Według policyjnych statystyk co roku 10% kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Jeden na sześciu mężczyzn doświadcza przemocy seksualnej. W opinii społecznej natomiast funkcjonuje zarówno wiele stereotypów, jak i mitów dotyczących przestępstw seksualnych. Są one nie tylko krzywdzące dla ofiar, ale też wpływają dość często na przebieg samego śledztwa i utrudniają ściganie sprawców przestępstw. 

O psychologicznym portrecie przestępstwa zgwałcenia z uwzględnieniem elementów prawdziwych i fałszywych mówić będzie podczas wykładu 15 maja Dariusz Piotrowicz. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego »

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład

Przestępstwo zgwałcenia – mity i rzeczywistość w praktyce śledczej

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z pogranicza psychologii, seksuologii i prawa. Prowadzący nakreśli psychologiczny portret przestępstwa zgwałcenia, następnie jego portret społeczny, omawiając elementy prawdziwe i fałszywe. Znikoma liczba osób doświadczyła zgwałcenia, tak więc przed osobą, która ataku nie doświadczyła, a chciałaby opisać zgwałcenie, stoi zadanie zrekonstruowania w wyobraźni hipotetycznej sytuacji ataku.  Nieuchronnie wykorzystujemy do tego informacje z otoczenia tworząc substytuty realnego zdarzenia. Choć nie istnieje przestępstwo modelowe, to każde posiada utrwaloną reprezentację społeczną. Można określić ją mianem mitu. Szczególnie przestępstwa brutalne, o charakterze medialnym, dotyczące wartości najwyższych, powodują powstawanie interpretacji działania sprawcy i ofiary jak też istoty przestępczego zachowania (przyczyn, przebiegu). Na mitach opierać się będzie również funkcjonariusz policji, prokurator lub sędzia, nie mający większego doświadczenia w pracy z ofiarami i sprawcami. W ocenie autora wykładu osoby przeprowadzające przesłuchanie, powinny uwzględniać dezinformacyjne znaczenie mitów na temat przestępstwa zgwałcenia. Opieranie się na mitach skutkuje przyjmowaniem błędnych założeń dotyczących aktu zgwałcenia, ofiary i sprawcy, co wpływa na tworzenie wersji kryminalistycznych i wtórnie komplikuje możliwości identyfikacji i ścigania sprawców zgwałceń. Utrudnia również weryfikacje zeznań kłamliwych.

Termin i miejsce
15 maja, godz. 17.30-19.00
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b

Prowadzący

258 dariusz piotrowicz1

Dariusz Piotrowicz – psycholog, wykładowca zagadnień psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej i psychologii śledczej, twórca i kierownik studiów podyplomowych „Psychologia śledcza w praktyce procesowej i operacyjnej” realizowanych przez Uniwersytet SWPS, trener w obszarze komunikowania się wsytuacjach zagrożenia (negocjacje kryzysowe), profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw, komunikowania się w procesie karnym oraz analizy wypowiedzi. Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Zgłoszenia

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Strefy Psyche we Wrocławiu
tel. 785-202-527 
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

[Form StrefaPsyche_15052017_Wroclaw not found!]

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia