Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Leadership LAB Project
studencki
realizowany

Leadership LAB Project

Włodzimierz Świątek
kierownik projektu
dr
Włodzimierz Świątek

psycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach

zobacz biogram
instytucja finansująca: Uniwersytet SWPS
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022 2023

Projekt Leadership LAB jest inicjatywą, której głównym celem jest stworzenie przyjaznego środowiska i umożliwienie rozwoju osobistego młodym liderom z pokolenia Milenialsów oraz pokolenia „Z”). W 2019 r. pomysł na projekt narodził się w Zespole Badawczym Przywództwa w Modelu Acts of Leadership, funkcjonującym przy Międzynarodowym Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS. Obecnie afiliowany jest przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Projekt ten składa się z trzech połączonych ze sobą modułów: rozwojowego, edukacyjnego i badawczego. 

Założenia projektu

Kluczowymi celami projektu są:

 1. Stworzenie przyjaznego środowiska dla uczestników projektu – liderów nowej generacji (z pokolenia „Z” i pokolenia Milenialsów), wśród których zdecydowaną większość stanowią studenci kierunku zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS;
 2. Poznanie koncepcji Leadership in Action i modelu Acts of Leadership, jako kluczowych koncepcji ułatwiających uczestnikom świadome podejmowanie oddolnych inicjatyw i działań przywódczych;
 3. Umożliwienie studentom tworzenia, rozwijania i prezentowania swoich projektów twórczych, naukowych, społecznych, technologicznych, biznesowych, edukacyjnych.

Dzięki polifoniczności projekt stwarza jego uczestnikom możliwości rozwijania się w zakresie trzech kluczowych obszarów:

 • rozwijania swojego potencjału osobistego (rozwój osobisty, odkrywanie talentów twórczych, rozwijanie potencjału przywódczego),
 • poszerzania i pogłębiania wiedzy obejmującej różne aspekty przywództwa (m.in. poznawanie i studiowanie Modelu Acts of Leadership, koncepcji Leadership in Action),
 • prowadzenia eksperymentów badawczych (m.in. testowania nowych pomysłów, twórczego eksperymentowania, tworzenia założeń dla przyszłych projektów badawczych, testowania hipotez, rozwijania i wdrażania pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, międzykulturowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne).

Kluczowa idea projektu Leadership LAB opiera się na fundamentalnych zasadach głębokiej demokracji i dialogu oraz na takich wartościach, jak otwartość, różnorodność, kreatywność i innowacyjność, szacunek, wzajemne wspieranie się w rozwoju, efektywna współpraca zespołowa, odpowiedzialność i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.

Etapy realizacji

Projekt Leadership LAB posiada formułę otwartą i można wyróżnić kilka jego następujących etapów realizacji:

 1. Poznawanie się w grupie uczestników projektu, budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu, otwartości na nowe doświadczenia i wzajemnym wspieraniu się w rozwoju;
 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu przywództwa, studiowanie i poznawanie koncepcji Leadership in Action i modelu Acts of Leadership;
 3. Stworzenie zespołów projektowych oraz przygotowywanie i prezentowanie projektów na forum uczestników grupy projektowej Leadership LAB oraz na Gali Finałowej Acts of Leadership Award;
 4. Prowadzenie eksperymentów badawczych z zakresu różnych aspektów przywództwa, testowanie pomysłów, tworzenie założeń badawczych, testowanie hipotez, rozwijanie i wdrażanie pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, międzykulturowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne;
 5. Publikowanie artykułów, opracowań, analiz, raportów oraz prezentowanie projektów studenckich podczas różnych wydarzeń uczelnianych i pozauczelnianych (m.in. konferencje naukowe, sympozja, festiwale naukowe itp.).

Formy i metody działania

Głównymi formami działania w projekcie Leadership LAB są: warsztaty rozwojowe (prowadzone także przez uczestników projektu), sesje mentoringowe (indywidualne i grupowe), sesje eksperymentalne (testowanie pomysłów), praca w zespołach projektowych, warsztaty otwarte realizowane w cyklach tematycznych (m.in. „Spread Your Wings and Fly”). Kluczową metodyką warsztatową jest „Experiential Learning” (Uczenie się przez doświadczenie).

Zespół

Richard Little
prof. Richard Little
opiekun merytoryczny i pomysłodawca projektu

Uczestnikami projektu Leadership LAB są przede wszystkim studenci kierunku zarządzanie i przywództwo oraz Management and Leadership, studenci innych kierunków SWPS (m.in. psychologia biznesu, wzornictwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia i informatyka, anglistyka, życie publiczne), doktoranci Szkoły Doktorskiej SWPS oraz studenci z innych uczelni zainteresowani problematyką zarządzania i przywództwa. Dzięki tej różnorodności i interdyscyplinarności uczestnicy projektu mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie wspierać się w rozwoju.

Zrealizowane inicjatywy

Wydarzenia zrealizowane w latach 2019-2023, publikacje naukowe, projekty studenckie w ramach Act of Leadership Award – pobierz kompletną listę

Przeczytaj więcej o gali finałowej III edycji Act of Leadership Award na Uniwersytecie SWPS 19 października 2022 r.