sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenia mózgu i jakie są najnowsze badania dotyczące neuropsychologii klinicznej w tym zakresie? W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Czy możliwe jest prowadzenie psychoterapii najmłodszych, niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym? I jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka już od kołyski? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas specjalnej Strefy Psyche Ekstra, skierowanej głównie do absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Już 9 września na pytania uczestników podczas warsztatów odpowiadać będą naukowcy, eksperci i praktycy z Uniwersytetu SWPS. Praktyczne aspekty profilowania kryminalnego przedstawi dr Bogdan Lach, psycholog śledczy. O tym dlaczego psycholog transportu powinien posiadać wiedzę z medycyny, farmakologii, prawa czy etyki i jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówić będzie Wojciech Korchut, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu oraz dr Ryszard Cibor, biegły sądowy. Natomiast o związku mózgu z naszym zachowaniem w kontekście współczesnej neuropsychologii klinicznej opowie podczas zajęć warsztatowych Joanna Metta-Pieszka, neuropsycholog. Z kolei Anna Brandt, psycholog, poruszy problematykę zdrowia psychicznego od najmłodszych lat. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Harmonogram

12.00-13.30 – warsztaty do wyboru

14.00-15.30 – warsztaty do wyboru

Opisy warsztatów

Praktyczne aspekty profilowania psychologicznego n/n sprawców zabójstw | brak miejsc

Czym jest profil psychologiczny n/n sprawcy zabójstwa? Na jakie pytania udziela odpowiedzi? Jakie są etapy jego tworzenia? Jakie przynosi korzyści dla organów ścigania? Kim jest biegły profiler? To niektóre z pytań na które znajdziesz odpowiedź podczas warsztatu.

Po teoretycznym wprowadzeniu uczestnicy podejmą samodzielną próbę rozwiązania zagadki zabójstwa poprzez analizę studium przypadku zbrodni, która znalazła swój finał.

dr Bogdan Lach - psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Jak dotychczas stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych nieznanych sprawców różnych kategorii przestępstw. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W latach 1994 – 1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor książek: „Profilowanie kryminalistyczne” (2014) – pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii opisującej warsztat pracy biegłego profilera oraz efektywność profilowania kryminalistycznego w praktyce, „Dzieciobójczynie” (2014) z Przemysławem Słowińskim, „Zbrodnia niedoskonała” (2016) z Katarzyną Bondą, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Polish Psychological Bulletin”.

Czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym może zależeć od psychologa transportu?

Psycholog transportu w programach  większości studiów podyplomowych sprowadzany jest do roli technika sprawnie posługującego się aparaturą diagnostyczną i stosującego "selekcyjne normy".

Nasza propozycja zmierza do wyposażenia psychologa w interdyscyplinarne spojrzenie na osobę wykonującą zawód kierowcy, a także w innych trudnych i niebezpiecznych zadaniach (wiedza z zakresu medycyny, psychofarmakologii, pedagogiki, prawa, etyki).  Pozwola to na bardziej pogłębioną diagnozę, podejmowanie działań o charakterze psychokorekcyjnym, kompetentne orzekanie dla potrzeb instytucji (Sąd, ubezpieczenia).

Docelowo psycholog transportu to kompetentny specjalista oceniający zmienne psychologiczne w złożonej rzeczywistości fizycznej i społecznej.

Wojciech Korchut - Założyciel GPE Psychotronics, psycholog, konstruktor aparatury do diagnostyki psychologicznej, współorganizator międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa na drogach, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu, posiada ponad 30- letnią praktykę w diagnostyce psychologicznej. Asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, biegły sądowy współzałożyciel i terapeuta Poradni Leczenia Nerwic w Tychach oraz były Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.

dr Ryszard Cibor - doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo – dydaktyczny, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy, kierownik działu odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, kierownik naukowy GPE Psychotronics w Tychach. Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala w Cieszynie, a także sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Katowicach. Autor publikacji naukowych i tekstów m.in. z zakresu psychologii transportu.

Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenie mózgu? 
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC

W rozwoju idei diagnozy neuropsychologicznej, duże znaczenie odegrało pojęcie organiki i pogląd na etiologię zaburzeń psychicznych z dychotomicznym podziałem na czynniki organiczne i funkcjonalne.

Badanie neuropsychologiczne sprowadzało się do badania „organiki”.  Miało na celu stwierdzenie hipotetycznego, możliwego uszkodzenia mózgu przy użyciu testów tzw. „triady organicznej”. W oparciu o dostępną wówczas wiedzę, przyjmowano założenie, że każde uszkodzenie mózgu, niezależnie od jego etiologii, lokalizacji, rozmiarów, różnic indywidualnych, innych czynników, wpływa w podobny sposób na funkcje psychiczne i zachowanie, ujawniając się w próbie testowej.

Tymczasem współczesna neuropsychologia kliniczna dowodzi złożoności związku mózgu z zachowaniem i nakazuje konieczność zrewidowania tych poglądów.

Joanna Metta-Pieszka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność neuropsychologia kliniczna (1992). Związana zawodowo z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (od 1993r. do nadal), NZOZ PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie (od 2007r. do nadal). Zrealizowała 5-letnie, teoretyczne i praktyczne, szkolenie specjalizacyjne w Gliwicach, Krakowie i Warszawie (2006-2011) i uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej, subspecjalizacja neuropsychologia, egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (2011r.). Obowiązki zawodowe realizuje na oddziałach: neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, jak również procesem rehabilitacji neuropsychologicznej. Jest członkiem zespołu diagnostyczno-terapeutycznego schorzeń neurorozwojowych w PZP dla Dzieci i Młodzieży.

Ma doświadczenie zawodowe w obszarze orzecznictwa jako Biegły Sądowy i Konsultant ZUS (2004-2014). Jest autorem specjalistycznych szkoleń z zakresu postępowania diagnostycznego w neuropsychologii, realizowanych w placówkach oświatowych, medycznych i resortowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym (od 2014).

Zdrowie psychiczne od kołyski – o specyfice  pracy psychologa z najmłodszym pacjentem i jego rodziną | brak miejsc

Problematyka zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym jest dziedziną interesującą wielu badaczy, natomiast wydaje się wciąż zaniedbanym obszarem w wymiarze praktyki klinicznej. Wychodząc z założenia, że „psychoterapia zawdzięcza więcej niemowlętom niż niemowlęta psychoterapii” (Kmita, 2011: s. 339), przedstawione zostaną różne formy pracy terapeutycznej z najmłodszymi pacjentami i ich rodzinami.

W trakcie warsztatów zostaną poruszone również zagadnienia z psychopatologii rozwoju wieku niemowlęcego i poniemowlęcego na tle klasyfikacji opracowanej przez grupę Zero to Three (DC 0:3). Analizowane będą również wybrane sposoby wspierania rozwoju psychicznego niemowlęcia oraz podnoszenia jakości relacji dziecko-opiekun.

Anna Brandt - doktorantka  Zakładu Psychologii  Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czynna prelegentka wielu polskich i zagranicznych konferencji. Jest członkiem zespołu badawczego, którego tematem przewodnim jest poszukiwanie psychologicznych wyznaczników dobrostanu psychicznego jednostek, które znalazły się w obliczu kryzysu. Pracownik Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach (diagnoza psychologiczna i praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą), Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dzieci w wieku 0-3) oraz wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a także Wydziału  Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pierwszeństwo dla absolwentów Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche, która odbędzie się 9 września skierowana jest przede wszystkim do absolwentów Uniwersytetu SWPS, dlatego też mają oni pierwszeństwo zapisu na poszczególne wydarzenia. Osoby, które są zainteresowane udziałem i zapiszą się na wykład lub warsztaty otrzymają od nas potwierdzenie możliwości wzięcia udziału po 31 sierpnia.

[Form StrefaPsyche_09092017_Katowice not found!]

Termin i miejsce

9 września 2017 r.
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Kontakt

Monika Bazan
Specjalista ds. rekrutacji 
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511 
e-mail: mbazan@swps.edu.pl

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: