Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
naukowo-badawczy
aplikacyjny
społeczny
zakończony

Aplikacja oceniająca zrozumiałość tekstów użytkowych

Włodzimierz Gruszczyński
kierownik projektu
prof. dr hab.
Włodzimierz Gruszczyński

specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego

wartość projektu: 390 215 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2012 2013 2014

Krótkie zdania, prosty język – tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk opracowała aplikację, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

projekt naukowy

Jasnopis

Aplikacja oceniająca zrozumiałość tekstów użytkowych

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania390 215 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2012–2014

 

1/3 skarg na polskie instytucje skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy problemów powstałych w wyniku niezrozumienia tekstu. Krótkie zdania, prosty język – tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk opracowała aplikację, która wskazuje, czy treść jest zrozumiała dla adresata. Narzędzie służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów napisanych w języku polskim, z wyjątkiem tekstów artystycznych.

Co potrafi JASNOPIS?

JASNOPIS jest narzędziem informatycznym, które potrafi zmierzyć przystępność tekstu. Wskazuje jego trudniejsze fragmenty i proponuje poprawki. Sprawdzić w nim można komunikat ze strony internetowej lub samodzielnie napisany tekst. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i wylicza stopień jego trudności w skali od 1 do 7. „1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla polskiego czytelnika. „7” natomiast oznacza teksty najtrudniejsze, specjalistyczne, których zrozumienie wymaga zazwyczaj specjalnego przygotowania.

Komu przyda się JASNOPIS?

Adresatami programu są przede wszystkim autorzy i wydawcy tekstów użytkowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, tzn. pism urzędowych, przepisów, regulaminów, instrukcji, opisów działania środków farmakologicznych (przeznaczonych dla pacjentów), podręczników, gazet i czasopism (w nich szczególnie tekstów informacyjnych). Aplikacja będzie przydatna dla wszystkich osób zajmujących się komunikacją, a także dziennikarzy i osób przygotowujących prelekcje i wystąpienia publiczne.

Aplikacja jest darmowa i dostępna online na stronie www.jasnopis.pl.

Jasnopis

 

Żeby urzędnika dało się zrozumieć

   Nasz kanał na YouTube

Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień – od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. A przecież wystarczy czasem skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, aby tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców.

Gruszczyński, Włodzimierz kierownik zespołu
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego
Biogram
Nie
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Włodzimierz Gruszczyński
Obszar zainteresowania
jezykoznawstwo
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyńskispecjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego

Zespół badawczy

Gruszczyński, Włodzimierz kierownik zespołu
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego
Biogram
Nie
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Włodzimierz Gruszczyński
Obszar zainteresowania
jezykoznawstwo
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyńskispecjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego

Główni wykonawcy

 • dr Bartosz Broda
 • dr Milena Hadryan
 • dr Maciej Ogrodniczuk
 • mgr Edyta Charzyńska
 • mgr Łukasz Dębowski
 • mgr Bartłomiej Nitoń
 • mgr Halina Grażyna Oblas-Fadlallah
 • mgr Laura Polkowska

Publikacje

 • Measuring readability of Polish texts. [W:] Z. Vetulani, J. Mariani (red.), Proceedings of the 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, s. 445–449, Poznań 2015. W. Gruszczyński, B. Broda, Ł. Dębowski, M. Hadryan, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk.
 • Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych. red. Włodzimierz Gruszczyński i Maciej Ogrodniczuk. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 213. B. Broda, E. Charzyńska, Ł. Dębowski, W. Gruszczyński, M. Hadryan, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk.
 • W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych. Poradnik Językowy. 2/2015, 9-22. W. Gruszczyński, B. Broda, B.Nitoń, M. Ogrodniczuk (2015).
 • Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments. The Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Data konferencji: 26-31 maja 2014, str. 573-580, miejsce wydania: Reykjavik. B. Broda, M. Ogrodniczuk, B. Nitoń, W. Gruszczyński (2014).
 • Jasnopis: a new application for measuring readability of Polish texts (Abstract). The 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Data konferencji: 7-9 grudnia 2013, str. 581, miejsce wydania: Poznań. W. Gruszczyński, B. Broda, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk (LREC'14). (2013).