Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa

w Warszawie

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym. Obecnie na wydziale kształci się prawie 750 studentów, a ponad 1300 absolwentów znakomicie radzi sobie na rynku pracy.

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytet SWPS

Aktualności

Wykłady i spotkania1-08-2024

Uniwersytet SWPS na 30. Pol’and’Rock Festival. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia16-07-2024

USWPS w rankingu QS World University Rankings: Europe 2025

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia15-07-2024

Wydział Prawa w Warszawie USWPS na 3. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania13-07-2024

Drzwi Otwarte na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – dołącz do wydarzenia

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania21-06-2024

Akademia Praktykanta. Legal tech w branży prawniczej

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania19-06-2024

Czy osoby prawne powinny podlegać zwolnieniu od kosztów w sprawach cywilnych?

Czytaj więcej
Konferencje12-06-2024

Porozmawiajmy o aborcji. Przed jakimi wyzwaniami stoi prawo i medycyna?

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia28-05-2024

Profesor Adam Bodnar doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia20-05-2024

Profesor Marcin Asłanowicz w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania16-05-2024

Państwo prawa – wyzwanie współczesności. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości RP Adamem Bodnarem

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia16-05-2024

Uniwersytet SWPS w Times Higher Education Young University Rankings 2024

Czytaj więcej
Konferencje10-05-2024

14. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Hiszpańska

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze26-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 40”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze26-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 35”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze23-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 79”

Czytaj więcej

Co nas
wyróżnia

Wybitne postaci polskiego prawa

Na naszym wydziale pracują specjaliści prawa, sędziowie, adwokaci, radcy prawni i analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, m.in.:

 • dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • prof. dr hab. Marek Chmaj – zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji,
 • prof. dr hab. Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998–2010,
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członek Rady Doskonałości Naukowej, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.

Wysokie pozycje w rankingach

Według rankingu „Perspektyw” z 2023 r. wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia na kierunku prawo.

Renomę naszego wydziału potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2023 r. Wydział Prawa w Warszawie zajął 3. lokatę wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. W kategorii „Jakość kształcenia” – 1. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
Czytaj więcej o rankingu Perspektyw

European Law Faculties Association (ELFA)

Należymy do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association) – prestiżowego grona najlepszych wydziałów z Europy i innych kontynentów, dbających o najwyższy poziom kształcenia na studiach prawniczych. W tej międzynarodowej organizacji włączamy się w forum dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń w obszarach związanych z edukacją prawniczą.

Najlepiej oceniana Studencka Poradnia Prawna w kraju

W 2023 r. po raz kolejny Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS, zajęła 1. miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W rankingu udział bierze 25 studenckich poradni prawnych działających w całej Polsce.
Czytaj więcej o rankingu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prestiżowe studia LLM

Nasi eksperci wykładają również na podyplomowych studiach prawniczych LLM – Legum Magister/Master of Laws. LLM to uznawany na całym świecie tytuł przyznawany absolwentom uzupełniających studiów prawniczych. Podobnie jak MBA, to przede wszystkim studia o charakterze zawodowym, które wyróżnia bardzo wysoki poziom merytoryczny. Są oferowane przez najlepsze uczelnie na całym świecie oraz cenione na rynku prawniczym jako potwierdzenie ukończenia przez prawnika specjalistycznego programu prawniczego.

Dowiedz się więcej o studiach LLM na Uniwersytecie SWPS

Raport z badań satysfakcji studentów i studentek

Zachęcamy do zapoznania się z  raportem z badań satysfakcji studentów i studentek Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz ewaluacji zajęć przeprowadzonych w 2020 roku

Jakość kształcenia

Zapoznaj się z informacjami dotyczącynmi funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK)

Na Wydziale Prawa w Warszawie nie stosujemy procedury potwierdzania kandydatom na studia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Dydaktyka

Nasze studia prawnicze zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia.

Praktyczne studia wyróżnione przez MNiSW

Prawo na Uniwersytecie SWPS to jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia. Doceniono nowoczesny model nauczania, praktyczny profil studiów, gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta, jakość oferowanych praktyk oraz skalę współpracy z pracodawcami. Wydział otrzymał 1 mln zł na realizację innowacyjnych założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Studia znalazły się wśród 13 nowatorskich programów o profilu praktycznym w kraju.
Czytaj więcej o programach studiów nagrodzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Indywidualna praca z tutorem

Adepci prawa otrzymują wsparcie tutora, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, dostosowanej do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i planów zawodowych studentów. Praktyczny program kształcenia, kontakt z najlepszymi prawnikami w kraju i praca z tutorem stanowią znakomite przygotowanie do egzaminów na aplikację.

Rozwój zawodowy w Studenckiej Poradni Prawnej

Nasi studenci zdobywają doświadczenie już w trakcie studiów, m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie udzielają porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Młodzi adepci prawa pomagają interpretować sytuację prawną klienta na podstawie obowiązujących przepisów, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych.
Czytaj więcej o Studenckiej Poradni Prawnej

Specjalistyczna Baza Prawnicza

Studenci mogą korzystać z profesjonalnych systemów informacji prawnej: LEX oraz Legalis. W celu rozbudowy zbiorów bibliotecznych nawiązaliśmy ścisłą współpracę z dwoma ważnymi wydawnictwami prawniczymi: Wolters Kluwer Polska oraz LexisNexis. Obecnie liczba pozycji książkowych zakupionych z myślą o studentach prawa wynosi 12 tys. egzemplarzy.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Praktyczny program studiów przekłada się na dużą interakcję z różnymi podmiotami zewnętrznymi. Uczelnia zawarła wiele korzystnych porozumień dotyczących współpracy eksperckiej, na mocy których studenci mogą podejmować praktyki w wybranych instytucjach. Współpracujemy z:

 • organami państwowymi (np. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej),
 • przedstawicielami stowarzyszeń przedsiębiorców (np. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Inicjatywa Firm Rodzinnych),
 • przedstawicielami samorządów zawodowych obejmujących branże prawne i finansowe (np. Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce),
 • organizacjami pozarządowymi zajmującymi się badaniem rynku (np. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polski Instytut Myśli Gospodarczej),
 • stowarzyszeniami działającymi w branżach szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki gospodarczej (np. Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska),

Seminaria doktorskie

Nasi wykładowcy opracowali specjalistyczny program seminariów doktorskich dla osób, które wiążą swoją karierę ze zdobyciem stopnia doktora nauk prawnych i chcą pogłębić wiedzę kształceniu doktoranckim.
Czytaj więcej o ofercie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS z dyscypliny prawo

Organizacje studenckie

Dokumenty
regulujące proces kształcenia

Tutaj zamieszczamy dokumenty związane ze studiowaniem na naszym wydziale, takie jak: zasady studiowania i dyplomowania, regulamin odbywania praktyk zawodowych czy informacje dotyczące Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

 

Uczelnia
bez barier

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić optymalne warunki do nauki osobom z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Oferujemy szereg programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy pomoc asystentów oraz możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu. Dla studentów, którzy mają trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku, organizujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Zachęcamy do kontaktu z wydziałowym koordynatorem ds. zdrowia i osób z niepełnosprawnościami, który udzieli informacji nt. dostępnych form pomocy i wsparcia.

Paulina Kuć
tel. 22 517 99 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdź, jak jeszcze możemy ci pomóc przejdź na stronę z informacjami o wsparciu dla osób z niepełnosprawnością

Studia

Wydział kształci prawników – znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. W ofercie wydziału znajduje się także prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,  a także prawo nowych technologii, na którym uczymy interpretacji i stosowania prawa w kontekście szybko rozwijającej się cyfryzacji.

Prawo
Kierunek

Prawo

stacjonarna, niestacjonarna
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Prawo nowych technologii
Kierunek

Prawo nowych technologii

stacjonarna, niestacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Prawo w biznesie
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarna, niestacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły

Nauka i badania

Jesteśmy ważnym ośrodkiem nauk prawnych w Polsce.

W czołówce jednostek niepublicznych

Instytut Prawa, który powstał jako jednostka naukowa odpowiedzialna za badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne w 2019 r., skupia pracowników badawczo-dydaktycznych ze wszystkich ośrodków Uniwersytetu SWPS prowadzących studia prawnicze (Warszawa, Poznań, Wrocław). W ewaluacji jednostek naukowych, zakończonej w 2022 r., Instytut Prawa uzyskał kategorię B+, zatem zachował uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplinie nauki prawne.

Dyrektorką Instytutu jest dr hab. Teresa Gardocka, profesor Uniwersytetu SWPS, wicedyrektorami są dr hab. Dariusz Jagiełło, profesor Uniwersytetu SWPS, oraz dr hab. Paweł Daniel, profesor Uniwersytetu SWPS (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu).
Więcej informacji o Instytucie Prawa

Projekty badawcze

W ramach Instytutu Prawa prowadzone są badania naukowe w zakresie polskiego prawa konstytucyjnego. Instytut wydaje (wydawnictwo Difin) wielotomowy komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do stycznia 2023 r. ukazały się 33 tomy, 6. jest w druku, zaś cały komentarz jest zaplanowany na ponad 70 tomów i zostanie ukończony w 2024 r.

Indywidualne prace badawcze pracowników Instytutu obejmują prawo karne, w tym prawo penitencjarne, prawo cywilne i handlowe, prawa człowieka, prawo medyczne, prawo socjalne i prawo pracy.

Prowadzimy także prace badawcze w zakresie metod nauczania prawa. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która wprowadziła do programu studiów prawniczych naukę prawniczych umiejętności praktycznych (skills), opartą na doświadczeniach brytyjskich uniwersytetów.
Baza projektów prowadzonych przez Instytut Prawa

Program Seminariów Doktorskich

Instytut Prawa prowadzi czteroletni Program Seminariów Doktorskich, którego słuchacze mają zajęcia prowadzące do uzyskania wiedzy i umiejętności wystarczających do potwierdzenia ósmej ramy kwalifikacji (poziom doktorski) i napisania rozprawy doktorskiej. Programem kieruje dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, oraz dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS. Rekrutacja kandydatów rozpoczyna się w kwietniu każdego roku.
Prawnicze Seminarium Doktorskie

Założenia do Ustawy 2.0

Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas znalazło się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespołowi przewodniczy prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS.
Więcej informacji o projekcie

Jednostki

Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna

Czytaj więcejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2023 r. nasza poradnia po raz kolejny została uznana za najlepszą studencką poradnię prawną w Polsce w corocznym rankingu „Rzeczpospolitej”. Przeczytaj artykuł

Centrum Nauczania Prawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka jest centrum dydaktycznym koordynującym proces nauczania prawa na Uniwersytecie SWPS. Kierownikiem centrum jest dr hab. Piotr Piesiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS − prawnik, adwokat, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, współautor koncepcji nauczania Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS.

Katedra Prawa Karnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Lech Gardocki − wybitny specjalista w zakresie prawa karnego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996−2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998−2010.

Katedra Prawa Prywatnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra zatrudnia specjalistów z obszaru prawa prywatnego, prawa autorskiego, prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych, arbitrażu inwestycyjnego czy prawa spółek. Kierownikiem katedry jest dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS − arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, jednej z czołowych firm prawniczych w Polsce.

Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra zatrudnia specjalistów w zakresie prawa publicznego, konstytucyjnego, międzynarodowego oraz gospodarczego. Kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Hubert Izdebski − prawnik, radca prawny, adwokat, który specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym.

Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra została powołana w 2020 r. w wyniku reorganizacji jednostek na Wydziale Prawa w Warszawie. Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Broniłsaw Sitek − były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wybitny specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego.

Prodziekani

Kursa, Sławomir prodziekan ds. dydaktycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sławomir Kursa
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
Dawidziuk, Ewa prodziekan ds. studenckich
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawniczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Dawidziuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne-wykonawcze
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji

Członkowie Kolegium Wydziału

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład kolegium wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci wydziału.

Gardocki, Lech kierownik Katedry Prawa Karnego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Lech Gardocki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Karnego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Lech Gardockiprawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
Izdebski, Hubert kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Hubert Izdebski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny, adwokat
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Hubert Izdebskiwszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat
Sitek, Bronisław kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Bronisław Sitek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Bronisław Sitekradca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Jagiełło, Dariusz zastępca dyrektor Instytutu Prawa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Dariusz Jagiełło
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Jagiełłoprawnik, radca prawny, specjalizuje się w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii
Kursa, Sławomir prodziekan ds. dydaktycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sławomir Kursa
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
Szlęzak, Andrzej kierownik Katedry Prawa Prywatnego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Szlęzak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-spolek-handlowych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Szlęzakradca prawny, adwokat, starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
Antolak-Szymanski, Katarzyna kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Antolak-Szymanski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Mediator, radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny
Dawidziuk, Ewa prodziekan ds. studenckich
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawniczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Dawidziuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne-wykonawcze
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji
Piesiewicz, Piotr kierownik Centrum Nauczania Prawa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Piesiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, adwokat
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-wlasnosci-intelektualnej
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewiczprawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej
Kowalski, Dariusz koordynator kierunku prawo w biznesie
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dariusz Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawnik, ekonomista, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Dariusz Kowalskiprawnik, ekonomista, radca prawny
Anna Łukanowska kierownik Biura Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie
Etatowy
Nie
Numer telefonu
1
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anna Łukanowska
mgr Anna Łukanowska 
Adam Kućmierz przedstawiciel studentów
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Adam Kućmierz
mgr Adam Kućmierzprzedstawiciel studentów Wydziału Prawa w Warszawie

Pracownicy
Wydziału

Pracownicy wydziału to czołowi przedstawiciele polskiego prawa. Są wśród nich sędziowie Sądu Najwyższego, radcowie prawni i adwokaci, a także wybitni specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, cieszący się uznaniem środowiska prawniczego w kraju i za granicą.

 • Antolak-Szymanski, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Antolak-Szymanski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Mediator, radca prawny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny
 • Asłanowicz, Marcin
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Adwokat, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Marcin Asłanowicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Asłanowiczprawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
 • Bidziński, Mariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Mariusz Bidziński
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Bidzińskiradca prawny, partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”
 • Bodnar, Adam
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Adam Bodnar
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnarprawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji
 • Chmaj, Marek
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Marek Chmaj
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, politolog, radca prawny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Marek Chmajprawnik, politolog, specjalista prawa konstytucyjnego i administracyjnego, partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy
 • Cyuńczyk, Filip
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Filip Cyuńczyk
  Miasto
  warszawa
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  prawnik, socjolog prawa, historyk prawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Filip Cyuńczykprawnik, socjolog prawa, historyk prawa
 • Filip Czernicki
  Czernicki, Filip
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Filip Czernicki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich na kierunku Prawo w biznesie na","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":"Wydziale Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Specjalizacja
  prawnik, radca prawny
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Filip Czernicki prawnik, radca prawny
 • Dawidziuk, Ewa
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  prawniczka
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ewa Dawidziuk
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne-wykonawcze
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji
 • Eysymontt, Małgorzata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Eysymontt
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Małgorzata Eysymonttadwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji
 • Gardocka, Teresa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Teresa Gardocka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
 • Gardocki, Lech
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Lech Gardocki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Karnego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Lech Gardockiprawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
 • Horodyski, Dominik
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Dominik Horodyski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Dominik Horodyskiadwokat
 • Izdebski, Hubert
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Hubert Izdebski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny, adwokat
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Hubert Izdebskiwszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat
 • Jagiełło, Dariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Dariusz Jagiełło
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Jagiełłoprawnik, radca prawny, specjalizuje się w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii
 • Kowalski, Dariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Dariusz Kowalski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Prawnik, ekonomista, radca prawny
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Dariusz Kowalskiprawnik, ekonomista, radca prawny
 • Paweł Kowalski, zdjęcie portretowe
  Kowalski, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paweł Kowalski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  pełnomocnik rektora ds. osób studiujących
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Paweł Kowalskiradca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji
 • Kuna, Dominika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Dominika Kuna
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Dominika Kunaprawniczka
 • Kursa, Sławomir
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Sławomir Kursa
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  prawnik, radca prawny
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
 • Kuźnicki, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawnik
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Piotr Kuźnicki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Piotr Kuźnickiadwokat w Polsce oraz w Nowym Jorku, specjalista z zakresu polskiego i amerykańskiego prawa spółek
 • Majewski, Łukasz
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawnik
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Łukasz Majewski
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Łukasz Majewskiprawnik
 • Mazur, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paweł Mazur
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Paweł Mazur 
 • Piaskowska, Olga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Olga Piaskowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja na uczelni
  Rzecznik Akademicki Uniwersytetu SWPS
  Obszar zainteresowania
  prawo-cywilne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Olga Piaskowskaprawnik, adwokat
 • Piesiewicz, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Piotr Piesiewicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-wlasnosci-intelektualnej
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewiczprawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej
 • Pietrzak, Ewa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ewa Pietrzak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Ewa PietrzakPrawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
 • Sitek, Bronisław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Bronisław Sitek
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Bronisław Sitekradca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Skwirowska, Justyna
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Justyna Skwirowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Justyna Skwirowska 
 • Szlęzak, Andrzej
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Andrzej Szlęzak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-spolek-handlowych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Szlęzakradca prawny, adwokat, starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
 • Wybrańczyk, Daniela
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Daniela Wybrańczyk
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Radca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
  Tytuł
  dr
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Obszar zainteresowania
  prawo
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Daniela WybrańczykRadca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
 • Wysocka, Izabela
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Izabela Wysocka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Izabela Wysockaprawniczka