logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold wolodkiewicz

prof. dr hab.

Witold Wołodkiewicz

Wydział Prawa w Warszawie
profesor w Katedrze Teorii i Historii Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, światowej sławy specjalista w zakresie prawa rzymskiego klasycznego. W pracy naukowej koncentruje się na wpływie prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z humanizmem prawniczym, prawoznawstwem w okresie oświecenia oraz kodyfikacją Napoleona.

Wiceprezes Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Nominowany na członka Accademia Pontaniana – jednej z najstarszych akademii naukowych we Włoszech.

Autor wielu cenionych prac, takich jak: „Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego” (1978), „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej” (2009), „Prawo rzymskie. Instytucje” (razem z M. Zabłocką. 2014).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa rzymskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • prawo rzymskie
  • humanizm prawniczy
  • prawoznawstwo w okresie oświecenia
  • kodyfikacja Napoleona
  • europejska kultura prawna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni