Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Programy wymiany międzynarodowej

Wymiana studencka

W ramach programów Erasmus+, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku wielu studentów Uniwersytetu SWPS realizuje semestr studiów na wybranej uczelni partnerskiej w Europie, Kanadzie, Chinach, Turcji czy Korei Południowej. W ramach wymiany akademickiej studenci z zagranicy również przyjeżdżają na Uniwersytet SWPS. Łącznie na naszej uczelni studiuje ponad 1200 obcokrajowców.

Ponad 150 programów wymiany

Podpisaliśmy ponad 150 umów z uczelniami zagranicznymi w Unii Europejskiej, krajach stowarzyszonych z programem Erasmus+ oraz w wielu krajach pozaeuropejskich. Są wśród nich: Sapienza – Università di Roma – największy uniwersytet w Europie, Humboldt-Universität – najstarsza uczelnia w Berlinie, Universidad Autónoma de Madrid – najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii, Tilburg University – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, KU Leuven – jedna z najstarszych i najlepszych uczelni w Belgii, University of Zagreb – najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej części Europy oraz wiele innych prestiżowych instytucji.

Od kilku lat współpracujemy m.in. z Kwantlen Polytechnic University w Kanadzie, KEDGE Business School we Francji – prestiżową uczelnią biznesową, Konkuk University i Sungshin University – międzynarodowymi uczelniami w Korei Południowej, a także Arkansas State University w Stanach Zjednoczonych.

Nie tylko Erasmus+

Choć większość studentów korzysta z programu Erasmus+, istnieje możliwość studiowania w krajach, których nie obejmuje ten program studenckich mobilności. Osoby korzystające z takich bilateralnych programów wymiany nie otrzymują stypendium, ale są zwolnione z czesnego na zagranicznej uczelni. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie na uczelniach w Chinach, Republice Korei, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. W niektórych z tych państw dostępne są czasem inne stypendia, oferowane przez lokalne uczelnie, które pozwalają na zmniejszenie kosztów takich wyjazdów.

Studia w Europie

Program Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia studentom, kadrze akademickiej oraz administracji zdobycie wiedzy i doświadczenia, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych w uczelniach na całym świecie, głównie w Europie. Studentom daje szansę na realizację części studiów na zagranicznej uczelni. Z kolei pracownikom uczelni oferuje wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich placówkach edukacyjnych oraz wyjazdy w celach szkoleniowych, podnoszące umiejętności i kompetencje właściwe dla stanowiska pracy. W ramach programu Erasmus+ uczestnicy mobilności mogą wyjechać do państw Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna) oraz tych państw niestowarzyszonych, z którymi uczelnia podpisała stosowne umowy międzyinstytucjonalne. Uniwersytet SWPS posiada takie umowy z uczelniami w Kosowie, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz na Filipinach.

Jeden program, wiele możliwości

  • studia na uczelni partnerskiej
  • praktyki w firmach za granicą
  • wymiana kadry akademickiej
  • job-shadowing dla pionu organizacyjnego

Sprawdź, jak wziąć udział w programie

Studia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Studenci Uniwersytetu SWPS mogą zrealizować część studiów w naszych uczelniach partnerskich w USA (University of Detroit Mercy oraz Arkansas State University) i Kanadzie (Kwantlen Polytechnic University). Dzięki umowom o współpracy między Uniwersytetem SWPS a tymi uczelniami studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.

Osoby, które chcą odbyć część studiów w Ameryce Północnej, muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Studenci, którzy nie znają tego języka w stopniu wystarczającym do podjęcia nauki, mogą skorzystać z kursów językowych prowadzonych przez Uniwersytet SWPS. O wyjazd do USA i Kanady może ubiegać się każdy student spełniający kryteria Uniwersytetu SWPS (takie same jak przy wyjazdach Erasmus+) oraz dodatkowe kryteria ustalone przez uczelnię przyjmującą. Obecnie oferujemy następujące programy wymiany:

  • University of Detroit Mercy – program umożliwiający studentom studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Przywództwo zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w College of Business Administration, University of Detroit Mercy w mieście Detroit
  • Arkansas State University – program umożliwiający studentom zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w Arkansas State University w mieście Jonesboro
  • Kwantlen Polytechnic University (KPU) – program umożliwiający studentom zrealizowanie jednego semestru studiów na KPU.

Studia w Korei Południowej

Nasi studenci mogą również zdecydować się na wyjazd do Republiki Korei i studiować przez semestr na jednej z tamtejszych uczelni. Pobyt za granicą to niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku, a także do poznania tamtejszej kultury. Studenci nie płacą czesnego w uczelni przyjmującej.

Współpracujemy z Sungshin University i Konkuk University w Seulu oraz Ajou University w Suwon. Duży wybór przedmiotów oferowanych przez koreańskie uczelnie pozwala na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach na Uniwersytecie SWPS o nowe obszary. W zależności od zainteresowań studenci mają do wyboru zajęcia z zakresu psychologii, socjologii, nauczania języka angielskiego, koreanistyki, biznesu oraz wzornictwa przemysłowego.

O wyjazd do Korei może ubiegać się każdy student. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej.

Studia w Chinach

Uniwersytet SWPS współpracuje na podstawie umów dwustronnych z Uniwersytetem Ludowym (Renmin University of China)Capital Normal University w Pekinie oraz Chongqing University of Technology.

Oferta wymiany z tymi uczelniami została przygotowana głównie z myślą o studentach Studiów azjatyckich oferowanych w Uniwersytecie SWPS, jednak z możliwości wyjazdu do Chin i nauki języka chińskiego może skorzystać student dowolnego kierunku studiów licencjackich, który ukończył pierwszy rok studiów oraz jest zainteresowany kulturą i językiem tego kraju. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego na wyżej wymienionych uczelniach.

Studia w Japonii

W ramach współpracy bilateralnej Uniwersytet SWPS oferuje wymianę studencką z Rikkyo University oraz Aoyama Gakuin University w Tokio. Oferta skierowana jest do studentów filologii angielskiej oraz studiów azjatyckich, a także do osób zainteresowanych zarówno nauką języka japońskiego, jak i poszerzaniem wiedzy o kulturze Japonii.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursach, których językiem wykładowym jest język japoński. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest ukończenie przynajmniej jednego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Uniwersytecie SWPS. Osoby uczestniczące w wymianie są zwolnione z płatności czesnego w uczelni przyjmującej.

 

Skontaktuj się
z nami

Centrum Spraw Studenckich w Warszawie

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokój C007
03-815 Warszawa

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–16.00


UWAGA

W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni.

Zespół

Kierownik
Agnieszka Albinowska


Centrum Spraw Studenckich we Wrocławiu

Dane teleadresowe

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, pokój 05
53-238 Wrocław

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

wtorek–piątek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00-14.00


UWAGA

Wizyty w biurze prosimy umawiać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni (kafelek „Umów wizytę”) lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Barbara KułakCentrum Spraw Studenckich w Poznaniu

Dane teleadresowe

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pok. R104
61-719 Poznań

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98


Godziny pracy

wtorek, środa, czwartek: 10:00-14:00

sobota: 10:00-14:00


UWAGA

W okresie 7 lipca — 20 września 2024 r. Centrum Spraw Studenckich będzie nieczynne w soboty.

Zespół

Kierownik
Izabela Nowak


Centrum Spraw Studenckich w Katowicach

Dane teleadresowe

ul. Techników 9, pokój 010, 011
40-326 Katowice

22 103 38 98

http://portal.swps.edu.pl


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00–14.00


UWAGA

Informujemy, że stacjonarnie przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Izabela Warczek


Centrum Spraw Studenckich w Sopocie

Dane teleadresowe

ul. Polna 16/20, pokój 0.6
81-745 Sopot

http://portal.swps.edu.pl

22 103 38 98

http://portal.swps.edu.pl


Godziny pracy

poniedziałek–czwartek: 10.00–14.00

sobota (w terminach zjazdów): 10.00-14.00


UWAGA

Informujemy, że stacjonarnie przyjmowane są wyłącznie osoby, które umówiły wizytę za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub przez stronę wizyta.swps.edu.pl/SWPS.

Kierownik
Agnieszka Zakrzewska