Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydziały Uniwersytetu SWPS

Na Uniwersytecie SWPS funkcjonuje 12 wydziałów w 6 miastach (Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Sopot, Kraków). Organizują one zajęcia dydaktyczne w poszczególnych dyscyplinach. Zróżnicowana oferta uczelni umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studentów.

 

WWA

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Dziekan Wydziału: dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie istnieje od 2001 r. Skupia dydaktyków i badaczy reprezentujących dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Dziekan Wydziału: dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie prowadzi interdyscyplinarne studia I i II stopnia z zakresu nauk społecznych w obszarach zarządzania, zarządzania zasobami ludzkiego i życia publicznego.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Prawa w Warszawie
Dziekan Wydziału: dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Prawa w Warszawie skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Projektowania w Warszawie
Dziekan Wydziału: dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Wydział Projektowania w Warszawie to jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu SWPS, powołany w 2020 r. Prowadzi studia projektowe w obszarze wzornictwa i informatyki.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Psychologii w Warszawie
Dziekan Wydziału: dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Psychologii w Warszawie – najstarszy i największy wydział Uniwersytetu SWPS – realizuje zaawansowane badania naukowe z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi studia psychologiczne nagrodzone wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przejdź na stronę Wydziału


 

WRO

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Dziekan Wydziału: dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu skupia specjalistów różnych dziedzin. Grono doświadczonych prawników prowadzi studia prawnicze, cenieni projektanci oferują nowatorski program studiów graficznych, zaś zespół medioznawców, publicystów i redaktorów kształci w zakresie dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Psychologii we Wrocławiu
Dziekan Wydziału: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. Kształci przyszłych psychologów klinicznych zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz psychologów biznesu specjalizujących się w rozwoju pracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększaniu konkurencyjności organizacji.

Przejdź na stronę Wydziału


 

POZ

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Dziekan Wydziału: dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Poznański wydział Uniwersytetu SWPS prowadzi studia z zakresu psychologii i prawa. W obszarze psychologii stawia na wspieranie rozwoju, psychologię kliniczną oraz organizacji. W obszarze prawa natomiast oferuje m.in. przygotowanie do aplikacji.

Przejdź na stronę Wydziału


 

KAT

Wydział Psychologii w Katowicach
Dziekan Wydziału: dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Psychologii w Katowicach został utworzony w 2010 r. Prowadzi studia I stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe z zakresu psychologii i psychokryminalistyki.

Przejdź na stronę Wydziału


 

SOP

Wydział Psychologii w Sopocie
Dziekan Wydziału: dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Psychologii w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Studia na tym wydziale przygotowują do pracy w takich obszarach, jak: pomoc psychologiczna, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia wspomagania rozwoju, psychologia organizacji i marketingu, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przejdź na stronę Wydziału


 

Siedziba krakowskiej filii Uniwersytetu SWPS

Wydział Psychologii w Krakowie
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Edward Nęcka

Wydział Psychologii w Krakowie rozpoczął działalność 1 grudnia 2022 r. Prowadzimy na nim studia psychologiczne I stopnia oraz jednolite magisterskie. Na Wydziale można studiować również na poziomie podyplomowym.

Przejdź na stronę Wydziału


Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie
Dziekan Wydziału: dr hab. Magdalena Pińczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie prowadzi studia I stopnia na kierunkach: Game Design, grafika reklamowa i multimedia, sztuka cyfrowa, zarządzanie.

Przejdź na stronę Wydziału