Czy kino jest odbiciem naszego życia i może być także jego kreatorem? Jak najskuteczniej z niego czerpać? Na te i wiele podobnych pytań badacze i teoretycy filmu od dawna szukają odpowiedzi. Ponad 120-letnia historia X muzy pokazuje, że niezależnie od nurtu, gatunku i nakładu pracy ekipy filmowej, każdy seans może cieszyć nie tylko wzrok ale i serce.

Czy film może być wykorzystywany w edukacji? W terapii? W rozwoju osobistym? Odpowiedzi na te pytania poszukają psycholog dr Michał Brol oraz psycholog i edukatorka seksualna Aleksandra Żyłkowska. Spotkanie poprowadzi Patrycja Paczyńska-Jasińska z katowickiego wydziału zamiejscowego Uniwersytetu SWPS. Podstawą do rozmowy będą publikacje „Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie Część 1” oraz „Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2”.

Organizatorami wydarzenia jest Uniwersytet SWPS w Katowicach oraz Empik.

18 czerwca
18.00
Katowice

Na tropach psychologii w filmie

Obcowanie z filmem wzbogaca obszar naszych doświadczeń, pozwala przeżyć sytuacje, które wykraczają poza znany nam obszar rzeczywistości. To poszerza granice naszego wewnętrznego świata. Ma także znaczenie profilaktyczne, pozwala uniknąć pewnych zagrożeń. Używając filmu jako formy edukacji i działań profilaktycznych, musimy mieć na uwadze konieczny proces przygotowania do jego odbioru, różne formy pracy nad materiałem dostarczonym widzowi, pomoc w zrozumieniu emocji, jakie wzbudza, rozważenie do jakich działań może motywować.

Podczas spotkania zastanowimy się również nad przyszłością edukacji filmowej. W jakim kierunku zmierzają współcześni twórcy, również w obszarze cielesności i seksualności? Jakie tendencje potęgują tworzenie nowych nurtów? Zaproszeni goście przedstawią praktyczne wykorzystanie filmu w edukacji i rozwoju osobistym. W końcu film może stanowić narzędzie wspomagające, wyzwalające rozmowę na dany temat. Może być również czynnikiem uzdrawiającym duszę i ciało.

Uni w empiku2Co kwartał na scenie głównej salonu Empik w Silesia City Center odbywają się spotkania prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu SWPS. Eksperci dzielą się wiedzą z zakresu takich dziedzin, jak psychologia czy psychokryminalityka.

Prelegenci

258 Michał Brol

dr Michał Brol – wykładowca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pasjonat filmu i entuzjasta dydaktyki akademickiej. Wraz z dr Agnieszką Skorupą opracował program psychologicznej pracy z filmem, który realizowany jest m.in. jako fakultet na kierunku psychologia. Autor ponad dwudziestu artykułów naukowych na temat związków psychologii i filmu, pod jego redakcją ukazały się m.in. „Psychologiczna praca z filmem”, „Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1” oraz „Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2”. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy”. Popularyzator nauki, autor licznych warsztatów dla szerokiego grona odbiorców, szczególnie młodzieży. Działania edukacyjne i profilaktyczne z zastosowaniem filmu prowadził w ramach różnych grantów i projektów, m.in. współpracował z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

258 aleksandra zylkowska

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, edukatorka seksualna, absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyła certyfikowane szkolenie z edukacji seksualnej w poradni psychologiczno-seksuologicznej Bliżej Siebie w Gdyni. Jest w trakcie Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie oraz w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, a także na Uniwersytecie SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży. Odbywa staża w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

258 sPatrycja Paczyńska Jasińska blog

Patrycja Paczyńska-Jasińska – absolwentka socjologii oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo), doktorantka na kierunku socjologia. Obecnie pracuje na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, gdzie zajmuje się marketingiem oraz pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego „Psychointerpretacje”. Współpracuje również z „Warsztatami Realizatora Filmowego i TV”, gdzie edukuje społeczność lokalną z zakresu historii i analizy filmu. Jest organizatorką Ogólnopolskiej Konferencji Filmowej „Filmowe Psycho-Tropy” oraz inicjatorką projektu filmowego o tym samym tytule. Autorka bloga filmowego Se Točí. Współautorka książek „Na tropach psychologii w filmie”.

film okladki2

Dwie części książki „Na tropach psychologii w filmie” są pokłosiem konferencji „Filmowe Psycho-Tropy”. Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości, istotny dla odbioru różnych działań z filmem. Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów oraz na rolę filmu we wspieraniu rozwoju, a także na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można tam rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy.

[Form 20190618_Event_Katowice not found!]

Termin i miejsce

18 czerwca 2019 r., godz. 18.00
Salon Empik Silesia Center, ul. Chorzowska 107, Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

 

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia