logo uswps nazwa 3

Warszawa
 

 

259 Hanna Bednarek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Hanna Bednarek

Dziekan
hbednare@swps.edu.pl

258 Agata Wytykowska

dr

Agata Wytykowska-Kaczorek

Prodziekan ds. studenckich
Pełnomocnik dziekana ds. psychologii dla magistrów i licencjatów
awytykow@swps.edu.pl

zablocka agata

dr

Agata Zabłocka

Prodziekan ds. dydaktycznych
azablocka@swps.edu.pl

258 Agata Wytykowska

dr

Joanna Dudek

Pełnomocnik dziekana ds. fakultetów w języku angielskim
jdudek@swps.edu.pl

258 Olga Bialobrzeska

dr

Olga Białobrzeska

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
obialobrzeska@swps.edu.pl

agata tyczkowska

dr

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Pełnomocnik dziekana ds. absolwentów
ajastrzebowska@swps.edu.pl

someone

mgr

Błażej Mroziński

Pełnomocnik dziekana ds. programu SONA
bmrozinski@swps.edu.pl

anna siwy-hudowska

dr

Anna Siwy-Hudowska

Pełnomocnik dziekana ds. fakultetów
asiw1@swps.edu.pl

258 Robert Mackiewicz

dr

Łukasz Tanaś

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy miedzynarodowej
ltanas@swps.edu.pl

malgorzata wawrzyniak

dr

Małgorzata Wawrzyniak

Pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu
Opiekun I roku studiów niestacjonarnych
mwawrzyn@swps.edu.pl

258 Magda Marszal

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych
mmarszal@swps.edu.pl

Anna Orylska

dr

Anna Orylska

Opiekun I roku studiów stacjonarnych
aorylska@swps.edu.pl