Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty społeczne

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

18

liczba znalezionych projektów

35,47mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10333) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-07-25 02:55:21') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-07-25 02:55:21') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

  Status projektu: realizowany

  Głosy Humanistyki

  Dyscyplina: nauki o komunikacji i mediach

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: zakończony

  HumanTech Meetings 1

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Maj Konrad

  Status projektu: realizowany

  HumanTech Meetings 2

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Butowska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  INKLA promocja badań partycypacyjnych

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: zakończony

  Interwencja edukacyjna „Bliżej”

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szpaderski Adam

  Status projektu: realizowany

  Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Retowski Sylwiusz

  Status projektu: zakończony

  MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gruszczyński Włodzimierz

  Status projektu: zakończony

  Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

  Status projektu: zakończony

  Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sobczak Patrycja

  Status projektu: zakończony

  Spotkania z nauką

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kuszewski Michał

  Status projektu: realizowany

  Standardy etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Radek Patrycja

  Status projektu: realizowany

  Startup Booster for Social Impact

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Lewicka Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Strefa Psyche

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Barcińska Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Zawody przyszłości - rozwój kompetenci młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata

  Dyscyplina: psychologia