logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział Prawa powstał decyzją Senatu uczelni z dnia 26 czerwca w 2009 roku. Obecnie na wydziale funkcjonuje sześć katedr skupiających pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w danej dziedzinie prawa. 

Instytut Prawa
hubert izdebski

dyrektor: prof. dr hab. Hubert Izdebski

Pracownicy instytutu prowadzą magisterskie studia prawnicze, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów, oraz studia I stopnia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i prawo w biznesie. To znakomici specjaliści – sędziowie, radcy prawni i adwokaci – z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. 

Katedra Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa
258 hubert izdebski

kierownik:

prof. dr hab. Hubert Izdebski


Katedra Prawa Publicznego i Praw Człowieka
258 marek chmaj

kierownik:

prof. dr hab. Marek Chmaj

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
258 agnieszka gora blaszczykowska

kierownik:

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Karnego
258 dariusz jagiello

kierownik:

dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Porównawczego
sitek bronislaw

kierownik:

prof. dr hab. Bronisław Sitek

Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
258 jacek sobczak

kierownik:

prof. dr hab. Jacek Sobczak

Katedra Prawa Medycznego
258 gardocka teresa

kierownik:

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Zakład dydaktyczny - Studencka Poradnia Prawna
258 Katarzyna Antolak

kierownik:

dr Katarzyna Antolak-Szymanski