Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowym
studencki
naukowo-badawczy
realizowany

Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialnościwobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowym

Jakub Kuś
kierownik projektu
dr
Jakub Kuś

psycholog nowych technologii

zobacz biogram
wartość projektu: 118 584 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

projekt naukowy

Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności

wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowym

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania118 584 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: marzec 2018 – marzec 2021

Teoria rozproszenia odpowiedzialności zakłada, że im więcej osób przygląda się jakiemuś krytycznemu zdarzeniu (np. wypadkowi samochodowemu lub napaści), to tym mniejsza jest szansa na udzielenie pomocy jego ofierze, Wszystko przez to, że osobista odpowiedzialność za podjęcie reakcji „rozprasza” się między wszystkich obserwatorów. Podobnego typu trudne zdarzenia dzieją się na co dzień w internecie, a szczególnie w social mediach. Jaka będzie dynamika procesu rozpraszania się odpowiedzialności w takiej sytuacji krytycznej? Jak bardzo brutalna będzie agresja internetowa wobec jednego z użytkowników? Jakie mogą być sposoby na jej redukcję? Sprawdza to psycholog nowych technologii, dr Jakub Kuś.

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie są mechanizmy sprzyjające pojawianiu się procesów rozproszenia odpowiedzialności w internecie oraz jakich mechanizmów oddziaływań społecznych można użyć do tego, aby je zminimalizować. Teoria rozproszenia odpowiedzialności zakłada, że im więcej osób przygląda się jakiemuś krytycznemu zdarzeniu (np. wypadkowi samochodowemu lub napaści), to tym mniejsza jest szansa na udzielenie pomocy jego ofierze, ponieważ osobista odpowiedzialność za podjęcie reakcji „rozprasza” się między wszystkich obserwatorów.

Pierwsi badania nad tym zjawiskiem podjęli na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych John Darley i Bibb Latané. Wyniki zarówno ich badań, jak i tych, które były prowadzone w kolejnych latach pokazały, że sytuacji, w których może dojść do rozpraszania się odpowiedzialności jest bardzo wiele – począwszy od realnego zagrożenia zdrowia i życia ofiary wypadku aż po zdarzenia życia codziennego, takie jak pomoc przy obsłudze sprzętu komputerowego czy przytrzymanie drzwi.

Jest jednak stosunkowo mało badań, które pokazywałyby, jakie są mechanizmy związane z rozproszeniem odpowiedzialności w przestrzeni internetu. Internet zaś – w szczególności portale społecznościowe – staje się miejscem, w którym bardzo wielu ludzi wchodzi w rozmaite interakcje społeczne. Jest on także przestrzenią, w której jedni internauci wystosowują różnego rodzaju prośby o pomoc wobec innych użytkowników. Coraz większe grono internautów w ogóle nie wyobraża sobie życia bez internetu i niekiedy można odnieść wrażenie, że mimo swojej wszechobecności społeczna przestrzeń internetu bywa w badaniach podstawowych obecna nie w takim stopniu, na jaki zasługuje. Jednocześnie badania, które przeprowadzono w tej materii, dotyczyły w przytłaczającej mierze rozproszenia odpowiedzialności wobec „niezagrażającej” prośby, takiej jak np. wypełnienie ankiety.

Główną ideą projektu badawczego jest sprawdzenie tego, jaka będzie dynamika procesu rozpraszania się odpowiedzialności wobec takiej sytuacji krytycznej, jak brutalna agresja internetowa wobec jednego z użytkowników oraz jakie są sposoby na jej redukcję. Zostanie przeprowadza seria badań podstawowych, które pokażą, jaka jest dynamika kształtowania się procesów rozproszenia odpowiedzialności właśnie w tym środowisku.

Warto zwrócić uwagę na to, że konsekwencje rozproszenia odpowiedzialności bywają niekiedy dramatyczne w skutkach, więc oprócz określenia podstawowego mechanizmu odpowiedzialnego za jego powstawanie chciałbym także empirycznie zweryfikować cztery metody oddziaływań społecznych, które miałyby mu zapobiegać. W psychologii społecznej znany jest szereg metod i technik wpływu społecznego, dzięki których zastosowaniu możemy zwiększyć prawdopodobieństwo spełnienia formułowanej prośby. Nie przeprowadzono jednak żadnego badania, w którym wykorzystano by je do tego, aby walczyć z rozproszeniem odpowiedzialności stricte w internecie.

Charakter projektu zakłada użycie pionierskiego oprogramowania „Social Lab”, które pozwala na zaprojektowanie do celów badawczych portalu społecznościowego oraz zaprogramowanie także innych „użytkowników”, którzy będą wchodzili w zaplanowaną i kontrolowaną interakcję z osobą badaną. Badany będzie więc miał poczucie uczestnictwa w maksymalnie realistycznych interakcjach zapośredniczonych komputerowo.

Uzyskane wyniki pozwolą w lepszym stopniu rozumieć dynamikę procesów rozproszenia odpowiedzialności w internecie oraz poznać sposoby na jego redukcję. Jest to tym istotniejsze, że istnieje duża luka w wiedzy na ten temat, a jest to obecnie jeden z poważniejszych problemów społecznych związanych z cyberprzestrzenią. Wyniki niniejszych badań mogą więc być istotnym uzupełnieniem stanu wiedzy na ten temat, co może stanowić podstawę do kolejnych projektów badawczych podejmujących to zagadnienie.

Kuś, Jakub kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Jakub Kuś
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metateoretycznych Zagadnie\u0144 w Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych \u201eHumanTech\u201d","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jakub Kuśpsycholog nowych technologii