hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Zajęcia na wydziale prowadzą znakomici specjaliści: językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, socjologowie, eksperci od spraw mediów, polityki i stosunków międzynarodowych. Wśród wykładowców są także praktycy, którzy chętnie dzielą się z młodymi ludźmi swoim doświadczeniem.

Profesor zwyczajny

Doktor habilitowany

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Elbanowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jan Milewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Maciej Mrozowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Marian Płachecki, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab, Sylwia Skuza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Doktor

 • dr Joanna Afek
 • dr Beata Bochorodycz
 • dr Eliza Borkowska
 • dr Karolina Charewicz-Jakubowska
 • dr Magdalena Domeradzka
 • dr Aleksandra Drzał-Sierocka
 • dr Joanna Esquibel
 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Piotr Gibas
 • dr Joanna Hryniewska
 • dr Karol Jachymek
 • dr Maciej Jaskot
 • dr Joanna Jeśman
 • dr Agnieszka Kamińska
 • dr Małgorzata Kłos
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
 • dr Ting Yu Lee
 • dr Igor Lyubashenko
 • dr Sylwia Maciaszczyk
 • dr Piotr Majewski
 • dr Joanna Mańkowska
 • dr Kamila Miłkowska-Samul
 • dr Radomir Miński
 • dr Paulina Nalewajko
 • dr Emma Oki
 • dr Marek Palczewski
 • dr Agnieszka Pantuchowicz
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Mateusz Skrzeczkowski
 • dr Benjamin Stanley
 • dr Oliwia Szymańska
 • dr Anna Warso
 • dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka
 • dr Mikołaj Wiśniewski
 • dr Marcin Zaborski
 • dr Marta Żerkowska-Balas

Magister

 • mgr Maung Than Htun Aung
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr Paulina Rosińska
 • mgr Tomasz Sobański