strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka - konferencja naukowa

15 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja „Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka”, podczas której prof. Mirosław Wyrzykowski – wybitny prawnik, ekspert prawa administracyjnego i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – otrzymał Księgę Jubileuszową. Organizatorami konferencji był Uniwersytet SWPS i Wolters Kluwer Polska, patronat nad nią objęła Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS.

W konferencji wzięli udział m.in. prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Roman Wieruszewski. Zachęcamy do wysłuchania wykładów o wolności wypowiedzi pod rządami populistów, a także o potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych.

prof. Mirosław Wyrzykowski

258 Mirosław Wyrzykowski

Urodził się 1 kwietnia 1950 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 r. – doktora habilitowanego. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1995–2005 kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1996–1999 prodziekan, a w latach 1999–2001 dziekan tego wydziału. W latach 1988–1990 kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1990–1993 i 1996–2001 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996–2001 dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999–2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1990–1995 profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. W latach 1997–2011 profesor w Central European University w Budapeszcie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Historyczno-Prawnego, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad programowych polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych – monografii, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. W latach 2001–2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2011–2014. Jest też członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Najnowsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo