Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

407

liczba znalezionych projektów

408,47mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

Wyniki wyszukiwania
Wszystkie projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-04-22 04:26:50') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-04-22 04:26:50') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

Status projektu: realizowany

Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Komor Marta

Status projektu: realizowany

„Mój Uniwersytet SWPS" aplikacja mobilna

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: realizowany

ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Rybakowski Filip

Status projektu: zakończony

Adipocytokiny a powikłania metaboliczne po pierwszym zastosowaniu neuroleptyków atypowych u dzieci i młodzieży

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Siedlaczek Agata

Status projektu: realizowany

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Aktywność fizyczna i jakość życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

Status projektu: realizowany

Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: zakończony

Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Angor animi: kultura lęku nowoczesnego

Dyscyplina: filozofia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: zakończony

Antropologia kłamstwa życia codziennego

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

Status projektu: zakończony

Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Atrakcyjność stałego partnera oraz przyjaciela jako moderator nawiązywania relacji seksualnych w przyjaźniach damsko-męskich

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

Status projektu: realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lis-Turlejska Maja

Status projektu: zakończony

Badanie psychologicznych i społecznych konsekwencji traumy II wojny światowej dla pokolenia dzieci osób żyjących w okresie wojennym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marta Anna Witkowska

Status projektu: realizowany

Badanie związku między sprawczością lingwistyczną i nastrojem

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

BETTER4U – Prewencja otyłości poprzez interwencje dopasowane do czynników biologicznych i zachowaniowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

Status projektu: zakończony

Bezrobocie i odpowiedzianość: przyczyny i konsekwencje rożnych sposobów radzenia sobie w sytuacji braku pracy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Bullying and Parenting. The perception of bullying by the parents/guardians of children with bullying experience

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: realizowany

CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Godzic Wiesław

Status projektu: zakończony

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: realizowany

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: realizowany

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi – Foundations. Pakiet startowy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: zakończony

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: realizowany

CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popiołek Katarzyna

Status projektu: zakończony

Człowiek w społeczności lokalnej -partycypacja, empowerment, zasoby

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Braniecka Anna

Status projektu: realizowany

Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kryś Jakub

Status projektu: zakończony

Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

Status projektu: realizowany

Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jankowiak-Siuda Kamila

Status projektu: zakończony

Czynniki modulujące poziom empatii bólu - badanie podłoza neuronalnego z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Demokracja niekontekstualna: dialog i wspólnota krytyczna

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Murlak Karol

Status projektu: realizowany

Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

Status projektu: zakończony

Determinanty sukcesu CEO startupów

Dyscyplina: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Szramka-Pawlak, Beata

Status projektu: zakończony

Długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego młodzieży – badanie wstępne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

Status projektu: realizowany

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rzeszutek Marcin Tomasz

Status projektu: zakończony

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: zakończony

Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: realizowany

Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Dyscyplina:

Kierownik projektu: Jacoby Marcin

Status projektu: realizowany

DWARC. The China Horizons. Dealing with a Resurgent China

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kornacka Monika

Status projektu: zakończony

Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

Status projektu: zakończony

Dynamika emocji w twórczości

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cieślak Roman

Status projektu: zakończony

E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: realizowany

Egocentryzm ocen charakteru moralnego: mechanizmy, różnice indywidualne i strategie redukcji

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Basińska Beata

Status projektu: realizowany

Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Emocjonalny kameleon. Badania nad rozszerzeniem oryginalnej koncepcji oraz propozycja nowego paradygmatu badawczego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

Status projektu: zakończony

Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

Status projektu: realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Janicka Monika

Status projektu: realizowany

ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Koczanowicz Dorota

Status projektu: zakończony

Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 roku

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: zakończony

Estetyka pragmatyczna w działaniu. Sztuka, polityka, społeczeństwo

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach, nauki socjologiczne, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kirwil Lucyna

Status projektu: zakończony

EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children’s Safe Use of the Internet and New Media

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marta Wróblewska

Status projektu: realizowany

Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Krejtz Krzysztof

Status projektu: zakończony

Eyes Online Monitoring for Integration, Communication, and Understanding (Eyes4ICU)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Friends On / Bullying Off

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Paradowski Przemysław

Status projektu: zakończony

Funkcjonowanie parlamentów państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pustułka Paula

Status projektu: realizowany

GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

Status projektu: zakończony

Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: realizowany

GLOBAL MINDS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: realizowany

Głosy Humanistyki

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Rzeźnik Grzegorz

Status projektu: realizowany

Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Jackowska Marta

Status projektu: realizowany

HappyMums – zrozumienie, przewidywanie i leczenie depresji w ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matki i dziecka

Dyscyplina: psychologia, psychiatria

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: zakończony

Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: zakończony

Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Historia Rwandy

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Szymków-Sudziarska Aleksandra

Status projektu: zakończony

How to get women into engineering? The use of embodied cognition as a buffer against media-based prejudice

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Human–Robot Interaction SWPS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

HumanTech Meetings 1

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

HumanTech Meetings 2

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sałustowicz Piotr

Status projektu: zakończony

I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Barbasiewicz Olga

Status projektu: realizowany

Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Butowska Ewa

Status projektu: realizowany

Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dorosłych i dzieci

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: zakończony

INKLA promocja badań partycypacyjnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gawrycka Iwona

Status projektu: realizowany

Inkubator Innowacyjności 4.0

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Wieczorek-Taraday Anna

Status projektu: zakończony

Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Winogrodzka Dominika

Status projektu: zakończony

INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

Status projektu: zakończony

Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kornacka Monika

Status projektu: zakończony

Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

Status projektu: zakończony

Interdyscyplinarne centrum badań i innowacji Media & Discourse Studies Lab

Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Pietkiewicz Igor

Status projektu: realizowany

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: zakończony

Interwencja edukacyjna „Bliżej”

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sweklej Joanna

Status projektu: realizowany

Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Białobrzeska Olga

Status projektu: zakończony

Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: realizowany

Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: realizowany

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sekuła Elżbieta Anna

Status projektu: zakończony

Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Roszak Joanna

Status projektu: zakończony

Klasyfikacja eksponatów w przestrzeni wystwawowej CNK a procesy uwagi i procesy pamięciowe u zwiedzających

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpaderski Adam

Status projektu: realizowany

Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Zalewski Bartosz

Status projektu: zakończony

Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: realizowany

Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Golińska Agnieszka

Status projektu: realizowany

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Biskupski Łukasz

Status projektu: zakończony

Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890–1914

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Maciaszczyk Sylvia

Status projektu: zakończony

Language Learning and Social Media: 6 Key dialog

Dyscyplina: językoznawstwo

Kierownik projektu: Antolak-Szymanski Katarzyna

Status projektu: zakończony

LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Świątek Włodzimierz

Status projektu: realizowany

Leadership LAB Project

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

LIKE A PRO. Od żywności niszowej do głównych trendów: alternatywne źródła białka dla każdego i wszędzie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cichocka Marta

Status projektu: zakończony

Literatura to ludzie. Kultura to komunikacja

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Łagodzenie skutków populizmu

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

Status projektu: realizowany

Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Felczak Mateusz

Status projektu: realizowany

Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Janowicz Kamil

Status projektu: realizowany

Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: realizowany

Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

Status projektu: zakończony

MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

Dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Gruszczyński Włodzimierz

Status projektu: zakończony

Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Galasiński Dariusz

Status projektu: zakończony

Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych

Dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki prawne

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jarczewska-Gerc Ewa

Status projektu: realizowany

Milamind – Neurouważność

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Agnieszka Trąbka

Status projektu: zakończony

MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: zakończony

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Mobilność PLUS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpaderski Adam

Status projektu: realizowany

Model efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Kossakowska Marlena

Status projektu: zakończony

Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Życińska Jolanta

Status projektu: zakończony

Motywacja autonomiczna jako predyktor zmiany zachowań ryzykowanych w prewencji wtórnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kolańczyk Alina

Status projektu: zakończony

Motywacyjna roli afektu i jego skutki poznawcze w zależności od nastawienia regulacyjnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piber-Dąbrowska Kinga

Status projektu: zakończony

Motywacyjne uwarunkowania skuteczności tłumienia myśli o sobie ze sterotypizowanej kategorji społecznej

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Frydrysiak Sandra

Status projektu: zakończony

Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego – badania wstępne

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Narracyjna kontrola zachowania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Marszał-Wiśniewska Magdalena

Status projektu: zakończony

Nastrój: jego regulacja i funkcja informacyjna. Podejście procesualno-różnicowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

Status projektu: zakończony

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Michałowski Jarosław

Status projektu: realizowany

Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: zakończony

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Romańczuk-Murzyn Anna

Status projektu: realizowany

Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

OBCT – Otyłość: trajektorie biologicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych czynników ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

Status projektu: zakończony

Obiektywny pomiar aktywności fizycznej oraz snu w warunkach naturalnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brytek-Matera Anna

Status projektu: zakończony

Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Ocena zaburzeń funkcjonowania i przepływu informacji w układzie wzrokowym osób starszych przejawiających deficyty uwagi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wenzel Michał

Status projektu: realizowany

Od Samoobrony do Agrounii. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 r.

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Rode Danuta

Status projektu: realizowany

Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

Dyscyplina: psychologia, nauki prawne

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

Status projektu: zakończony

Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zalewska Anna

Status projektu: zakończony

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kursa Sławomir

Status projektu: zakończony

Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Hanczakowski Maciej

Status projektu: realizowany

Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Albiński Rafał

Status projektu: zakończony

Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kajta Justyna

Status projektu: zakończony

PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

Paradygmat Campbella w badaniu postaw wobec grup społecznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

Percepcja robotów przez dzieci w zależności od płci i zachowania asertywnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koniak Paweł

Status projektu: zakończony

Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piechowiak Marek

Status projektu: zakończony

Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Stanley Benjamin

Status projektu: realizowany

Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: realizowany

Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Orzechowski Jarosław

Status projektu: zakończony

Podłoże inteligencji emocjonalnej: rola poznawczej kontroli emocji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: zakończony

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grunt-Mejer Katarzyna

Status projektu: realizowany

Pojęcie normy w seksuologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kwiatkowska Agnieszka

Status projektu: zakończony

Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Żerkowska-Balas Marta

Status projektu: realizowany

Political branding: nowe podejście do relacji partia–wyborca

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

Status projektu: realizowany

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Jaskułowski Krzysztof

Status projektu: realizowany

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Filiciak Mirosław

Status projektu: realizowany

Polskie BBS-y: archeologia wczesnych mediów społecznościowych (1986-2004)

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: realizowany

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: realizowany

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: realizowany

Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: realizowany

Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Leśnierowska Magdalena

Status projektu: zakończony

Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: zakończony

Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Growiec Katarzyna

Status projektu: realizowany

Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: realizowany

Poza dylematem wagonika. Wyznaczniki i konsekwencje powszechnego dylematu moralnego między prawdą a kłamstwem

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Niemyjska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rulka Marcin

Status projektu: zakończony

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Progowy model świadomości wzrokowej represji bodźców afektywnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Julia Tyburska

Status projektu: realizowany

Program Erasmus+ KA131

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Julia Tyburska

Status projektu: realizowany

Program Erasmus+ KA171

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: realizowany

PROSPECT: Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Januszkiewicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Przedsiębiorczość społeczna – kurs podstawowy

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: realizowany

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Gawlikowski Krzysztof

Status projektu: zakończony

Przemiany społeczno-kulturowe w Chinach w okresie reform Deng Xiopinga (1978-2008)

Dyscyplina: historia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

PrzeSŁUCHANIE – projekt narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania dziecka (NOPF)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Mackiewicz Robert

Status projektu: zakończony

Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Białaszek Wojciech

Status projektu: realizowany

Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: realizowany

Przyszłość Ukrainy: młodzi, migracje i powojenna odbudowa

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zaleśkiewicz Tomasz

Status projektu: zakończony

Psychologia zachowań finansowych w kontekście teorii opanowania trwogi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: zakończony

Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanowski Remigiusz

Status projektu: zakończony

Psychopatologia metapoznania: perspektywa integracyjna w kontekście biologiczno-poznawczych modeli halucynacji, fobii i urojeń

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Boberska Monika

Status projektu: zakończony

Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachowań siedzących

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Liszewska Natalia

Status projektu: zakończony

Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Majewska Ewa Alicja

Status projektu: realizowany

Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kajta Justyna

Status projektu: realizowany

RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

Status projektu: realizowany

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzic

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Regulacja wewnętrzna, środowisko fizyczne czy polityki ograniczające mobilność? Predyktory aktywności fizycznej i zachowań siedzących w czasie pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia, psychiatria, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Zelinska Olga

Status projektu: realizowany

Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Europie

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Piotrowski Jarosław

Status projektu: zakończony

Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Klimek Łukasz

Status projektu: zakończony

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: zakończony

Rola narracji w procesie wzrostu potraumatycznego i adaptacji do traumatycznych i krytycznych zdarzeń życiowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Winkielman Piotr

Status projektu: zakończony

Rola płynność przetwarzania i łatwość kategoryzacji ekspresji emocjonalnej na oceny i sądy społeczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Golec de Zavala Agnieszka

Status projektu: realizowany

Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kabzińska Joanna

Status projektu: realizowany

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnego

Dyscyplina: nauki prawne, psychologia

Kierownik projektu: Fila-Jankowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Rola samooceny i samoakceptacji w afektywnej regulacji zachowania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: realizowany

Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sterczyński Radosław

Status projektu: zakończony

Rola zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Traczyk Jakub

Status projektu: zakończony

Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Tanaś Łukasz

Status projektu: zakończony

Rozumienie emocji, a rozpoznawanie ekspresji mimicznej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nezlek John

Status projektu: realizowany

Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Rozwijanie innowacyjnych treningów w celu utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego na przestrzeni dorosłego zycia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

Status projektu: zakończony

Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cantarero Katarzyna

Status projektu: realizowany

Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kozłowska Agata

Status projektu: zakończony

Różnice indywidualne w transferowalności wiedzy nabywanej podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Studzińska Anna

Status projektu: zakończony

Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Serek Jakub

Status projektu: realizowany

Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Samokontrola a problemowy i patologiczny hazard. Metody zwiększania kontroli zachowań

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Samokontrola czynności sterowanych impulsami

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: realizowany

Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory)

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Kadzikowska-Wrzosek Romana

Status projektu: zakończony

Siła woli a autonomia: osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki kontroli dzialania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

Status projektu: zakończony

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kamińska Olga

Status projektu: realizowany

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wasilewski Jacek

Status projektu: zakończony

Socjologiczne i psychologiczne determinanty radzenia sobie z szybkimi zmianami społecznymi

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

Status projektu: realizowany

Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Sobczak Patrycja

Status projektu: zakończony

Spotkania z nauką

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

Status projektu: zakończony

Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Radek Patrycja

Status projektu: realizowany

Startup Booster for Social Impact

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Lyubashenko Igor

Status projektu: zakończony

Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Stosunek Polaków do UE, demokracji i państwa prawa (2018–2019)

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowania w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: realizowany

Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wytykowska-Kaczorek Agata

Status projektu: zakończony

Strategie poznawcze motywowane dążeniem i unikaniem: integracja trzech perspektyw teoretycznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lewicka Agnieszka

Status projektu: zakończony

Strefa Psyche

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: realizowany

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: realizowany

Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajęcki Maurycy

Status projektu: zakończony

Struktury aksjologiczne w prawie

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: zakończony

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: zakończony

Stworzenie Laboratorium Analiz Narracyjnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: zakończony

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nowak Andrzej

Status projektu: zakończony

Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: realizowany

System celów tożsamościowych: ja dążeniowe w interakcji i kontekście

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

Status projektu: zakończony

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Boroń Magdalena

Status projektu: realizowany

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Cyniak-Cieciura Maria

Status projektu: realizowany

Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gałasińska-Grygorczuk Katarzyna

Status projektu: realizowany

Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Potocka Agnieszka

Status projektu: realizowany

The moral foundations of Care and Authority and animal mind perception as predictors of instrumental violence against animals

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

The spillover effect in environmental and health domains

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kroemeke Aleksandra

Status projektu: zakończony

Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szpilka J.

Status projektu: realizowany

Transkobiecość i sadomasochizm/BDSM. Związki i napięcia w polu produkcji płci

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Uniejewska Ewa

Status projektu: zakończony

Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: realizowany

Transnacjonalizm i kolonializm. Wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Krejtz Izabela

Status projektu: zakończony

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nęcka Edward

Status projektu: zakończony

Trening uwagi, pamięci roboczej i kontroli poznawczej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideo

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kozłowska Agata

Status projektu: realizowany

TUSER – cyfrowe narzędzie dla nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

Status projektu: zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Frankowska Natalia

Status projektu: zakończony

Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Parzuchowski Michał

Status projektu: zakończony

Ucieleśnione poznanie: wpływ pojęć wzbudzanych ruchem ciała na złożone zachowania społeczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Romanowska Magdalenia

Status projektu: realizowany

Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Paulewicz Borysław

Status projektu: zakończony

Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Pustułka Paula

Status projektu: realizowany

ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Izdebski Hubert

Status projektu: zakończony

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: zakończony

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

Dyscyplina: historia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kamza Anna

Status projektu: zakończony

Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w dorosłości: badanie pilotażowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

Status projektu: zakończony

Wiedza polityczna w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Cwalina Wojciech

Status projektu: zakończony

Wieloznaczność Politycznych przekazów perswazyjnych w kształtowaniu przekonań wyborców i ich postaw wobec nadawcy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Burszta Wojciech

Status projektu: zakończony

Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

Status projektu: realizowany

Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwolenia

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Kłosowski Michał

Status projektu: zakończony

Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Osowiecka Małgorzata

Status projektu: zakończony

Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wenzel Michał

Status projektu: zakończony

Wpływ mediów na postawy polityczne

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Bachmann Klaus

Status projektu: zakończony

Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wojciszke Bogdan

Status projektu: zakończony

Wpływ nastawienia na oceny moralne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rudzińska-Wojciechowska Joanna

Status projektu: zakończony

Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Markowski Radosław

Status projektu: zakończony

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Kierownik projektu: Doliński Dariusz

Status projektu: zakończony

Wpływ społeczny - mechanizmy psychologiczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: realizowany

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: zakończony

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

Status projektu: realizowany

Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: realizowany

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: zakończony

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

Status projektu: realizowany

Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Terlicki Jacek

Status projektu: realizowany

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Grabowska Izabela

Status projektu: zakończony

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w adaptacji i integracji imigrantów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji i mediach

Kierownik projektu: Bocian Konrad

Status projektu: zakończony

Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grochowska Alicja

Status projektu: zakończony

Wyobraźnia i wiedza w powstawaniu zniekształceń pamięciowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piotrowski Konrad

Status projektu: realizowany

Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marcowski Przemysław

Status projektu: zakończony

Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wrońska Marta

Status projektu: zakończony

Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

Status projektu: realizowany

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Kostecki Wojciech

Status projektu: zakończony

Zaawansowane zapobieganie konfliktom

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Byrka Katarzyna

Status projektu: zakończony

Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczuka Zofia

Status projektu: realizowany

Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Zachowania zdrowotne w cyklu życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Hyżorek Aleksander

Status projektu: realizowany

Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zatrudnienie Powracającego Naukowca Katarzyny Zawadzkiej oraz członków stworzonej przez nią Grupy Projektowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Samson Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zaufanie do sztucznej inteligencji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Barcińska Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zawody przyszłości - rozwój kompetenci młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lewandowicz-Machnikowska Monika

Status projektu: realizowany

Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Zintegrowany Program Rozwoju II

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Ger Ewa

Status projektu: realizowany

Zintegrowany Program Rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Dyscyplina: nie dotyczy

Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

Status projektu: realizowany

Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wiwatowska Ewa

Status projektu: realizowany

Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarychta-Zajączkowska Karolina

Status projektu: zakończony

Związki zadowolenia z ciała, aktywności fizycznej i zdrowej diety z BMI adolescentów z populacji ogólnej: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rutana Dominik

Status projektu: realizowany

Zwierzęce rytuały śmierci w Korei

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Buczny Jacek

Status projektu: zakończony

Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckich

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bojarska Katarzyna

Status projektu: realizowany

Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość

Dyscyplina: historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki