Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Startup Booster for Social Impact
aplikacyjny
społeczny
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Startup Boosterfor Social Impact

Iwona Gawrycka
kierownik projektu
Iwona Gawrycka

kierownik projektu: Radek Patrycja
wartość projektu: 12 086 729 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 11 624 690 PLN
instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2024 2025 2026

Program akceleracji Startup Booster for Social Impact adresowany jest do startupów, tj. mikro- i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż 5 lat i planujących rozwój innowacji o pozytywnym wpływie społecznym lub na środowisko naturalne. Beneficjentami projektu mogą zostać również stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą i spełniające kryteria powyższej definicji startupu.

Założenia projektu

W projekcie zaplanowano 5 rund naboru do następujących ścieżek:

  • branżowa – zakładająca współpracę z odbiorcami technologii (stale poszerzamy grupę partnerów zainteresowanych taką formą współpracy), gdzie startupy będą odpowiadały na wyzwania postawione przez odbiorców technologii. Maksymalna wysokość grantu w tej ścieżce to 400 tys. zł netto;
  • inwestorska – obejmująca współpracę z inwestorami, np. funduszami VC, w której startupy po zakończeniu procesu akceleracji mają szansę na kolejną rundę finansowania pochodzącą właśnie z funduszy VC. Maksymalna wysokość grantu w tej ścieżce to 400 tys. zł netto;
  • sector agnostic – ścieżka akceleracji służąca rozwojowi innowacji o potencjalne komercyjnym lub potrzebnych społecznie (niezależnie od współpracy z konkretnym partnerem akceleratora). W tej ścieżce maksymalna wysokość grantu to 200 tys. zł netto.

Granty będą trwały 6 miesięcy i będą związane z osiąganiem zakładanych celów akceleracji przez poszczególne zakwalifikowane do programu startupy. Ponadto startupy będą mogły w okresie akceleracji korzystać z oferowanego przez nas wsparcia mentorskiego (12 godzin miesięcznie), konsultacji eksperckich (5 godzin) o tematyce zgodnej z potrzebami startupu oraz szkoleń i warsztatów biznesowych (10 modułów po 6 h każdy z nich – tematyka będzie dostosowywana do potrzeb startupów). Rezultaty akceleracji startupy będą prezentować w trakcie tzw. demo days. Zaplanowano także działania networkingowe i postakceleracyjne, wspierające utrzymanie rezultatów akceleracji, pozyskanie nowych klientów i zbudowanie marki.

Numer projektu: FENG.02.28-IP.02-0003/23; działanie 2.28 „Startup Booster Poland” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Przed nami intensywne 3 lata, podczas których zaprosimy do współpracy co najmniej 30 startupów rozwijających innowacje prospołeczne i prośrodowiskowe. Naszą mocną stroną będzie etap tzw. preakceleracji, tj. wsparcia w przygotowaniu zgłoszenia do programu, który obejmie m.in. konsultacje, dostęp do multimedialnych materiałów informacyjnych oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do udziału w akceleracji. Współpracujemy także z ponad 30 partnerami – ekosystemowymi, branżowymi i inwestorami, którzy będą wspierać procesy akceleracji. Są to m.in. firmy doradcze, kancelarie prawne i patentowe, fundusze VC, duże przedsiębiorstwa z różnych branż (głównie zbieżnych z wybranymi specjalizacjami branżowymi akceleratora).

Gawrycka, Iwona kierowniczka operacyjna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
Iwona Gawrycka

Metodologia

Zespół skupi się na 3 głównych specjalizacjach branżowych:

  • edTech;
  • deepTech (np. rozwiązania w obszarze eZdrowia, medTechowe i inne);
  • human centred design i przemysły kreatywne (co nie znaczy, że ciekawe rozwiązania z innych dziedzin nie mają szans na uzyskanie wsparcia w programie).

Użyteczność wyników

Najważniejszym celem programu jest przyspieszenie rozwoju innowacji, w szczególności poprzez umożliwienie ich walidacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych lub doprowadzenie ich do etapu wdrożenia. Użyteczność wyników prac zgłaszanych do projektu jest więc podstawowym kryterium udziału w programie. Wyniki projektu mogą także stanowić wsparcie innowacji wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, np. odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania społeczne lub związane z klimatem i ochroną środowiska.