strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej

by Alina Prusinowska-Marek

Od 2012 roku system pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opisuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz.887). System pomocy tworzą trzy filary: wspieranie rodziny, piecza zastępcza i adopcja. Za każdy filar odpowiada inna jednostka samorządu…

Najnowsze artykuły

Najpopularniejsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo