Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Włodzimierz Świątek

dr

Włodzimierz Świątek

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
wykładowca w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog biznesu, trener prowadzący projekty szkoleniowe, facylitator i coach. Wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS oraz wykładowca w programach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współtwórca projektu rozwojowo-badawczego Leadership LAB, w ramach którego prowadzi badania nad przywództwem w modelu Acts of Leadership. Mentor w międzynarodowym programie inkubacyjno-edukacyjnym PFR School of Pioneers.

Ukończył międzynarodowe szkolenie dla trenerów i facylitatorów „The Role of The Facilitator”, prowadzone przez specjalistów z firmy Impact International i Institute for Leadership and Sustainability na University of Cumbria w Wielkiej Brytanii. Uzyskał tytuł Practitioner Coach Diploma w renomowanej szkole coachingu Noble Manhattan Coaching (Anglia), w której ma również status mentora (Mentor Coach). Posiada akredytację International Institute of Coaching and Mentoring.

Od ponad 25 lat wspiera menedżerów i liderów w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. Przez 12 lat był trenerem w globalnej firmie szkoleniowej Impact International. Ma bogate doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla organizacji biznesowych, społecznych i edukacyjnych z zakresu: budowania zespołów i zarządzania nimi, rozwijania i doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, zarządzania zmianą w organizacji, efektywnej komunikacji i współpracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, rozwijania kreatywności i innowacyjności, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Prowadził programy szkoleniowe i coachingowe dla takich firm, jak: Nokia, Emerson Process Management and Water Solutions, Nowa Era, Novartis, Nutricia, PZU, MAKRO CASH&CARRY, PEKO SA, MTU AEROENGINE, Lucent Technologies, Alstom Power, Bosh-Siemens, BZ WBK, Sanofi-Synthelabo, Nestle Polska, McKinsey. Był wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach podyplomowych Warsaw Executive MBA, realizowanych wspólnie przez Minnesota University i Szkołę Główną Handlową.

Prowadzi otwarte warsztaty w cyklu „Spread Your Wings and Fly”, przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału przywódczego. Jest także twórcą interdyscyplinarnego seminarium „Maski przywództwa”, w ramach którego prowadzone są badania i studia nad fenomenem masek używanych przez różnych przywódców. Jako mentor i wykładowca wspiera w rozwoju młodych i utalentowanych innowatorów realizujących projekty typu start-up. Jest pomysłodawcą i koordynatorem programu inkubacyjno-akceleracyjnego oraz konkursu „Acts of Leadership Award” realizowanego na Uniwersytecie SWPS.

Opublikował trzy książki: „Przywództwo w działaniu. Analizy i kierunki rozwoju koncepcji” (Poltext, 2020), „Maski przywództwa. Studium antropologiczno-psychologiczne” (Poltext, 2020) oraz „Przywództwo. Transgresje. Demokracja” (Poltext, 2022). Ponadto jest autorem licznych publikacji z zakresu przywództwa i zarządzania, budowania zespołu, wypalenia zawodowego i autoprezentacji, w tym rozdziałów w monografiach, m.in.: „Uzależnienie od jedzenia z perspektywy pracy z procesem” („Psychologia procesu. Teoria i praktyka”; 2023), „The Dark Side of Leadership: Why Do Leaders Fail?” („Failed Leadership”; Peter Lang Publications, 2021) oraz artykułów naukowych, m.in.: „Rola lidera w innowacyjnej organizacji” („Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1/2016), „Archetyp wojownika i zwycięzcy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych” („Edukacyjna Analiza Transakcyjna” nr 7/2019), „Beauty and the Beast. Two Faces of our Personality” („Beauty and His Beast”, Kraków, 2019).

Na Uniwersytecie SWPS wykłada na kierunkach Zarządzanie i przywództwo, Prawo w biznesie, Informatyka i psychologia oraz Management and Leadership. Prowadzi zajęcia po polsku i angielsku z zakresu modeli pracy zespołowej, koncepcji zarządzania, metodyki zarządzania projektami, etyki w pracy lidera, zarządzania relacjami z klientem, projektów konsultingowych, kultury przywództwa i kultury organizacyjnej, kreatywności i innowacyjności w projektach typu start-up oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Jest także opiekunem kół naukowych Biznes. Innowacja. Zarządzanie oraz Leadership LAB.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie i przywództwo
  • Budowanie i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem
  • Stres i wypalenie zawodowe
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności
  • Coaching i mentoring
  • Skuteczna komunikacja w biznesie
  • Wystąpienia publiczne / Autoprezentacja
  • Facylitacja procesów grupowych
  • Zarządzanie zmianą

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni