Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Hubert Izdebski2

prof. dr hab.

Hubert Izdebski

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego


Dla mediów

Profil naukowy

Wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego.

Jest współtwórcą ustaw o samorządzie terytorialnym i szkolnictwie wyższym w Polsce. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 90. XX wieku. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy (1994). Współtworzył projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1989-90) oraz projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1995-2003). Na Uniwersytecie SWPS kierował zespołem eksperckim, który znalazł się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (projekt Ustawa 2.0). Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności publicznej, umacnianiu praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, jak również Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa oraz etyki prawniczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo
  • prawo publiczne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni