hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział tworzą trzy instytuty (Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Anglistyki i Instytut Nauk Społecznych) oraz pięć samodzielnych katedr (Katedra Italianistyki, Katedra Iberystyki, Katedra Skandynawistyki, Katedra Zarządzania oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Na wydziale funkcjonują także Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej oraz Centrum Badań nad Gospodarką Rynkową.

Instytut Kulturoznawstwa
258 miroslaw filiciak

dyrektor: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
zastępca dyrektora: dr Mateusz Skrzeczkowski

Studia kulturoznawcze obejmują kierunki skoncentrowane na refleksji nad wyzwaniami współczesności (licencjackie studia Kultura współczesna i magisterskie studia uzupełniające Komunikacja międzykulturowa) oraz programy ukierunkowane na praktyczne użycia wiedzy o kulturze. To oparta na unikalnej formule dydaktycznej Sztuka innowacji/School of Ideas, ale też adresowane do przyszłych pracowników mediów i przemysłów kulturowych Pisanie kreatywne. Na studiach uzupełniających oferowane są studia Menedżer, Agent, Producent, łączące wiedzę o kulturze z elementami zarządzania. Strona Instytutu Kulturoznawstwa »

Instytut Anglistyki
258 hanna aleksandrowicz pedich

dyrektor: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
zastępca dyrektora: dr Paweł Pyrka

Instytut Anglistyki tworzą naukowcy łączący pasje badawcze z pracą dydaktyczną oraz erudycję akademicką z praktycznymi zastosowaniami. Dzięki temu nasi studenci nie tylko zdobywają umiejętności językowe i wiedzę o kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych, lecz także w toku specjalizacji poznają warsztat współczesnego tłumacza, metodykę pracy nowoczesnego nauczyciela oraz tajniki komunikacji w anglojęzycznym środowisku biznesowym. Naszym celem jest kształcenie humanistów-praktyków zdolnych zarówno do kontynuowania kariery akademickiej, jak i efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Strona Instytutu Anglistyki »

Zakład Językoznawstwa Stosowanego
258 hanna koworowska

kierownik:

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska

Zakład Kultur i Literatur Krajów Anglojęzycznych
258 tadeusz rachwal

kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

Instytut Nauk Społecznych
258 mikolaj czesnik

dyrektor: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

W Instytucie Nauk Społecznych socjologia spotyka się z ekonomią, politologią i stosunkami międzynarodowymi. Kształcimy tu badaczy społecznych i rynkowych (na studiach I stopnia) oraz specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (na studiach II stopnia). Studia socjologiczne prowadzone w Instytucie Nauk Społecznych są jednymi z najlepszych w Polsce – w rankingu „Perspektyw” (edycja 2016) Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie czterech najlepszych uczelni oferujących studia w tym obszarze. Strona Instytutu Nauk Społecznych »

Samodzielne katedry

 

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
258 barbara giza

kierownik: dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra zatrudnia zarówno praktykujących dziennikarzy, jak i specjalistów od badania mediów i ich społecznego oddziaływania. Skład osobowy katedry odzwierciedla główną ideę studiów dziennikarskich na Uniwersytecie SWPS, polegającą na szerokiej współpracy z praktykami mediów, którzy przygotowują studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim poprzez stwarzanie możliwości ćwiczenia i doskonalenia warsztatu zawodowego już od pierwszego roku studiów. Strona Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej »

Katedra Iberystyki
someone

kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Zespół pracowników Katedry Iberystyki prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa oraz prace interdyscyplinarne dotyczące zarówno Hiszpanii, jak i Ameryki Łacińskiej. Są to m.in. badania obrazu literackiego i jego konfrontacji z rzeczywistością historyczną Ameryki Łacińskiej; badania sposobu ujmowania podstawowych dla literatury hiszpańskiej mitów w różnych epokach literackich oraz badania przekładu literackiego wykorzystujące aparat lingwistyki kognitywnej. Badania czysto językoznawcze koncentrują się wokół porównywania hiszpańskiego i języków słowiańskich.

Katedra Italianistyki
258 kamila milkowska samul

p.o. kierownik: dr Kamila Miłkowska-Samul

Pracownicy Katedry zajmują się badaniami z obszaru językoznawstwa włoskiego oraz dydaktyki języków obcych. W szczególności w kręgu ich zainteresowań znajduje się gramatyka historyczna języka włoskiego, włoski język polityki i perswazji, język nowych mediów, a także zagadnienia metodyki nauczania języka z wykorzystaniem nowych technologii. Strona Katedry Italianistyki »

Katedra Skandynawistyki
258 witold maciejewski

kierownik: dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Skandynawistyki prowadzi studia w dwóch dziedzinach: filologii szwedzkiej i norweskiej. Pracownicy przykładają wagę do zajęć praktycznych oraz do zajęć interdyscyplinarnych z zakresu studiów regionalnych. Realizują badania naukowe z zakresu języków nordyckich, gramatyki porównawczej, literatur i kultur obszaru Skandynawii. Są także aktywnymi tłumaczami. Strona Katedry Skandynawistyki »

Katedra Zarządzania
258 dorota ilczuk

kierownik: prof. dr hab. Dorota Ilczuk

Członkowie katedry prowadzą dydaktykę i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego współczesnego zarządzania, ekonomii i przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania humanistycznego, nowych metod zarządzania projektami, nowych modeli biznesowych, przedsiębiorczości, rynków światowych, społecznej ekonomii, zmian na rynku pracy, ekonomiki i zarządzania kulturą. Strona Katedry Zarządzania »