logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe
Wartość projektu: 318233

Jak wygląda proces przymusowego leczenia na oddziałach psychiatrycznych? W jakim stopniu pobyt w zakładzie jest odbierany przez pacjenta jako droga do wyzdrowienia? Badania prof. Dariusza Galasińskiego wykażą, czy osoby internowane postrzegają detencję w kategoriach leczenia czy izolacji.

 

projekt naukowy

Między leczeniem a izolacją


Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS we Wrocławiu
Kwota dofinansowania318 233 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014-2018

 

Jak wygląda proces przymusowego leczenia na oddziałach psychiatrycznych? W jakim stopniu pobyt w zakładzie jest odbierany przez pacjenta jako droga do wyzdrowienia? Badania prof. Dariusza Galasińskiego wykażą, czy osoby internowane postrzegają detencję w kategoriach leczenia czy izolacji.

Luka w badaniach

Zarówno w Polsce, jak i na świecie nie istnieją badania, które analizują detencję psychiatryczną z perspektywy funkcji, jaką ona pełni dla internowanych, oraz w perspektywie dokumentacji medycznej instytucji, która ją organizuje. W tym zakresie projekt wskazuje nowy obszar badań w psychiatrii i psychologii sądowej. Uwzględnia przy tym zarówno perspektywę internowanych, jak i opinię personelu sprawującego nad nimi opiekę. Wypełni więc lukę w badaniach dotyczących osób przebywających na detencji w zakładach psychiatrycznych.

Cele projektu

Prace projektowe opierają się na głębokiej analizie funkcji detencji psychiatrycznej. Naukowcy bedą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia detencja psychiatryczna jest reprezentowana jako czas leczenia, a do jakiego – jako czas izolacji.

W tym celu zostaną zbadane:

1. Reprezentacje detencji w narracjach osób internowanych na oddziałach psychiatrycznych z powodu popełnionych czynów zabronionych. W ten sposób projekt odnosi się do opisywanej opozycji między dwiema kategoriami: „złego” i „chorego”.

2. Reprezentacje detencji psychiatrycznej w medycznej dokumentacji pacjenta/sprawcy. Naukowcy przeanalizują obraz detencji i profil pacjentów/sprawców w zapisach personelu medycznego, a także status i rolę zakładu psychiatrycznego, personelu i leczenia.

3. Dynamika i trajektoria procesu leczenia w zapisach personelu, znajdujące się w dokumentacji medycznej internowanych. Szczególnie istotne jest, czy (a jeżeli tak, to w jaki sposób) dynamika leczenia jest związana z czasowym wymiarem detencji psychiatrycznej.

Zespół badawczy

 

prof. dr hab.

Dariusz Galasiński

kierownik projektu
lingwista specjalizujący się w analizie dyskursu

Ziółkowska Justyna

dr

Justyna Ziółkowska

główny wykonawca
psycholog specjalizująca się w psychologii klinicznej

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio