hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Włodzimierz Gruszczyński

Profesor w Katedrze Dziennikarstwa 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Zajmuje się badaniem współczesnego i dawnego języka polskiego, kultury języka oraz słowników.

Kierownik projektów badawczych „Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)", „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.)" oraz „Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna". Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym „Słownika gramatycznego języka polskiego" (2007). Kierował opracowaniem aplikacji Jasnopis, umożliwiającej zmierzenie zrozumiałości tekstu.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kultury języka polskiego. Uczy też filologów obcych, jak tłumaczyć obce teksty na poprawną i ładną polszczyznę oraz z jakich słowników korzystać.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Historia języka polskiego
  • Kultura języka polskiego
  • Zrozumiałość tekstu
  • Jasnopis
  • Komunikacja

Informacje prasowe

    Materiały Wideo

    Jasnopis. Żeby urzędnika dało się zrozumieć

    .
     

    Materiały Audio

    Dokumenty są niezrozumiałe

    Pobierz plik MP3 (681 KB)

    Dla kogo jest Jasnopis?

    Pobierz plik MP3 (2,01 MB)