Lubimy różnić się od innych ludzi. W końcu zdobywamy różne doświadczenia, inaczej postrzegamy świat, mamy inne pasje, kierujemy się innymi celami czy wartościami w życiu. A zgodnie z duchem naszych czasów bycie indywidualistą jest nawet pożądane. Kojarzy się z wolnością i niezależnością. To właśnie odziedziczyliśmy w spadku po romantykach. Z drugiej strony oczekuje się od nas komunikatywności, łatwego nawiązywania kontaktów i umiejętnej pracy w grupie. Czy we współczesnym świecie jest więc faktycznie miejsce dla indywidualisty, zbuntowanego romantycznego samotnika, zajętego kontemplowaniem własnych przeżyć? Co to znaczy być sobą? Czy akceptacji siebie i innych można się nauczyć? Czy potrafimy nawiązywać autentyczne więzi z drugą osobą? Dlaczego bywamy samotni?

Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą podczas wykładów i warsztatów eksperci z Uniwersytetu SWPS podczas Strefy Psyche Ekstra, która odbędzie się 23 września w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków MNiSW.

Harmonogram

13.00-14.30 – wykład

14.45-16.45 – warsztaty do wyboru

16.45-17.00 – przerwa

17.00-18.30 – wykład

Wykłady

Psychologiczne oblicza samotności
(limit miejsc: 120)

Samotność jest doświadczeniem uniwersalnym, choć nie zawsze uświadomionym. Ludzie skarżą się na nią, jeśli koncentrują się na własnych niezaspokojonych potrzebach i przykrych przeżyciach. Rzadziej natomiast dostrzegają ten problem i rozumieją u innych. W psychologii interesujące jest to, skąd samotność się bierze, jak wczesne i różnorodne mogą być jej źródła, zwłaszcza w kolejnych okresach życia. A także i to, że wielu na nią narzeka, ale niektórzy nawet ją lubią.

Termin i miejsce

23 września, godz. 13.00-14.30
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6, Dziedziniec

258 zofia Dolega

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytet SWPS

Psycholog. Zajmuje się psychologią rozwoju psychicznego w ciągu życia, psychologią wychowawczą i psychopatologią rozwojową. Interesuje się czynnikami ryzyka rozwoju emocjonalno-społecznego, psychologią rodziny, diagnostyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach wychowania, a także psychologią szkolną oraz wychowaniem integrującym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także psychologia społeczna, ekonomiczna oraz polityka społeczna.
Autorka około 80 prac naukowych, w tym artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, około 40 rozdziałów w pracach zbiorowych z zakresu dynamiki rozwoju grup dziecięcych i młodzieżowych, diagnostyki rozwojowej w okresie przedszkolnym i szkolnym, zdrowia psychicznego uczniów, społecznego kontekstu rozwoju osobowości, psychologii rodziny i psychologii klasy szkolnej, wychowania integrującego. Twórca narzędzi pomiaru psychologicznego: poczucia samotności (SBS), tendencji autonomizacyjnych (PIA), skali wsparcia społecznego (SWR, SWN, SWK).

Nowoczesna tożsamość – Człowiek 3.0
(limit miejsc: 120)

Współczesny człowiek tworzy własną markę osobistą, korzysta z dóbr rynku rozwoju osobistego, buduje własną niezależność, poszukuje kontaktu z wewnętrznym dzieckiem etc. Próba bycia indywidualistą, kreowania siebie, przy jednoczesnym odpowiadaniu na potrzeby otaczającego świata powodują interesujące dysonanse, z którymi Człowiek 3.0 boryka się każdego dnia, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Podczas wykładu zostaną poruszone kwestie poszukiwania własnej tożsamości. Prowadzący wraz ze słuchaczami przyjrzy się, między innymi, sposobom jakie wykorzystujemy, aby zbudować siebie, a także naszym wysiłkom i próbom odróżnienia się od innych ludzi. Mamy nadzieję odpowiedzieć na pytanie co robić, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata, zachowując przy tym stabilność i wewnętrzny spokój.

Termin i miejsce

23 września, godz. 17.00-18.30
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6, Sala edukacyjna ,,Łąki” poziom 0

258 bruno zoltowski

mgr Bruno Żółtowski

Psycholog biznesu, trener, coach. Pracuje głównie z managerami, zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Uczy nowych kompetencji, wspiera w podejmowaniu decyzji, pomaga wprowadzać zmiany. Pracuje dla międzynarodowych korporacji, prowadząc sesje coachingowe dla dyrektorów, managerów i specjalistów, a także jako asesor w procesach ACDC. Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy psychologa, trenera biznesu, wykładowcy i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozumieć problemy Klientów. Przeprowadził 12000 godzin szkoleń oraz ponad 2000 godzin sesji coachingowych. Współtworzył ogólnopolską firmę edukacyjną, która z kilkuosobowej grupy rozwinęła się w ponad stuosobową organizację. Szkolił trenerów i superwizował ich pracę, był odpowiedzialny za proces doboru, przygotowanie i monitoring zespołu trenerskiego.a pytanie co robić, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata, zachowując przy tym stabilność i wewnętrzny spokój.

Opisy warsztatów

Być sobą, mieć przyjaciół - czyli jak budować relacje z ludźmi i pozostać sobą (brak miejsc)

Ilu ludzi, tyle punktów widzenia. Różnimy się od siebie doświadczeniami, aspiracjami, wartościami etc. Niektóre z tych różnic wydają się być nie do pokonania, ale czy na pewno tak jest? Czy akceptacji siebie i innych można się nauczyć? W trakcie krótkiego warsztatu będzie można poznać metody budowania relacji z innymi ludźmi oparte na autentycznej więzi. W kilku ćwiczeniach będzie można zobaczyć, co ułatwia a co utrudnia powstawanie relacji. Prowadzący opowie także jak budować swoje zdolności interpersonalne, czyli jak skutecznie poznawać innych i siebie.

Termin i miejsce

23 września, godz. 14.45-16.45
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6, Sala edukacyjna poziom - 1

Znalezione obrazy dla zapytania mgr Sławomir Prusakowski swps

mgr Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener, nauczyciel akademicki, doradca, trener biznesu. Przeprowadził ponad 10.000 godzin szkoleń w tym ponad 1000 godzin Treningów Interpersonalnych (Bussiness-Relation Group Coaching). Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia Treningów Interpersonalnych. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami. Szkolił dla takich firm jak: PWC, Grupa Żywiec, BPH, BzWBK, EricPol, Tauron. Zajmuje się także działalnością prospołeczną. Szkoli nauczycieli Polonijnych wierząc, że tylko dobra jakość edukacji pomoże utrzymać tożsamość Polaków poza granicami. Laureat nagród za działalność prospołeczną (min. PolCul). Szkoli trenerów ucząc adeptów tego zawodu. Od 12 lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie jako praktyk uczy studentów Psychologii budowania relacji z klientami.

Pierwsza myśl, pierwszy krok, pierwszy człowiek – ja a inni (brak miejsc)

Wszystko zaczyna się od „pierwszego”. Pierwszy impuls, pierwsze odczucie, pierwsze działanie, pierwsze doświadczenie, pierwsze odkrycie, ale i pierwsza miłość. Pierwsze na początku zawsze jest pojedyncze. Indywidualne. Osamotnione. Co można zrobić, żeby po pierwszym nastąpiło „drugie”, a po „drugim” nastąpiły kolejne? By doświadczenie kończyły się wnioskami i byśmy mogli powtarzać sukcesy i uczyć się na błędach? Skąd czerpać inspiracje i przykład?

Na te pytania i kilka innych pytań odpowiedzą sobie wspólnie prowadząca i uczestnicy warsztatu, a przez wędrówkę do odpowiedzi poprowadzą ich sylwetki znanych indywidualistów.

Termin i miejsce

23 września, godz. 14.45-16.45
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6, Sala projekcyjna poziom - 1

Znalezione obrazy dla zapytania mgr anna cwojdzińska

mgr Anna Cwojdzińska

Psycholog, terapeuta, pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Absolwentka UAM w Poznaniu, obecnie doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i wykładowca Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, członkini Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), prezes zarządu Stowarzyszenia KIND Kolektyw, propagującego ideę życzliwości.

Autoportret z lustrem (brak miejsc)

Lustro odbija rzeczywistość to znaczy, że mówi prawdę i kłamie. W sztuce jest symbolem zarówno veritas (prawdy) jak i vanitas (marności) a także pychy. Może być krzywym i ciemnym zwierciadłem, może być pokryte rdzą i kurzem, porysowane, niekompletne. To wszystko sprawia, że przeglądając się w lustrze widzimy zniekształcony obraz siebie. Trudno też przedstawić siebie w autoportrecie tak jak maluje się rzecz bo relacja z ja jest bardzo emocjonalna. Można jednak spróbować spojrzeć na siebie jako na obiekt przedstawienia artystycznego, na chłodno. Można też pozwolić reprezentować się przez wybrany przedmiot i zobaczyć co z tego wyniknie. W czasie warsztatu wykorzystamy lustro jako metaforę samopostrzegania. Ingerując w jego materialną strukturę spróbujemy zmienić sposób w jaki odbija nasz wizerunek. Połączymy metodę samoopisu z obrazowaniem wizualnym. Stworzymy wizualno-werbalne portrety poetyckie.

Termin i miejsce

23 września, godz. 14.45-16.45
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6, Sala edukacyjna ,,Łąki” poziom 0

Maria Marszałek - absolwentka historii sztuki i psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorantka na kierunku filologia polska, na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się związkami między literaturą a sztukami wizualnymi i ich zastosowaniem w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej. Obecnie związana z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Od listopada 2016 roku psycholog wolontariusz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Adriana Myśliwiec - absolwentka kierunku Fotografia i Multimedia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (studia II stopnia) oraz Architektury Wnętrz na Krakowskiej ASP (studia I stopnia). Praca dyplomowa
zrealizowana w Pracowni Fotomediów pod kierunkiem prof. Andrzeja P. Batora została nominowana do wystawy „Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2014”. Obecnie zajmuje się fotografią autorską. Tematyka jej prac oscyluje wokół enigmatycznych, osobistych narracji oraz zagadnień związanych z pamięcią i tożsamością. Duży nacisk kładzie na tkankę obrazu, opracowując autorskie techniki, które stanowią połączenie tradycyjnego warsztatu z nowymi mediami. Zawodowo związana z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, gdzie zajmuje się m.in. projektowaniem aranżacji przestrzeni wystaw czasowych. Autorka projektu scenografii dla 12. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Organizatorzy

logotypy swps wro mpt

[Form StrefaPsyche_23092017_Wroclaw not found!]

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Rynek 6
50-106 Wrocław

Kontakt

Iga Lewicka
tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia