Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych
naukowo-badawczy
realizowany

Wspieranie ludzi w starszym wiekuw dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych

Grzegorz Sędek
kierownik projektu
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek

psycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej

zobacz biogram
wartość projektu: 1 023 400 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022

projekt naukowy

Wspieranie ludzi w starszym wieku

w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych

 

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania1 778 700 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022

Demografia rozwiniętych społeczeństw ulega silnemu i trwałemu trendowi: starzeniu się. Z tych powodów, państwa UE od dawna poszukują rozwiązań dla problemu starzejącego się społeczeństwa. Wiele inicjatyw, programów i działań ma na celu poprawę dobrostanu osób starszych.W XXI wieku wiele kwestii przeniosło się do internetu. Niestety portale i platformy e-commerce zwykle są projektowane w celu maksymalizacji przychodów, a nie z punktu widzenia specjalnych potrzeb różnych grup konsumentów. Dotyczy to także starszych konsumentów. Te dwa trendy: starzenie się społeczeństw i wzrost rynku e-commerce, wskazują na potrzebę specjalnego projektowania platform i usług e-commerce dla starszych konsumentów. Naukowcy z Uniwersytetu SWPSPolsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych opracują oryginalną platformę e-commerce, której celem jest usprawnienie podejmowania złożonych decyzji konsumenckich przez starsze osoby dorosłe.

Opis projektu

Cele

Głównym celem projektu (łączącego psychologię starzenia się z informatyką) jest przezwyciężenie ograniczeń starszych osób dorosłych w obliczu złożonych zadań decyzyjnych związanych z zakupami przez Internet.

Ambitnym celem projektu jest zaprojektowanie oryginalnej i nowatorskiej platformy e-commerce w celu ulepszenia (głównie poprzez uczenie się, heurystyki mające na celu aktywizację preferencji, adaptacyjną optymalizację interfejsu użytkownika i dawanie zindywidualizowanych rekomendacji odpornych na błędne przykłady nauczania) nieoptymalnych strategii starszych osób dorosłych w wykonywaniu niektórych złożonych zadań związanych z podejmowaniem decyzji konsumenckich, takich jak: zadania wieloatrybutowe, adaptacyjne zadania przeszukiwania i sekwencyjne zadania decyzyjne.

Zgodnie z pierwszą hipotezą, ograniczenia związane z wiekiem w tych trzech typach zadań decyzyjnych są silne, wyraźne i dobrze zreplikowane. Stąd można się spodziewać, że te efekty będą również wyraźnie widoczne na eksperymentalnej platformie zakupów internetowych. Zgodnie z drugą hipotezą, która jest najważniejszą hipotezą niniejszego projektu, interaktywne wspieranie decyzji, systemy rekomendacyjne i algorytmy perswazyjne będą wspierać starszych decydentów w uczeniu się bardziej optymalnych strategii decyzyjnych. W wyniku takiego uczenia się jakość wykonania zadań decyzyjnych przez starsze osoby dorosłe w złożonych zadaniach decyzyjnych wspieranych przez interaktywne systemy wspomagania decyzji i rekomendacji powinna być znacznie lepsza. Ponadto założenia projektu przewidują, że algorytmy perswazyjne będą najbardziej optymalną formą wsparcia wśród starszych osób dorosłych.

Zespół badawczy przeanalizuje również przypuszczenie, że adaptacyjna platforma e-commerce skutecznie poradzi sobie z nieadaptacyjnymi preferencjami starszych osób dorosłych do zmniejszania puli opcji wyboru, oferując adaptacyjne interfejsy użytkownika, wyszukiwarkę nastawioną na wywoływanie preferencji oraz system rekomendacji, który dba o liczbę opcji.

Na koniec zespół zbada czy platforma zakupów internetowych pomoże pokonać ograniczenia poznawcze i motywacyjne starszych decydentów, oferując adaptacyjny interfejs użytkownika, który zmienia się w zależności od poziomu umiejętności, zdolności poznawczych i motywacji, a zatem pomaga stawić czoła dużej liczbie oraz złożoności informacji pojawiających się w procesie decyzyjnym.

Metodologia

Kluczowym zadaniem będzie zaprojektowanie eksperymentalnej platformy e-commerce do wspierania starszych konsumentów w podejmowaniu trafnych decyzji i uczenia się przy pomocy inteligentnych adaptacyjnych interfejsów użytkownika, heurystyk mających na celu wywoływanie preferencji i solidnych algorytmów rekomendacyjnych. Znając mechanizmy podejmowania decyzji wśród starszych osób dorosłych, a także typowo stosowane przez nich niewłaściwe heurystyki, możemy zaprojektować system rekomendacyjny, który nie tylko będzie usuwał błędne decyzje z danych treningowych, ale także proaktywnie przeciwdziałał podejmowaniu nieoptymalnych decyzji.

Plan pracy składa się z:

  • zaprojektowania eksperymentalnej platformy handlu internetowego;
  • optymalizacji i poprawy wykonania w zadaniach wieloatrybutowych;
  • optymalizacji i poprawy wykonania w adaptacyjnych zadaniach na przeszukiwanie;
  • optymalizacji wykonania w sekwencyjnych zadaniach decyzyjnych.

Dodatkowo w ramach planowanych badań zostaną wykonane precyzyjne pomiary psychofizjologiczne procesów uwagi i motywacji: (a) badanie skupienia uwagi za pomocą metodologii okulograficznej, (b) badanie subtelnych zmian motywacji poprzez zastosowanie urządzenia do ciągłego pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej. W sumie w trakcie projektu zostanie przeprowadzonych 11 głównych badań. W badaniach wezmą udział młodzi dorośli (19–30 lat), dorośli w średnim wieku (42–53 lata) i starsi dorośli (65–76 lat).

Oczekiwany wpływ projektu badawczego na rozwój nauki

Obiektywny i precyzyjny opis naukowy nowatorskiej i oryginalnej platformy e-commerce, umożliwiającej przezwyciężenie ograniczeń związanych z wiekiem w odniesieniu do złożonych zadań decyzyjnych, może ostatecznie przełożyć się na praktyczne interwencje (tj. dedykowane programy edukacyjne służące lepszemu podejmowaniu na przykład decyzji dotyczących zdrowia lub bankowości internetowej). Istotą obecnego projektu badawczego jest lepsze zrozumienie istniejących i sformułowanie nowych programów nauczania mających na celu usprawnienie procesów podejmowania decyzji starzejącej się populacji.

Zespół badawczy

Rydzewska, Klara współpracownik
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Klara Rydzewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Klara Rydzewska