hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Klaus Bachmann
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic
 • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
 • prof. dr hab. Izolda Kiec
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • prof. dr hab. Marek Okólski
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Andrzej Strzałecki
 • prof. dr hab. Roch Sulima
 • prof. dr hab. Jacek Wasilewski
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Kociatkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jan Milewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Maciej Mrozowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Marian Płachecki, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Kuszewska
 • dr Eliza Borkowska
 • dr Kamila Miłkowska-Samul

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Paweł Pyrka
 • pracowników administracyjnych:
  Iwona Babirecka
 • doktorantów: 
  mgr Agata Ludzis-Todorov, mgr Justyna Sarnowska
 • studentów: 
  Paulina Bieżuńska, Mateusz Jaśkiewicz, Monika Makuch, Diana Sakhnovska, Damian Żyłka, Aleksandra Wrzesińska, Izabela Chechlińska, Sylwia Barakeh, Karolina Piotrowska, Emilia Abramczyk


Osoby zaproszone do stałego uczestnictwa w Radzie Wydziału:

 • dr Maciej Jaskot
 • dr Mateusz Skrzeczkowski
 • mgr Paulina Rosińska

Wydziałowa komisja rekrutacyjna
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS

Socjologia

 • prof. dr hab. Jacek Wasilewski, pełnomocnik dziekana ds. studiów doktoranckich
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Kulturoznawstwo

 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Literaturoznawstwo

 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski

Komisje dyscyplinarne

 • Przedstawiciele wydziału do Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich – dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS; mgr Paulina Rosińska
 • Przedstawiciel wydziału do Komisji dyscyplinarnej dla studentów – mgr Tomasz Sobański
 • Przedstawiciel wydziału do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów – dr Joanna Mańkowska
 • Przedstawiciel do Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów – dr Piotr Majewski
 • Przedstawiciel do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów – dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS