Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Aplikuj na wyższy semestr

Zrealizowałeś część studiów na innej uczelni?
Aplikuj na wyższy semestr

Jeśli studiujesz lub studiowałeś(-łaś) na innej uczelni i chcesz kontynuować naukę na tym samym kierunku na Uniwersytecie SWPS, możesz wnioskować o zaliczenie kursów zrealizowanych w trakcie dotychczasowej edukacji. W zależności od liczby uznanych przedmiotów będziemy mogli zaproponować ci przyjęcie na któryś z wyższych semestrów.

Upewnij się, że zdążysz na czas

Podanie o przyjęcie na wyższy rok złóż przez formularz rekrutacyjny do 31 sierpnia 2024 r.

Przygotuj odpowiednie dokumenty i wypełnij formularz

Podczas wypełniania formularza koniecznie zaznacz opcję „Chcę aplikować na wyższy semestr w trybie różnic programowych” oraz dołącz do wymaganych dokumentów:

  • skan świadectwa maturalnego (jeśli aplikujesz na studia I stopnia lub jednolite magisterskie);
  • skan dyplomu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich (jeśli aplikujesz na studia II stopnia);
  • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczoną przez macierzystą uczelnię;
  • jeżeli aplikujesz w trybie różnic programowych na kierunki psychologia, prawo lub zarządzanie i przywództwo, koniecznie załącz do formularza sylabusy wszystkich zaliczonych przedmiotów.

Upewnij się, że spełniasz podstawowe warunki i poczekaj na decyzję dziekana

Dziekan po przeprowadzonej analizie wskazuje semestr, od którego możesz zacząć studia, a także różnice programowe do uzupełnienia. Decyzja oraz karta różnic programowych będą dostępne w formularzu rekrutacyjnym.

Zgodnie z regulaminem studiów dziekan może odmówić uznania zaliczenia, jeżeli:

  • ocena została uzyskana wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku,
  • ocena jest niższa niż 4 (dobry),
  • przedmiot był realizowany w ramach studiów podyplomowych, zaś jego dokumentacja nie pozwala na określenie poziomu studiów, jakiemu odpowiadają uzyskane na nim efekty uczenia się.

Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych przez ciebie w wyniku uznania zaliczeń z innej uczelni nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez dziekana dla danego kierunku studiów, przy czym w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2/3 wymiaru ECTS dla danego programu studiów.