logo uswps nazwa 3

Wrocław
Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej, m.in. podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka finansowego, psychologia zachowań przedsiębiorczych, zachowania na giełdzie, dokonywanie wyborów w kontekście społecznym, neuroekonomia, psychologia decyzji kadrowych, czy też psychologia przywództwa czy zachowanie w grach ekonomicznych.

Pracownicy centrum współpracują nie tylko z badaczami z całego świata, lecz także organizacjami biznesowymi oraz stowarzyszeniami inwestorów giełdowych, analitykami finansowymi oraz menedżerami. Oferują szkolenia z zakresu psychologii biznesu i organizują wykłady otwarte.

258 Tomasz Zaleskiewicz

kierownik:

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

 
Centrum Badań na Zachowaniami Społecznymi

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy Centrum obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Celem Centrum jest stworzenie ośrodka naukowego promującego badania w terenie oraz badania nad realnymi zrachowaniami społecznymi.

258 dariusz dolinski

kierownik:

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Center for Applied Research on Behavior and Health (CARE-BEH) zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem i ewaluacją interwencji, mających na celu odkrycie czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków.

Ponadto pracownicy centrum próbują wyjaśnić, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrują się na czynnikach, które można modyfikować, a więc na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego, a przede wszystkim przekonaniach (własna skuteczność, przekonania o chorobie, wiek subiektywny, wzrost potraumatyczny, przekonania na temat jedzenia, przekonania rodziców o dzieciach i dzieci o rodzicach).

258 Aleksandra Luszczynska

kierownik:

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. W szczególności jesteśmy zainteresowani tworzeniem i testowaniem innowacyjnych metod wspierających proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wyniki badań prowadzonych w ramach działalności Centrum będą mogły znaleźć zastosowanie w projektowaniu interwencji psychologicznych oraz narzędzi wspierających przetwarzanie numeryczne, trafną ocenę ryzyka oraz podejmowanie dobrych decyzji w codziennych sytuacjach.

258 Jakub traczyk

kierownik:

dr Jakub Traczyk