logo uswps nazwa 3

Warszawa

Struktura wydziału składa się z Instytutu Nauk Społecznych z podległą mu Katedrą Zarządzania oraz sześciu samodzielnych katedr (Katedra Anglistyki, Katedra Studiów Azjatyckich, Katedra Dziennikarstwa, Katedra Iberystyki i Italianistyki, Katedra Kulturoznawstwa, Katedra Skandynawistyki). Na wydziale funkcjonują także Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, Młodzi w Centrum Lab.

Instytut Nauk Społecznych
258 mikolaj czesnik

dyrektor: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

W Instytucie Nauk Społecznych socjologia spotyka się z ekonomią, politologią i stosunkami międzynarodowymi. Kształcimy tu badaczy społecznych i rynkowych (na studiach I stopnia) oraz specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (na studiach II stopnia). Studia socjologiczne prowadzone w Instytucie Nauk Społecznych są jednymi z najlepszych w Polsce – w rankingu „Perspektyw” (edycja 2016) Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie czterech najlepszych uczelni oferujących studia w tym obszarze. Strona Instytutu Nauk Społecznych »

Katedra Zarządzania
Znalezione obrazy dla zapytania olaf żylicz swps

kierownik:

dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Kulturoznawstwa
258 miroslaw filiciak

kierownik: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Studia kulturoznawcze obejmują kierunki skoncentrowane na refleksji nad wyzwaniami współczesności (licencjackie studia Kultura współczesna i magisterskie studia uzupełniające Komunikacja międzykulturowa) oraz programy ukierunkowane na praktyczne użycia wiedzy o kulturze. To oparta na unikalnej formule dydaktycznej Sztuka innowacji/School of Ideas, ale też adresowane do przyszłych pracowników mediów i przemysłów kulturowych Pisanie kreatywne. Na studiach uzupełniających oferowane są studia Menedżer, Agent, Producent, łączące wiedzę o kulturze z elementami zarządzania. Strona Katedry Kulturoznawstwa »

Katedra Anglistyki
258 Piotr SKurowski

kierownik: dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedrę Anglistyki tworzą naukowcy łączący pasje badawcze z pracą dydaktyczną oraz erudycję akademicką z praktycznymi zastosowaniami. Dzięki temu nasi studenci nie tylko zdobywają umiejętności językowe i wiedzę o kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych, lecz także w toku specjalizacji poznają warsztat współczesnego tłumacza, metodykę pracy nowoczesnego nauczyciela oraz tajniki komunikacji w anglojęzycznym środowisku biznesowym. Naszym celem jest kształcenie humanistów-praktyków zdolnych zarówno do kontynuowania kariery akademickiej, jak i efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Strona Katedry Anglistyki »

Katedra Dziennikarstwa
258 barbara giza

kierownik: dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra zatrudnia zarówno praktykujących dziennikarzy, jak i specjalistów od badania mediów i ich społecznego oddziaływania. Skład osobowy katedry odzwierciedla główną ideę studiów dziennikarskich na Uniwersytecie SWPS, polegającą na szerokiej współpracy z praktykami mediów, którzy przygotowują studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim poprzez stwarzanie możliwości ćwiczenia i doskonalenia warsztatu zawodowego już od pierwszego roku studiów. Strona Katedry Dziennikarstwa »

Katedra Iberystyki i Italianistyki
someone

kierownik: dr Kamila Miłkowska-Samul


Zespół pracowników Katedry prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa dwóch obszarów językowych: włoskiego i hiszpańskiego. W pierwszym obszarze zainteresowań są to przede wszystkim: gramatyka historyczna języka włoskiego, włoski język polityki i perswazji, język nowych mediów, a także zagadnienia metodyki nauczania języka z wykorzystaniem nowych technologii. Drugi obszar zainteresowań dotyczy Hiszpanii i regionu Ameryki Łacińskiej. Pracownicy skupiają się na badaniach obrazu literackiego i jego konfrontacji z rzeczywistością historyczną Ameryki Łacińskiej; badaniach sposobu ujmowania podstawowych dla literatury hiszpańskiej mitów w różnych epokach literackich oraz badaniach przekładu literackiego wykorzystujące aparat lingwistyki kognitywnej. Badania czysto językoznawcze koncentrują się wokół porównywania hiszpańskiego i języków słowiańskich

Katedra Skandynawistyki
someone

p.o. kierownika: dr Małgorzata Kłos

Katedra Skandynawistyki prowadzi studia w dwóch dziedzinach: filologii szwedzkiej i norweskiej. Pracownicy przykładają wagę do zajęć praktycznych oraz do zajęć interdyscyplinarnych z zakresu studiów regionalnych. Realizują badania naukowe z zakresu języków nordyckich, gramatyki porównawczej, literatur i kultur obszaru Skandynawii. Są także aktywnymi tłumaczami. Strona Katedry Skandynawistyki »

Katedra Studiów Azjatyckich
258 gawlikowski

kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski 

Celem ośrodka jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Azji Wschodniej. Katedra prowadzi badania tradycji politycznych, ideologicznych i religijnych, a także przemian współczesnych tego regionu (od Japonii i Chin aż po Birmę). Organizuje ogólnopolskie konferencje, seminaria naukowe, wykłady i prelekcje, w których udział biorą badacze i analitycy z różnych ośrodków naukowych oraz praktycy – najlepsi specjaliści z kraju i zagranicy. Ośrodek publikuje książki naukowe oraz wydaje periodyk „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka” – jedyne w Polsce interdyscyplinarne pismo naukowe poświęcone współczesnym problemom całego regionu (z uwzględnieniem także Azji Południowej, czyli Indii i krajów ościennych). Katedra przygotowuje także zajęcia dydaktyczne o społeczeństwach, kulturach i sprawach politycznych tego wielkiego regionu. Strona Katedry Studiów Azjatyckich »