Okazuje się, że hasło „chcieć, to móc” nie zawsze zdaje egzamin. Często odraczamy wykonanie naszych obowiązków lub porzucamy nasze plany. Jak to się dzieje, że najważniejsze zadania często zostawiamy na ostatnią chwilę? Jak zwiększyć naszą motywację? Jak efektywnie realizować cele? Na te pytanie pomoże nam odpowiedzieć Karolina Wójcik – psycholog, trener grupowy, doktorantka na Uniwersytecie SWPS.

Zrób plan!

By wytrwać w działaniu, musimy pokonać wpisany w jego naturę dyskomfort. Spójrzmy prawdzie w oczy – mobilizowanie się to nic przyjemnego: by osiągnąć wyznaczony przez nas cel, musimy przezwyciężać chęć jego porzucenia i ignorować inne alternatywne (przyjemniejsze) działania. Warto więc odpowiednio ukierunkować naszą motywację.

Przede wszystkim zróbmy plan działania. Swoją pracę najczęściej rozpoczynamy od realizacji mało ważnych zadań. Ustalmy więc priorytety i odpowiedzmy sobie na pytania – jak chcemy osiągnąć nasz cel, dlaczego w ogóle podejmujemy się jego realizacji? Im dokładniej uszczegółowione i zaplanowane są nasze kolejne kroki do jego osiągnięcia, tym większe mamy szanse, że go zrealizujemy. Nasze działania podzielmy na etapy, a te na podetapy. Określmy, w jakim czasie je ukończymy, żeby to czas wyznaczał wykonanie danego zadania, a nie odwrotnie. Jeśli będziemy realizować cele metodą małych kroków, nasza motywacja będzie się zwiększać. Bo siła woli jest jak mięsień – można ją ćwiczyć i wzmacniać.

 

Prelegentka

258 karolina wójcik

Karolina Wójcik

psycholog, dyplomowany trener grupowy, doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz tematyce wytrwałości w działaniu. Od 2013 r. Zdobywała doświadczenie z zakresu zarządzania projektami w ramach projektów badawczych i naukowych Uniwersytetu SWPS, takich jak „Horyzonty Poznania SWPS”, „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy”. Od 2015 r. koordynuje projekty szkoleniowe SWPS Training, w tym projekt „Musimy siać... – program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”, w ramach którego zorganizowała ponad 130 dni szkoleniowych dla około 300 uczestników.

Współorganizowała konferencję TEDxWarsaw 2016, gdzie pełniła funkcję Internal Communications Manager oraz była odpowiedzialna za przygotowywanie mówców do występów. Od 2017 r. jest związana z SWPS Consulting, w którym koordynowała projekt „Opracowanie modelu rozbudowy platformy internetowej. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych”.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Telemedycyna, lekarz online, startup”