sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Co sprawia, że jedni są bardziej skuteczni w działaniu, a inni mniej? Do czego są nam potrzebne emocje i czy można je oswoić? Czy zawsze potrafimy odczytać intencje innych osób? Czy władza zmienia człowieka, a moralność plus władza to oksymoron? I co wspólnego ma psychoanaliza z marketingiem? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas Strefy Psyche Extra w Gdyni. Już 10 czerwca zapraszamy na wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS. Spotkania odbędą się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Organizatorami Strefy Psyche Ekstra w Gdyni są Uniwersytet SWPS w Sopocie oraz Laboratorium Innowacji Społecznych. Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład I

Tajemnice władzy

Co się dzieje z ludźmi, kiedy uzyskują władzę? Czy rzeczywiście zmienia człowieka? Czy posiadanie władzy demoralizuje? Co się zyskuje sprawując władzę, a co się traci? Czy władza działa jak narkotyk? Podczas wykładu spróbujemy odkryć i ujawnić sekrety władzy. Lepiej wiedzieć, jakie zamiary mają ludzie władzy i jak je realizują, bo przecież często od nich zależymy i mają oni na nas wielki wpływ. A może dzięki poznaniu ich tajemnic uda nam się zająć wyższą pozycję w hierarchii?

dr Anna Strużyńska-Kujałowicz - doktor psychologii, adiunkt Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii społecznej, a w szczególności konsekwencji sprawowania władzy i jej podlegania oraz wpływu społecznego i perswazji. Jest autorką artykułów publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych.

Termin: 10 czerwca, godz. 10.05-11.20 
Laboratorium Innowacji Społecznych

Wykład II

Jak z emocji czerpać moc? (brak miejsc)

Wykład poświęcimy znaczeniu emocji w życiu człowieka. Przedstawimy funkcje emocji negatywnych (smutek, złość) i pozytywnych (radość, duma). Omówimy również rolę inteligencji emocjonalnej w radzeniu sobie z niechcianymi emocjami.

dr Dorota Szczygieł - specjalizuje się w uwarunkowaniach i konsekwencjach regulacji emocji w pracy zawodowej. Bada, w jaki sposób strategie regulacji emocji stosowane przez pracownika wpływają na jego dobrostan, a w szerszej perspektywie na kondycję ekonomiczną organizacji. Jest autorką licznych publikacji dotyczących związku między emocjami i inteligencją emocjonalną a psychicznym dobrostanem człowieka. Na Uniwersytecie SWPS w Sopocie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychologii różnic indywidualnych.

Termin: 10 czerwca, godz. 11.45-13.15
Laboratorium Innowacji Społecznych

Brak miejsc na wykład 

Wykład III

Efektywna komunikacja czyli jak się dogadać i nie zwariować (brak miejsc)

Relacje między ludźmi bazują na zdolności do porozumiewania się, czasami trudno nam odgadnąć jakie intencje mają inne osoby lub co oznaczają ich postawy.

Spotkanie jest skierowane do osób pragnących pogłębić swoje kompetencje komunikacyjne. Omówione zostaną sposoby radzenia sobie z kwestiami dwuznaczności komunikacji czy umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni do podjęcia tematów trudnych.

Bartosz Karcz - Psycholog, nauczyciel akademicki i naukowiec, pracuje na sopockim Wydziale Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poradnictwem oraz szkoleniami z zakresu wspomagania rozwoju, rozwoju psychoseksualnego, komunikacji, profilaktyki zdrowia. Jest członkiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. Współpracuje z instytucjami pomagającymi młodzieży i seniorom.

Termin: 10 czerwca, godz. 13.30-15.00
Laboratorium Innowacji Społecznych

Warsztat

Osobista skuteczność działania - co ją wzmacnia, a co osłabia? (brak miejsc)

Każdy z nas charakteryzuje się pewną skutecznością w działaniu. Co sprawia, że jedni z nas są bardziej skuteczni a inni mniej? Jakie zachowania, jakie umiejętności i jakie cechy mają pozytywny wpływ a jakie negatywny na naszą skuteczność, efektywność działania? Nad czym konkretnie warto popracować aby ją wzmocnić? Oto kilka pytań, na które poszukamy odpowiedzi podczas naszych warsztatów.

dr Mirosława Leopold - psycholog rozwojowy i coach. Przez kilkanaście lat adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Jako coach wspiera klientów we wprowadzaniu zmian zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym, w rozwoju kompetencji i zwiększaniu efektywności działań. Pracuje zarówno z klientem biznesowym jak i indywidualnym. W swojej pracy łączy teoretyczne podejście oparte na psychologii poznawczej, rozwojowej i pracę z doświadczeniem praktycznym.

Termin: 10 czerwca, godz. 10.00-11.30, sala F0.02

Brak miejsc na warsztat

Wykład interaktywny I

Jak powstaje most między umysłami twórcy i użytkownika wytworu

Kreacja to chyba najbardziej spektakularny wyróżnik człowieczeństwa. Podkreślamy swą wyjątkowość, przypisując sobie duszę lub odmawiając zwierzętom świadomości albo inteligencji. Tymczasem jedyną różnicą dla której możemy znaleźć fizyczne dowody jest stopień kreacji. Gdyby przybyły na nasz świat badacz z kosmosu chciał uporządkować obserwowane wytwory poszczególnym gatunkom istot żywych, najwięcej obiektów niewątpliwie przypisałby człowiekowi. Nic więc dziwnego, że psychologia usilnie stara się poznać i opisać akt tworzenia.

Mimo wysiłków, dla naukowców proces ten jest jednak ciągle nierozwiązaną zagadką. Pomimo, że potrafimy już dość precyzyjnie obrazować aktywność mózgu, ciągle nie wiemy jak przekłada się ona na nasze myśli i ucieleśniane z nich wytwory. Nie znaczy to, bynajmniej, że dorobek nauki jest dla ludzkiej produktywności bezużyteczny. Wiedząc co nieco o twórczym myśleniu, możemy optymalizować proces projektowania i robimy to coraz skuteczniej, o czym świadczy zainteresowanie wsparciem kreacji ze strony biznesu.

To jednak zaledwie okruch, wobec potencjału, który kryje się za zamkniętymi drzwiami poznania ludzkiego umysłu. Z wielkim trudem staramy się je uchylić, ale przez powstałe szpary nie dostrzegamy jeszcze istoty procesu twórczego myślenia. Omijając tę przeszkodę, na tworzenie możemy spojrzeć z zewnątrz. Z tej perspektywy twórczość, to jedna z bardziej materialnych form ludzkiej komunikacji. Szczególnie widać to w dziedzinie projektowania. Projektant tworzy przekaz, a użytkownik z niego korzysta. Jeśli nasz kosmita podejdzie do swoich badań systematycznie, zdziwi się, na jak wielką skalę toczy się ta komunikacja. Próbę jej zrozumienia stanowi połączenie perspektywy procesów informacyjnych w umyśle z ich efektami w świecie.

Człowiek to biologiczna machina zdolna do manipulowania otaczającą rzeczywistością. Dla umysłu, sterującego tą machiną ciało to już w zasadzie najbliższe otoczenie, ale efekty jego działania potrafią wykraczać nawet poza planetę na której to ciało się znajduje.

dr Radosław Sterczyński - psycholog, wykładowca sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, kierownik studiów podyplomowych User Experience, psychologia projektowania. Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych.
Krótka zapowiedź tematyki wykładu pt. "Czy projektowanie to odmiana telepatii? Czyli jak powstaje most między umysłami twórcy i użytkownika."

Termin: 10 czerwca, godz. 11.45-13.15, sala F0.02

Wykład interaktywny II

Podprogi, archetypy, nieświadomość - jak kształtowane są skojarzenia z marką?

Czy reklama podprogowa jest skuteczna? Co wspólnego ma psychoanaliza z marketingiem? Czemu hasło „Just do it!” działa? Na takie i inne pytania odpowiemy sobie w trakcie wykładu dotyczącego psychologii w marketingu. Porozmawiamy na temat skuteczności reklam, a także zapoznamy się z najnowszymi wynikami badań na ten temat.

dr Agnieszka Popławska-Boruc - psycholog organizacji i zarządzania. Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Oprócz zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest psychologia marketingu, a zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych. Współpracowała z Politechniką Gdańską w projekcie promocji Centrum Doskonałości NIWA, które udostępnia zaawansowaną infrastrukturę informatyczną dla osób tworzących aplikacje. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej, a także psychologii organizacji i marketingu.

Termin: 10 czerwca, godz. 13.30-15.00, sala F0.02

[Form StrefaPsyche_10062017_Sopot not found!]

Lokalizacja

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
aleja Zwycięstwa 96/98

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: