sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Koło psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym.

Podczas spotkań główny nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia, które poparte odpowiednią teorią wykształcą umiejętności związane z tematem zajęć. Uczestnicy uzyskają wiedzę z wielu obszarów psychologii, m.in. zaburzeń psychicznych, emocji, temperamentu i osobowości, ale też z umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem, trening twórczości, sposoby radzenia sobie ze stresem.

O zajęciach

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią i poszerzenie świadomości na temat psychologicznych aspektów życia codziennego. Zajęcia nastawione są na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które wykorzystają zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym.

  • Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
  • Czas trwania każdego spotkania – 90 min.

Zgłoszenia

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (w środy) od listopada do kwietnia.  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Obowiązują zapisy indywidualne. Osoby, które będą obecne na minimum 3 spotkaniach, otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku.

Integracja

  • 28 listopada 2018 r., godz. 16.30-18.00, sala 106

Podczas zajęć uczestnicy poznają się ze sobą oraz z prowadzącym. Razem tworzą kontrakt, którym będą się kierować podczas wszystkich zajęć. Główny cel warsztatu to zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami w taki sposób, aby stworzyli zgraną grupę gotową do zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznają model fazowy rozwoju grupy wg Tuckmana, a następnie wykorzystają go w praktyce podczas pracy w grupie. Po zajęciach uczestnicy nie tylko wiedzą, jakimi cechami charakteryzuje się dobra, spójna i wspierająca się grupa, lecz także sami ją tworzą.

Wprowadzenie do psychologii

  • 19 grudnia 2018 r., 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, kim jest psycholog XXI wieku i w jakich obszarach zawodowych jest potrzebny. Zostanie omówiona tematyka psychologii jako nauki interdyscyplinarnej i wszechstronnej. Uczestnicy poznają najważniejsze i najciekawsze eksperymenty psychologiczne oraz zasady etyki zawodu psychologa. Po zajęciach każdy uczestnik będzie miał wiedzę na temat różnych obszarów psychologii oraz roli psychologa w podejściu klinicznym i biznesowym.

Psychologia społeczna

  • 23 stycznia 2019 r., 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy poznają mechanikę najważniejszych i najciekawszych efektów psychologicznych. Zostanie omówiona tematyka m.in. uproszczonego wnioskowania, heurystyk zachowania, podstawowy błąd atrybucji, próżniactwo społeczne, konformizm, facylitacja społeczna, stereotypy, efekt świeżość, pierwszeństwa, halo, zjawisko samej ekspozycji. Po zajęciach uczestnicy znają najciekawsze efekty psychologiczne i widzą ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Techniki wpływu społecznego

  • 20 lutego 2019 r., 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jakich obszarach życia codziennego jesteśmy podatni na działanie technik wpływu społecznego i jak możemy sobie z tym radzić. Zostaną omówione metody wpływu społecznego według Roberta Cialdiniego oraz sposoby obrony przed nimi. Po zajęciach każdy uczestnik będzie świadomy podstawowych zagadnień dotyczących technik wpływu społecznego oraz metod radzenia sobie z nim w życiu codziennym.

Temperament, osobowość i różnice indywidualne

  • 20 marca 2019 r., 16.30-18.00, sala 119

Podczas zajęć uczestnicy poznają typy temperamentu i osobowości. Zostanie omówiona teoria Regulacyjnej Teorii Temperamentu autorstwa Jana Strelaua oraz osobowości wg modelu wielkiej piątki (Big Five) autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazje zastanowić się nad cechami swojej osobowości, ale też w sposób praktyczny rozróżnić cechy podczas ćwiczeń ze studium przypadku. Po zajęciach uczestnicy będą znali kluczową teorię temperamentu i osobowości, którą posługują się psycholodzy.

Motywacja – sztuka osiągania celów

  • 17 kwietnia 2019 r., godz. 16.30-19.30, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest motywacja oraz jak wykorzystywać ją w skuteczny sposób. Zostanie omówiona tematyka motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponadto uczniowie wykorzystają w praktyce techniki motywacyjne oraz dowiedzą się o sposobach, które pomagają podtrzymywać motywacje. Po zajęciach każdy uczestnik będzie umieć wyznaczać prawidłowo cele oraz wykorzystywać techniki motywacyjne, aby je osiągnąć.

Ostatnie spotkanie będzie miało również na celu podsumowanie wszystkich spotkań, zdobytych kompetencji i wiedzy.

Piotr Grzelak

258 piotr grzelak

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Od 5 lat pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty, m.in. dotyczące: autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywacji, zarządzania czasem i stresem. Posiada także akredytacje International Coach Federation (ICF), która uprawnia do prowadzenia profesjonalnych działań coachingowych. Prywatnie nie boi się wyzwań, lubi stres, a w życiu stara się łączyć trzeźwy umysł z pozytywnym nastawieniem.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży we Wrocławiu

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: strefa.wroclaw@swps.edu.pl

{ BreezingForms : Kolko_Wroclaw }

Drukuj

Od wieków jest tematem dysput. Rozprawiają o niej nie tylko filozofowie i socjologowie, lecz także jest przedmiotem zainteresowania psychologów. Wolność, bo o niej mowa, budzi rozmaite emocje. Niektórzy ludzie potrzebują tej wewnętrznej, inni – poczucie wolności uzależniają od polityki swojego państwa. Czym jest wolność? Brakiem ograniczeń czy wolnością do, świadomą decyzją dotyczącą przyjęcia pewnych granic/ ograniczeń? O wolności opowiedzą adiunkt w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego – Katarzyna Liszka oraz Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog.

15  listopada
18.00-19.30
Wrocław

Wolność – brak ograniczeń czy świadome ograniczenia. Filozoficzne i psychologiczne koncepcje wolności

Genealogia wolności w Europie zawiera pamięć o wiekach zniewolenia, ucisku, podporządkowania różnych grup społecznych, ale też dzieje emancypacji, ocalenia i utrwalenia wolności. W naszej rozmowie skoncentrujemy się na pytaniu: w jaki sposób skomplikowane dzieje wolności – jej braku, tęsknoty za wolnością, odzyskania wolności, wyzwolenia, a wreszcie korzystania z wolności – kształtują doświadczenie wolności w XXI wieku. Poszukując możliwych odpowiedzi, nawiążemy do koncepcji wolności rozwijanych we współczesnej filozofii i psychologii.

258 Katarzyna Liszka

Katarzyna Liszka – adiunkt w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką Zagłady, współczesną filozofią, etyką, w tym filozofią żydowską. Jest autorką licznych przekładów i artykułów zakresu współczesnej humanistyki, monografii Etyka i pamięć o Zagładzie, a także współredaktorką Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics (z Leszkiem Koczanowiczem) oraz Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej (z Rafałem Włodarczykim i Leszkiem Koczanowiczem).

Podobny obraz

Leszek Koczanowicz – politolog, filozof, psycholog. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek, m.in. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005), Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011) oraz Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna (2015). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Termin i miejsce

15 listopada 2018 r., godz.18:00-19:30

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b

Kontakt

Dorota Wróbel
tel. 71 750 72 72
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

{ BreezingForms: StrefaPsyche_15112018_Wroclaw }

Drukuj

W jaki sposób projektować strony internetowe by były one intuicyjne i użyteczne? Jakie stosować podpowiedzi percepcyjne by kierować uwagę użytkowników na odpowiednie elementy strony internetowej? Na te i inne pytania z obszaru User Experience Design podczas wykładu odpowie Rafał Węgrzyn, psycholog, specjalista z zakresu Interakcji Człowiek-Technologia oraz User Experience Design. Z kolei podczas warsztatu opowie o fenomenie popularności gier komputerowych i atrakcyjności świata wirtualnego. Pokaże na jakich poziomach rzeczywistość konkuruje ze światem wirtualnym i gdzie ten ostatni święci największe triumfy.

26 kwietnia
17.00 – 20.15
Wrocław

Projektowanie doświadczeń użytkowników. Jak kierować ludzkim zachowaniem w Internecie? | wykład

Żyjemy w czasach postępującego konsumpcjonizmu, w których zabiega się nie tylko o zasobność naszych portfeli, ale także coraz częściej o nasz czas i uwagę. Rewolucja cyfrowa jaka dokonuje się na naszych oczach wydaje się być najbardziej doniosłą przemianą od czasów rewolucji francuskiej. Jak każdy okres w dziejach historii i ten obecny (cyfrowy) wytworzył charakterystyczny dla siebie sposób kreowania zachowań człowieka. W przestrzeni wirtualnej zajmuje się tym przede wszystkim dziedzina zwana User Experience Design, czyli projektowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników w taki sposób, by każdy mógł z łatwością wykonać zadanie jakie stawia przed nim strona internetowa. Próba wytworzenia konkretnych przeżyć na stronie jest dyktowana chęcią wzbogacenia się nie tylko o zadowolonego klienta, ale także finansowo. Istnieją doniesienia, że 1$ wydany na UX może przynieść, aż 10$ zwrotu.

W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się z dziedziną UX design z perspektywy psychologicznej i projektowej. Będą mogli poznać 10 podstawowych zasad konstruowania stron w taki sposób by były one intuicyjne i użyteczne (heurystyki Nielsena). Wykład będzie okazją by dowiedzieć się w jaki sposób, za pomocą podpowiedzi percepcyjnych kierować uwagę użytkownika na odpowiednie elementy strony internetowej.

Utopia gier komputerowych, czyli o tym jak wciągają nas gry? | warsztat

Branża gier komputerowych to jeden z największych i najszybciej rozwijających się światowych przemysłów. W ostatnim czasie na polskim rynku rekordy popularności bije Wiedźmin III. Jaki jest sekret tak wysokiej pozycji gier komputerowych w popkulturze. Co sprawie, że tak chętnie sięgamy po to cyfrowe doświadczenie? Dlaczego niektórzy uważają, ze świat gier jest lepszy niż rzeczywistość?

Niektórych odpowiedzi na powyższe pytania można szukać w psychologii behawioralnej oraz w koncepcjach analizy zachowania. Prawa uczenia się, systemy punktowe, różne kategorie wzmocnień i podpowiedzi to tylko nieliczne czynniki sprawiające, że gry komputerowe tak bardzo nas nęcą i wciągają na długie godziny. Sposób budowania świata wirtualnego, przekłada się na konstruowanie jednostki, poprzez stawienie przed nią odpowiednich wymagań. Chcąc zrozumieć dlaczego przestrzeń gry komputerowej jest tak pociągająca, należy zrozumieć jak pewne jej elementy wpływają na zachowania człowieka. 

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z koncepcjami psychologii behawioralnej w odniesieniu do gier komputerowych. Będą mogli doświadczyć na czym polega zjawisko flow w przestrzeni wirtualnej. Porozmawiamy o tym, na jakich poziomach rzeczywistość konkuruje ze światem wirtualnym i gdzie ten ostatni święci największe triumfy. Zastanowimy się również jak konkurować ze światem wirtualnym tak, by dziecko nie uległo złudzeniu, że rzeczywistością najlepszą z możliwych jest rzeczywistość środowiska wirtualnego.

Prowadzący

258 rafal wegrzyn

Rafał Węgrzyn – psycholog, specjalista z zakresu Interakcji Człowiek-Technologia oraz User Experience Design. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka, komunikacją z innymi ludźmi w Internecie oraz projektowaniem rozwiązań cyfrowych wygodnych i łatwych dla użytkownika. W pracy naukowej skupia się na wpływie ideologii na technologię i funkcjonowanie społeczne człowieka. Bada koncepcje budowania idealnych środowisk oraz „nowego wspaniałego” człowieka. Współpracuje z Usability Lab. Należy do Centrum Badań Nad Śmiercią i Umieraniem, jest także członkiem Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

 

Zapisy

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają studenci i pracownicy Uniwersytetu SWPS. Przy wypełnianiu formularzu prosimy o używaniem adresów e-mail w domenie uczelni. Osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu SWPS będą miały możliwość udziału w spotkaniu w przypadku pozostania wolnych miejsc.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_26042018_Wroclaw }

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Dorota Wróbel 
tel. 71 750 72 72
strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Księdza Adama Bonieckiego, mimo nieobecności w mediach, nie trzeba nikomu przedstawiać. To znawca Kościoła i czuły badacz polskiego społeczeństwa. W Strefie Psyche we Wrocławiu będziemy z nim rozmawiać między innymi o historii Kościoła, o tym jak kochać oraz o związkach między wierzącymi a niewierzącymi.

18 kwietnia
18.00 – 20.00
Wrocław

Kościół, człowiek, miłość

Kościół zmieniał się przez lata. Z kameralnej grupy wyznawców stał się wielomilionową instytucją. Jak to się stało? Co takiego jest w religii chrześcijańskiej, że pociągnęła za sobą Europę, a potem inne kontynenty. Czy Kościół kiedyś się skończy? 

Będziemy także mówić o tym, jak w praktyce wygląda miłość, nie tylko ta w związkach, ale także ta, jak mówią chrześcijanie, między bliźnimi. Jak kochać w świecie, który coraz bardziej się polaryzuje, jak kochać obcych, innych, nie tylko tych, którzy uciekają przed wojną i głodem do Europy, ale także kolegów i koleżanki ze studiów czy z pracy, którzy mają inne poglądy polityczne niż my. Ksiądz Adam Boniecki, jak zawsze chętnie, będzie także odpowiadał na pytania gości.

Spotkanie poprowadzi p. Karolina Koziolek.

Adam Boniecki

Ks. Adam Fredro-Boniecki – urodził się 25 lipca 1934 w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstąpił do zakonu Marianów. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował z młodzieżą, był katechetą młodzieży licealnej w Grudziądzu, współpracował z duszpasterstwem akademickim KUL, prowadził duszpasterstwo akademickie w kościele św. Anny w Krakowie. W 1964 r. na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły podjął pracę w Krakowie jako redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Na dwa lata wyjechał do Francji, gdzie studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu i poznawał małe wspólnoty. Z Francji pisał do „Tygodnika Powszechnego” felietony o nowym obliczu Kościoła. Po powrocie nadal pracował jako redaktor „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterz akademicki. W roku 1979 na życzenie Jana Pawła II wyjechał do Rzymu –  przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”; później został jego redaktorem naczelnym. Nie przerwał współpracy z „TP” – był jego rzymskim korespondentem.

Kiedy w 1991 r., po upadku komunizmu, „L’Osservatore Romano” przestało odgrywać swoją rolę, ks. Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 1993 r. został wybrany na generała Zgromadzenia Księży Marianów. Od 1999 r. do 2011 r. ksiądz Adam Boniecki pełnił funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Obecnie jako redaktor senior publikuje na jego łamach.

Od listopada 2011, kiedy to prowincjał Zgromadzenia Marianów nałożył na ks. Adama Bonieckiego nakaz milczenia, jest to jedyne medium, dla którego może się on wypowiadać.

258 karolina koziolek

Karolina Koziolek – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała jako sekretarz literacki w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, a potem jako dziennikarka w „Głosie Wielkopolskim”, gdzie przeprowadziła wywiady z dziesiątkami osób mniej i bardziej znanych. Obecnie prezes Fundacji Vox Artis.`

Zapisy

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają studenci i pracownicy Uniwersytetu SWPS. Przy wypełnianiu formularzu prosimy o używaniem adresów e-mail w domenie uczelni. Osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu SWPS będą miały możliwość udziału w spotkaniu w przypadku pozostania wolnych miejsc.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_18042018_Wroclaw }

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b, aula 45

Kontakt

Iga Lewicka

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527

strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Wypalenie zawodowe jako ważny problem społeczny i indywidualny stanowi dziś wyodrębnioną dziedzinę badań, a bogata lista objawów przemawia za rozległością i wielowymiarowością zjawiska. W licznych badaniach syndromu na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat najwięcej miejsca zajmuje poziom wypalenia oraz jego kontekst, czyli przyczyny, które spowodowały jego pojawienie się. Mniej uwagi poświęca się skutkom wynikającym z pojawienia się syndromu - zarówno dla osoby wypalającej się jak i dla osoby pozostającej z nią w kontakcie zawodowym.
O wpływie wypalenia zawodowego na współpracowników opowiadać będzie dr Elżbieta Lisowska, psycholog, wykładowca wrocławskiej filli Uniwersytetu SWPS.

8 maja
17.30 – 19.00
Wrocław

Czy wypaleniem zawodowym można się zarazić? | wykład

Spojrzenie na syndrom wypalenia zawodowego z perspektywy podmiotu i z perspektywy obserwatora zaangażowanego (współpracownika) oraz ustalenie ich wzajemnych relacji, wydaje się dzisiaj szczególnie istotne. To właśnie relacje interpersonalne w miejscu pracy mogą być bardzo obciążające i mogą prowadzić do znacznego uszczuplenia zasobów. 

Jednym z objawów wypalenia jest depersonalizacja, która jest próbą zamachu na podmiotowość partnera, oraz próbą zwiększenia psychicznego dystansu wobec osoby z którą się pracuje. Symboliczne odebranie podmiotowi człowieczeństwa i traktowanie go jako "przypadku" pozwala na mniejsze zaangażowanie się w relacje z nim, co może  być świadomą lub nieuświadomioną formą ochrony przed dalszym eksploatowaniem poważnie uszczuplonych już własnych zasobów emocjonalnych. Współpraca z takimi osobami może powodować stres i frustracje, a długotrwałe pozostawanie pod ich wpływem może być podłożem do pojawienia się wtórnego syndromu wypalenia zawodowego.

Brak danych w tej kwestii umożliwiał do tej pory co najwyżej spekulacje dotyczące kosztów jakie niesie ze sobą współpraca z osobami wypalonymi. Negatywne emocje, pogorszenie się jakości pracy i wreszcie przyjmowanie ich sposobu zachowania się są szczególnie niebezpiecznymi kosztami, które wprost mogą prowadzić do rozwinięcia się syndromu jako efekt zarażenia się nim.

lisowska

dr Elżbieta Lisowska

psycholog, wykładowca wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesują się problematyką stresu organizacyjnego oraz wypalenia zawodowego (m.in. sposoby radzenia sobie ze stresem i z wypaleniem, społeczne skutki wypalenia). Jest autorką rozprawy doktorskiej „Korelaty i konsekwencje wypalenia zawodowego, perspektywa podmiotu i obserwatora zaangażowanego”.

Przez kilka lat była menedżerem odpowiedzialnym za selekcję, rekrutację, szkolenie i sprzedaż usług. Laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej - IAREP, Rzym 2008.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_08052018_Wroclaw }

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Dorota Wróbel 
tel. 71 750 72 72
strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo