Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

57

liczba znalezionych projektów

9,91mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

Wyniki wyszukiwania
Projekty studenckie

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10335) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-05-22 06:17:27') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-05-22 06:17:27') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: zakończony

Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

Status projektu: zakończony

Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

Status projektu: realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Popyk Anzhela

Status projektu: zakończony

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kryś Jakub

Status projektu: zakończony

Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

Status projektu: realizowany

Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

Status projektu: realizowany

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

Status projektu: realizowany

Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

Status projektu: realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

Status projektu: realizowany

Friends On / Bullying Off

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

Status projektu: zakończony

Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Butowska Ewa

Status projektu: realizowany

Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Fuławka Kamil

Status projektu: zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lenda Dominik

Status projektu: realizowany

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Świątek Włodzimierz

Status projektu: realizowany

Leadership LAB Project

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

Status projektu: realizowany

Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

Status projektu: zakończony

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: zakończony

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

Status projektu: zakończony

Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sobków Agata

Status projektu: zakończony

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rulka Marcin

Status projektu: zakończony

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Klimek Łukasz

Status projektu: zakończony

Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Roczniewska Marta

Status projektu: zakończony

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

Status projektu: zakończony

Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Studzińska Anna

Status projektu: zakończony

Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Serek Jakub

Status projektu: realizowany

Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

Status projektu: zakończony

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kamińska Olga

Status projektu: realizowany

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

Status projektu: zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Kłosowski Michał

Status projektu: zakończony

Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

Status projektu: realizowany

Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: realizowany

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Szymański Kamil

Status projektu: zakończony

Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wrońska Marta

Status projektu: zakończony

Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

Status projektu: realizowany

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia