logo uswps nazwa 3

100 lat praw wyborczych kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Rzecznik Praw Obywatelskich i Uniwersytet SWPS


Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy w nieco innej rzeczywistości, a ich walka wtedy zaowocowała lepszym dziś. Z okazji okrągłej rocznicy wywalczenia przez polskie obywatelki praw wyborczych, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, zapraszają na konferencję pt. „Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet”. Konferencja będzie transmitowana on-line.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 19 listopada.

22 listopada
9.30-18.00
Warszawa

O konferencji

28 listopada 1918 r. długoletnie starania i wytrwałość wielu osób, przede wszystkim aktywistek ruchów kobiecych, przyniosły upragnioną sprawiedliwość – od tej pory, na mocy dekretu o ordynacji wyborczej, do Sejmu Ustawodawczego, w wyborach do Sejmu mógł wziąć udział każdy obywatel i każda obywatelka państwa, bez różnicy płci.

Podczas konferencji dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO oraz prof. Krystyna Skarżyńska z Uniwersytetu SWPS podejmą się tematu zwiększania udziału kobiet w życiu politycznym państwa. Następnie zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań dotyczących uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu politycznym państwa na różnych szczeblach zarządzania publicznego. Prelegenci wskażą także, jakie bariery kobiety napotykają w tym obszarze oraz jakie działania należy podjąć, aby kobiety i mężczyźni mogli na równi uczestniczyć w procesach decyzyjnych odnoszących się do ich wspólnoty lokalnej i państwowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną rozwiązania, które zachęcają kobiety i mężczyzn do podejmowania różnych ról społecznych.

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.00-10.15 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
10.15-10.45 – Wystąpienia wprowadzające:

  • „Czarna lista spraw” – dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania
  • „Emancypacja – wyzwanie czy pułapka?” – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS

I. Kobiety w życiu politycznym

10.45-12.15 – Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne
– stan aktualny i prognozy na przyszłość – prezentacja wyników badań: dr Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet SWPS, dr Paulina Pustułka, Uniwersytet SWPS

Moderatorka komentarza: red. Agata Kowalska
dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS
dr hab. Izabela Grabowska, Uniwersytet SWPS
dr Jarosław Zbieranek, Biuro RPO

Dyskusja z udziałem publiczności. 

12.15-12.45 – lunch

II. Kobiety w życiu publicznym

12.45-14.15Podejmowanie ról społecznych przez kobiety i mężczyzn
– możliwości wpływu prawnego – wystąpienie wprowadzające: dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS

Moderator panelu dyskusyjnego: dr hab. Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
dr Katarzyna Antolak-Szymański, Uniwersytet SWPS
dr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
dr hab. Anna Kurowska, Uniwersytet Warszawski
mec. Anna Błaszczak-Banasiak, Biuro RPO

Dyskusja z udziałem publiczności. 

14.15-14.30 – przerwa na kawę

14.30-16.00 – Podejmowanie ról społecznych przez kobiety i mężczyzn
– aspekty psychologiczno-społeczne – wystąpienie wprowadzające: prof. dr hab. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński

Moderatorka panelu dyskusyjnego: red. Magdalena Chrzczonowicz
dr Sylwia Bedyńska, Uniwersytet SWPS
dr Dorota Wiśniewska-Juszczak, Uniwersytet SWPS
dr Elżbieta Korolczuk, Uniwersytet w Södertörn, Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Rumińska-Zimny, Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej

Dyskusja z udziałem publiczności. 

Wydarzenia towarzyszące

10.00-16.00 – Maraton edycji biogramów na Wikipedii. Warsztaty dla studentek i studentów Uniwersytetu SWPS z edycji haseł na Wikipedii, redagowanie biogramów kobiet zaangażowanych w politykę, w tym zwłaszcza pierwszych parlamentarzystek

16.15-18.00 – Projekcja filmu „Solidarność według kobiet” połączona z panelem dyskusyjnym z udziałem twórców: Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim

Program w PDF

Organizatorzy

  • Uniwersytet SWPS
  • Rzecznik Praw Obywatelskich

Niedokończona emancypacja

Termin i miejsce

22 listopada 2018, godz. 9.30-18.00

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31,
aula im. Tadeusza Tomaszewskiego

Dostepność dla osób z niepełnosprawnosciami

Konferencja odbywa się w przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem znajduje się parking z zarezerwowanymi miejscami dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnoscią.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa oraz Wydawnictwo Smak Słowa ul. Sobieskiego 26/4 81-781 Sopot NIP 585-122-59-60 REGON: 220422452 (w skrócie: Wydawnictwo).
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet SWPS w celu uczestnictwa w wydarzeniu i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność udziału w ww. wydarzeniu.

 

Drukuj