logo uswps nazwa 3

Warszawa

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Marek Chmaj
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Andrzej Koch
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 • prof. dr hab. Feliks Zedler
 • dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Wierciński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Bidziński
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr Paweł Kowalski

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Olga Maria Piaskowska
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  mgr Magdalena Pyzowska
 • studentów:
  Sylwia Apka, Magdalena Fajfer, Iga Mike, Paweł Smater

Wydziałowe komisje

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – przewodniczący
 • dr Agnieszka Fiutak
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski - przewodniczący, pracownik uczelni
 • Agnieszka Łumińska – członek, przedstawiciel studentów
 • Agnieszka Gmurczyk - członek, przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. BADAŃ

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr Paweł Kowalski

ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY WYDZIAŁ DO OCENY PARAMETRYCZNEJ

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak - przewodniczący zespołu
 • prof dr hab. Bronisław Sitek
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski
 • dr Paweł Kowalski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak 
 • dr Paweł Kowalski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. STYPENDIÓW DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SEMINARIÓW DOKTORSKICH

 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Przedstawiciele Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich 

 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

 • dr Olga Maria Piaskowska

Przedstawiciel Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 • dr Piotr Piesiewicz

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

ODWOŁAWCZA KOMISJA OCENIAJĄCA

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS 
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS