katedrze toczą się dwutorowo. Dotyczą opracowania nowej w portfolio Uniwersytetu SWPS oferty dydaktycznej z zakresu zarządzania, a także zainicjowania działalności badawczej w tym obszarze.

Oferta Katedry Zarządzania

Katedra Zarządzania oferuje studia I stopnia Zarządzanie i przywództwo, na których pragniemy uświadomić przyszłym adeptom zarządzania, że solidna wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania powinny być łączone z kompetencjami płynącymi z wiedzy na temat psychologii społecznej i kulturoznawstwa. To gwarancja skuteczności w osiąganiu  przewag konkurencyjnych firm i organizacji oraz sukcesu na rynkach współczesnego, globalnego świata.

Program powstał w efekcie zespołowego wysiłku pracowników Uniwersytetu SWPS. Jest przesycony praktyką, skoncentrowany na uczeniu pracy zespołowej, warsztatach dla przedsiębiorczych i menedżerów. Oferta dydaktyczna Katedry »

Praktyczne specjalności

Studenci już na pierwszym roku mogą wybrać jedną z trzech specjalności: 1. Zarządzanie potencjałem ludzkim. ZPL; 2. Zarządzanie w branżach kreatywnych; 3. Zarządzanie i organizacja sprzedaży.

Ponadto na kierunku prowadzona jest specjalność prowadzona w całości w języku angielskim International Business Management / Zarządzanie biznesem wielokulturowym.

Aktywność badawcza

W ramach swojej aktywności badawczej Katedra Zarządzania organizuje cykliczne seminaria „Nowa ekonomika czy ekonomia kultury? W poszukiwaniu pytań i odpowiedzi”, a także koordynuje działania think tanku zajmującego się badaniami relacji ekonomii, zarządzania i kultury. Działania te sprzyjają integracji rozproszonego środowiska badaczy tego obszaru.

 

258 dorota ilczuk

prof. dr hab.

Dorota Ilczuk

Kierownik Katedry
dilczuk@swps.edu.pl

Członkowie Katedry


dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Jerzy Kociatkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS

mgr Małgorzata Piasecka

Kontakt

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Dorota Ilczuk
e-mail: dilczuk@swps.edu.pl

Lokalizacja

Katedra Zarządzania
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N137, I piętro

Drukuj