logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Włodzimierz Świątek
Warszawa
Nauki o zarządzaniu i jakości Psychologia
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
BIO Włodzimierz Świątek

dr

Włodzimierz Świątek

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
wykładowca w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog biznesu, trener prowadzący projekty szkoleniowe, facylitator i coach. Wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS oraz wykładowca w programach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współtwórca projektu rozwojowo-badawczego Leadership LAB, w ramach którego prowadzi badania nad przywództwem w modelu Acts of Leadership. Jest autorem dwóch książek: „Przywództwo w działaniu” i „Maski przywództwa” oraz wielu artykułów z zakresu zarządzania i przywództwa. Od ponad 25 lat wspiera menedżerów i liderów w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. Współzałożyciel międzynarodowej grupy eksperckiej Leadership for Future Think Tank, która skupia naukowców i praktyków zajmujących się różnymi aspektami przywództwa. Ma bogate doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla organizacji biznesowych, społecznych i edukacyjnych z zakresu:   budowania zespołów i zarządzania nimi, rozwijania i doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, zarządzania zmianą w organizacji, efektywnej komunikacji i współpracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, rozwijania kreatywności i innowacyjności, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych.

Prowadził program szkoleniowe i coachingowe m.in. dla firm: Nokia, Emerson Process Management and Water Solutions, Nowa Era, Novartis, Nutricia, PZU, MAKRO CASH&CARRY, PEKO SA, MTU AEROENGINE, Lucent Technologies, Alstom Power, Bosh-Siemens, BZ WBK, Sanofi-Synthelabo, Nestle Polska, McKinsey.

Ukończył międzynarodowe szkolenie dla trenerów i facylitatorów „The Role of The Facilitator” prowadzone przez specjalistów z Institute for Leadership and Sustainability University of Cumbria w Wielkiej Brytanii oraz z firmy Impact International. Uzyskał tytuł Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Anglia) oraz posiada akredytację International Institute of Coaching and Mentoring i status Mentor Coacha w renomowanej szkole coachingu Noble Manhattan Coaching. Był wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warsaw Executive MBA (Minnesota University i Szkoła Główna Handlowa).

Prowadzi otwarte warsztaty w cyklu „Spread the Wings and Fly” dla osób zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału przywódczego. Jest także twórcą interdyscyplinarnego seminarium „Maski przywództwa”, w ramach którego prowadzone są badania i studia nad fenomenem maski przywództwa. Jako mentor i wykładowca wspiera w rozwoju młodych i utalentowanych innowatorów realizujących projekty typu start-up.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu przywództwa i zarządzania, budowania zespołu, wypalenia zawodowego i autoprezentacji. M.in. książek: Przywództwo w działaniu. Analizy i kierunki rozwoju koncepcji (Warszawa, 2020). Maski przywództwa. Studium antropologiczno-psychologiczne (Warszawa, 2020), rozdziałów w monografiach, np.: Uzależnienie od jedzenia z perspektywy pracy z procesem, w: red. B. Szymkiewicz, Psychologia procesu. Teoria i praktyka (2013), The Dark Side of Leadership: Why Do Leaders Fail?, w: Failed Leadership (Peter Lang Publications, 2021), oraz takich artykułów naukowych, jak: Archetyp wojownika i zwycięzcy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” nr 7 2019, Beauty and the Beast. Two Faces of our Personality, w: „Beauty and His Beast” (Kraków, 2019).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zmiany osobistej, efektywnej pracy zespołowej, przywództwa oraz seminarium licencjackie dla studentów kierunku Zarządzanie i przywództwo.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie i przywództwo
  • Budowanie i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem
  • Stres i wypalenie zawodowe
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności
  • Coaching i mentoring
  • Skuteczna komunikacja w biznesie
  • Wystąpienia publiczne / Autoprezentacja
  • Facylitacja procesów grupowych
  • Zarządzanie zmianą

Informacje prasowe