Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Innowacje społeczne

Współtworzenie zmiany

O konferencji Call for papers

Kogo zapraszamy:

Badaczy innowacji społecznych, przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w innowacje społeczne: naukowców (zarządzanie, design, psychologia, socjologia), praktyków, przedstawicieli fundacji, samorządów. Konferencja jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych tematyką.

Język wydarzenia: polski

Innowacje spoleczne 2024

Zmiana społeczna jest dziełem współtworzonym. Konstruujemy ją poprzez codzienne działania, przekonania i praktykowane wartości.

O konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji, na której będziesz zarówno słuchaczem, jak i współtwórcą wydarzenia. Konferencja „Innowacje Społeczne” to przestrzeń spotkań, dialogów i pracy warsztatowej wokół tematyki kształtowania zmiany społecznej. Łączymy środowisko naukowe i praktyków, sektor pozarządowy, biznesowy i publiczny – po to, by poprawiać rozumienie wyzwań społecznych i wspólnie poszukać rozwiązań dla problemów. Zachęcamy do dzielenia się posiadaną wiedzą i szukania inspiracji w różnorodnym ekosystemie innowacji społecznych.

Tegoroczna edycja wydarzenia łamie tradycyjną formułę konferencyjną. Stawiamy na współtworzenie przestrzeni przez uczestników, wymianę myśli i aktywną pracę warsztatową. Będziemy oddziaływać na odbiorcę nie tylko słowem, lecz także obrazem. W programie są prelekcje, warsztaty, panele dyskusyjne oraz wystawa sztuki zaangażowanej społecznie.

Spotkajmy się i stwórzmy wspólną wizję Zmiany

W ramach konferencji planowane są m.in.:

 • sesja naukowa dotycząca tematyki innowacji społecznych,
 • innowacje społeczne w praktyce – przegląd start-upów i rozwiązań,
 • warsztat dotyczący projektowania spekulatywnego
 • wystawa sztuki zaangażowanej społecznie,
 • okrągły stół klimatyczny.

Pierwszego dnia konferencji pokazujemy perspektywę refleksyjnego działania i wprowadzania pomysłów na innowacje społeczne w życie. Dyskutujemy o działaniach i organizacjach, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczne. Poruszamy tematykę alternatywnych form organizowania, pozytywnego zarządzania i przywództwa oraz wrażliwości społecznej, która jest charakterystyczne dla innowacji społecznych.

Natomiast drugiego dnia koncentrujemy się wokół jednego z kluczowych wyzwań współczesności, jakim jest transformacja gospodarki i społeczeństwa w kierunku modelu zrównoważonego. Analizujemy aktualny stan rzeczy i kształtujemy wizję odbudowy środowiska naturalnego.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie na terenie warszawskiego kampusu Uniwersytetu SWPS. Udział jest nieodpłatny.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i wygłoszenia referatu. Szczegóły odnośnie naboru prezentacji znajdą Państwo poniżej.

Call for papers

Referaty powinny dotyczyć tematyki szeroko pojętych innowacji społecznych. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania referatów opisujących badania empiryczne. Przykładowe zagadnienia:

 • organizacje maksymalizujące impakt (m.in. wrażliwość społeczna organizacji, społeczne modele biznesowe i kompetencje biznesowe, impact investing, transformatywne zachowania organizacyjne, zrównoważony HR, alternatywne formy przywództwa, ESG);
 • transformacja ekologiczna – m.in. zmiana paradygmatu rozwoju (quality of Life, planetocentryzm, rozwój a nie wzrost), ekologiczne postawy i wartości społeczne, redukcja śladu węglowego przedsiębiorstw, zielone technologie, zrównoważone miasta, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska naturalnego).

Aby zgłosić referat, należy przesłać abstrakt o objętości 400–600 słów za pośrednictwem poniższego formularza:

Formularz zgłoszeniowy

Wybrane referaty zostaną – zgodnie z wolą autora/autorki – opublikowane w czasopiśmie naukowymEdukacja Ekonomistów i Menedżerów”.

Call for papers – ważne daty:

19 kwietnia 2024 r.
termin nadsyłania abstraktów

17 maja 2024 r.
informacja o wynikach naboru

13–14 czerwca 2024 r.
konferencja

O wynikach naboru poinformujemy Państwa drogą mailową.

Call for Student Projects

Ważne! Call for Student Projects to dodatkowa część konferencji przeznaczona dla studentów zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych.

Podczas konferencji jeden z bloków tematycznych będzie poświęcony projektom studenckim. W związku z tym zapraszamy studentki i studentów różnych wydziałów i kół naukowych Uniwersytetu SWPS do zgłaszania pomysłów dotyczących projektów z zakresu innowacji społecznych. Zależy nam na tym, aby projekty studenckie prezentowane podczas konferencji miały charakter rozwiązań praktycznych, których celem byłaby poprawa jakości życia osób, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Projekty studenckie mogą dotyczyć następujących zagadnień z zakresu innowacji społecznych:

 • wykluczenie społeczne (np. osób niepełnosprawnych, neuroróżnorodnych i neuroatypowych),
 • walka z ubóstwem i bezdomnością,
 • rozwijanie przedsiębiorczości społecznej,
 • nierówności społeczne,
 • walka z bezrobociem,
 • dyskryminacja (m.in. ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, narodowość),
 • prawa obywatelskie kobiet (m.in. prawo do protestów, równego traktowania w miejscu pracy, awansów zawodowych),
 • sytuacja uchodźców i migrantów (kryzysy, przemoc wobec uchodźców, akcje humanitarne),
 • angażowanie ludzi w działalność organizacji pozarządowych,
 • wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • działania edukacyjne skierowane do osób wykluczonych społecznie (np. seniorów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych),
 • integracja społeczna mniejszości etnicznych i narodowościowych,
 • promowanie różnorodności w społeczeństwie obywatelskim (ze względu na: płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, religię, światopogląd, narodowość),
 • walka z przemocą i pedofilią (m.in. w rodzinach, instytucjach, sektach, grupach nieformalnych, związkach wyznaniowych),
 • budowanie w społeczeństwie kultury inkluzywnej,
 • ułatwianie osobom wykluczonym dostępu do nowych technologii,
 • wspieranie przedsiębiorczości kobiet,
 • wyzwania dla demokracji,
 • wpływ sztuki na wyzwania społeczne,
 • poprawa jakości funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia,
 • wspieranie innowacyjności społecznej wśród uczniów i studentów.

Studenckie projekty zespołowe należy przesyłać w formie prezentacji (Power Point 8-10 slajdów) poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.

Prezentacje projektów studenckich powinny zawierać następujące elementy: opis zdefiniowanego problemu społecznego, konkurencja (jak wybrany problem jest obecnie rozwiązywany na świecie i czego w tych rozwiązaniach brakuje), rozwiązanie problemu społecznego, model biznesowy (wdrożenie, finansowanie, rozwój projektu).

Zgłoś projekt studencki

W konkursie mogą wziąć udział osoby studiujące we wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS. W ramach wspólnego spotkania podczas konferencji przewidujemy moduł networkingowy i integrujący wszystkie uczestniczki i uczestników konkursu. Do konkursu zostanie wybranych maksymalnie 10 projektów.

Szczegóły dotyczące czasu prezentacji studenckiej typu elevator pitch (3 minuty + 2 minuty na pytania ze strony jury), regulamin konkursu, kolejności wystąpień, formy sesji prezentacji studenckich oraz ich oceny (np. konkurs z nagrodami) zostaną podane przez organizatorów w oficjalnym komunikacie/zaproszeniu na konferencję.

Call for Student Projects – ważne daty:

15 maja 2024 r.
termin nadsyłania abstraktów i prezentacji

22 maja 2024 r.
informacja o wynikach naboru

13–14 czerwca 2024 r.
konferencja

Organizator

 • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, logo
 • centrum transferu wiedzy logo

Partnerzy

Rada Naukowa

Januszkiewicz, Katarzyna Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Monika Kostera
prof. dr hab. Monika Kostera
Uniwersytet Warszawski
Leszek Kwieciński
dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Bolesław Rok
dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK
Akademia Leona Koźmińskiego
Rogiński, Mikołaj Sekretarz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.

Komitet organizacyjny

Osterczuk, Karolina Przewodnicząca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Karolina Osterczuk
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina OsterczukSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Katarzyna Barcińska
Katarzyna Barcińska
Gawrycka, Iwona
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
dr Iwona GawryckaSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Kubów, Magdalena
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, badaczka, dydaktyczka
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kubów
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Wydział
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Magdalena Kubówjej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki przedsiębiorczości, a w szczególności kulturowego i społecznego kontekstu tworzenia przedsiębiorstw
Młodzińska-Granek, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Młodzińska-Granek
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
badaczka nauk społecznych, ekspertka impact innovations
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Młodzińska-Granekbadaczka nauk społecznych, ekspertka impact innovations
Nadziejko, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Małgorzata Nadziejko
mgr Małgorzata Nadziejko 
Popyk, Anzhela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Anzhela Popyk
Tytuł
dr
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anzhela Popyksocjolożka
Radek, Patrycja
Patrycja Radek
 
dr Anzhela Popykcertyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu.
Świątek, Włodzimierz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Włodzimierz Świątek
Miasto
warszawa
Specjalizacja
psycholog biznesu, facylitator, coach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Włodzimierz Świątekpsycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach
Rogiński, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
C-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. programowych kierunku Zarz\u0105dzanie i przyw\u00f3dztwo","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna B. WojtkiewiczC-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Tomasz Szymański-Sztaba

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, sale: S306 i S308