hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenia mózgu i jakie są najnowsze badania dotyczące neuropsychologii klinicznej w tym zakresie? W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Czy możliwe jest prowadzenie psychoterapii najmłodszych, niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym? I jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka już od kołyski? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas specjalnej Strefy Psyche Ekstra, skierowanej głównie do absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Już 9 września na pytania uczestników podczas warsztatów odpowiadać będą naukowcy, eksperci i praktycy z Uniwersytetu SWPS. Praktyczne aspekty profilowania kryminalnego przedstawi dr Bogdan Lach, psycholog śledczy. O tym dlaczego psycholog transportu powinien posiadać wiedzę z medycyny, farmakologii, prawa czy etyki i jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówić będzie Wojciech Korchut, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu oraz dr Ryszard Cibor, biegły sądowy. Natomiast o związku mózgu z naszym zachowaniem w kontekście współczesnej neuropsychologii klinicznej opowie podczas zajęć warsztatowych Joanna Metta-Pieszka, neuropsycholog. Z kolei Anna Brandt, psycholog, poruszy problematykę zdrowia psychicznego od najmłodszych lat. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Harmonogram

12.00-13.30 – warsztaty do wyboru

14.00-15.30 – warsztaty do wyboru

Opisy warsztatów

Praktyczne aspekty profilowania psychologicznego n/n sprawców zabójstw | brak miejsc

Czym jest profil psychologiczny n/n sprawcy zabójstwa? Na jakie pytania udziela odpowiedzi? Jakie są etapy jego tworzenia? Jakie przynosi korzyści dla organów ścigania? Kim jest biegły profiler? To niektóre z pytań na które znajdziesz odpowiedź podczas warsztatu.

Po teoretycznym wprowadzeniu uczestnicy podejmą samodzielną próbę rozwiązania zagadki zabójstwa poprzez analizę studium przypadku zbrodni, która znalazła swój finał.

dr Bogdan Lach - psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Jak dotychczas stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych nieznanych sprawców różnych kategorii przestępstw. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W latach 1994 – 1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor książek: „Profilowanie kryminalistyczne” (2014) – pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii opisującej warsztat pracy biegłego profilera oraz efektywność profilowania kryminalistycznego w praktyce, „Dzieciobójczynie” (2014) z Przemysławem Słowińskim, „Zbrodnia niedoskonała” (2016) z Katarzyną Bondą, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Polish Psychological Bulletin”.

Czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym może zależeć od psychologa transportu?

Psycholog transportu w programach  większości studiów podyplomowych sprowadzany jest do roli technika sprawnie posługującego się aparaturą diagnostyczną i stosującego "selekcyjne normy".

Nasza propozycja zmierza do wyposażenia psychologa w interdyscyplinarne spojrzenie na osobę wykonującą zawód kierowcy, a także w innych trudnych i niebezpiecznych zadaniach (wiedza z zakresu medycyny, psychofarmakologii, pedagogiki, prawa, etyki).  Pozwola to na bardziej pogłębioną diagnozę, podejmowanie działań o charakterze psychokorekcyjnym, kompetentne orzekanie dla potrzeb instytucji (Sąd, ubezpieczenia).

Docelowo psycholog transportu to kompetentny specjalista oceniający zmienne psychologiczne w złożonej rzeczywistości fizycznej i społecznej.

Wojciech Korchut - Założyciel GPE Psychotronics, psycholog, konstruktor aparatury do diagnostyki psychologicznej, współorganizator międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa na drogach, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu, posiada ponad 30- letnią praktykę w diagnostyce psychologicznej. Asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, biegły sądowy współzałożyciel i terapeuta Poradni Leczenia Nerwic w Tychach oraz były Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.

dr Ryszard Cibor - doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo – dydaktyczny, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy, kierownik działu odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, kierownik naukowy GPE Psychotronics w Tychach. Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala w Cieszynie, a także sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Katowicach. Autor publikacji naukowych i tekstów m.in. z zakresu psychologii transportu.

Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenie mózgu? 
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC

W rozwoju idei diagnozy neuropsychologicznej, duże znaczenie odegrało pojęcie organiki i pogląd na etiologię zaburzeń psychicznych z dychotomicznym podziałem na czynniki organiczne i funkcjonalne.

Badanie neuropsychologiczne sprowadzało się do badania „organiki”.  Miało na celu stwierdzenie hipotetycznego, możliwego uszkodzenia mózgu przy użyciu testów tzw. „triady organicznej”. W oparciu o dostępną wówczas wiedzę, przyjmowano założenie, że każde uszkodzenie mózgu, niezależnie od jego etiologii, lokalizacji, rozmiarów, różnic indywidualnych, innych czynników, wpływa w podobny sposób na funkcje psychiczne i zachowanie, ujawniając się w próbie testowej.

Tymczasem współczesna neuropsychologia kliniczna dowodzi złożoności związku mózgu z zachowaniem i nakazuje konieczność zrewidowania tych poglądów.

Joanna Metta-Pieszka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność neuropsychologia kliniczna (1992). Związana zawodowo z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (od 1993r. do nadal), NZOZ PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie (od 2007r. do nadal). Zrealizowała 5-letnie, teoretyczne i praktyczne, szkolenie specjalizacyjne w Gliwicach, Krakowie i Warszawie (2006-2011) i uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej, subspecjalizacja neuropsychologia, egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (2011r.). Obowiązki zawodowe realizuje na oddziałach: neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, jak również procesem rehabilitacji neuropsychologicznej. Jest członkiem zespołu diagnostyczno-terapeutycznego schorzeń neurorozwojowych w PZP dla Dzieci i Młodzieży.

Ma doświadczenie zawodowe w obszarze orzecznictwa jako Biegły Sądowy i Konsultant ZUS (2004-2014). Jest autorem specjalistycznych szkoleń z zakresu postępowania diagnostycznego w neuropsychologii, realizowanych w placówkach oświatowych, medycznych i resortowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym (od 2014).

Zdrowie psychiczne od kołyski – o specyfice  pracy psychologa z najmłodszym pacjentem i jego rodziną | brak miejsc

Problematyka zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym jest dziedziną interesującą wielu badaczy, natomiast wydaje się wciąż zaniedbanym obszarem w wymiarze praktyki klinicznej. Wychodząc z założenia, że „psychoterapia zawdzięcza więcej niemowlętom niż niemowlęta psychoterapii” (Kmita, 2011: s. 339), przedstawione zostaną różne formy pracy terapeutycznej z najmłodszymi pacjentami i ich rodzinami.

W trakcie warsztatów zostaną poruszone również zagadnienia z psychopatologii rozwoju wieku niemowlęcego i poniemowlęcego na tle klasyfikacji opracowanej przez grupę Zero to Three (DC 0:3). Analizowane będą również wybrane sposoby wspierania rozwoju psychicznego niemowlęcia oraz podnoszenia jakości relacji dziecko-opiekun.

Anna Brandt - doktorantka  Zakładu Psychologii  Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czynna prelegentka wielu polskich i zagranicznych konferencji. Jest członkiem zespołu badawczego, którego tematem przewodnim jest poszukiwanie psychologicznych wyznaczników dobrostanu psychicznego jednostek, które znalazły się w obliczu kryzysu. Pracownik Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach (diagnoza psychologiczna i praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą), Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dzieci w wieku 0-3) oraz wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a także Wydziału  Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pierwszeństwo dla absolwentów Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche, która odbędzie się 9 września skierowana jest przede wszystkim do absolwentów Uniwersytetu SWPS, dlatego też mają oni pierwszeństwo zapisu na poszczególne wydarzenia. Osoby, które są zainteresowane udziałem i zapiszą się na wykład lub warsztaty otrzymają od nas potwierdzenie możliwości wzięcia udziału po 31 sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy

WARSZTATY - I TURA


Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ww. wydarzeniu oraz w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. wydarzeniu.

Termin i miejsce

9 września 2017 r.
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Kontakt

Monika Bazan
Specjalista ds. rekrutacji 
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511 
e-mail: mbazan@swps.edu.pl

Drukuj

Najbliższe wydarzenia

Sztuka dla biznesu

20-10-2017 Warszawa

Wiemy, że biznes często wspiera sztukę. Czy wiemy jednak, co sztuka może zaoferować biznesowi? Co daje współpraca tych pozornie odrębnych światów? Czego przedsiębiorcy mogą naucz...

Weź udział

Profilowanie psychopatii – nowe metody

24-10-2017 Katowice

Psychopatia to zaburzenie osobowości, które doskwiera jednostkom na pozór normalnie funkcjonującym w społeczeństwie. Powstaje zatem pytanie jak rozpoznać psychopatę? Czy każdy ps...

Weź udział

Ciemne strony Internetu

24-10-2017 Gdynia

Wielu z nas rozpoczyna poranek od wyłączenia budzika w telefonie, a następnie sprawdzenia Facebooka. Obserwujemy znajomych, komentujemy ich posty, czytamy różne informacje. Nie z...

Weź udział
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider