logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista, doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi. Doświadczona menedżer pracująca na rynkach finansowych i w branży usług prawnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (prawo, ekonomia w dyscyplinie: zarządzanie) i Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik). Specjalistka w zakresie zarządzania danymi i procesami biznesowymi, administracji publicznej, audytów i kontroli oraz zarządzania ryzykiem. Wykłada i prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie SWPS. Do jej obszarów badawczych należą: strategiczne znaczenie Digital ID podmiotu prawnego, strategia oraz wymiar taktyczny i prawny zarządzania informacją (ujęcie mikro i makro), zarządzanie jakością danych, Corporate Governance, w tym advocacy and government relations, usprawnianie procesów biznesowych (w tym business process management i architektura korporacyjna), zarządzanie ryzykiem, Compliance, kontrola wewnętrzna, audyt. 

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20), członek Rady Programowej projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtujących rynek kapitałowy w Polsce (transpozycja dyrektyw: UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates); opracowywała wytyczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Wdrażała również regulacje Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne EIOPA, EBA i ESMA, a także EU Financial oraz Staff Regulations, a na rynku polskim Ustawę o nadzorze i inne regulacje rynku finansowego.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review”, za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w agencji unijnej we Frankfurcie nad Menem nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie. Autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019), „Efektywne zarządzanie informacją jako strategiczny czynnik sukcesu nadzoru rynku finansowego” w: „Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty”, red. A. Nowak, T. Czerwińska (2018), „From the Business Process to the Stress Test-EIOPA Data Governance Concept”, w: Irving Fisher Committee – IFC Bulletins 43 (2017), „Metodyka realizacji projektów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo. Przygotowanie projektu wdrożeniowego”, w: „Informatyka Q Przyszłości”, W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (2010), „Wybrane postulaty dotyczące metodyki wdrożeń IT w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo”, w: „Systemy wspomagania organizacji”, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc (2010) oraz „Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne” (1999).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, Advocacy & Government Relations i aspekty prawa w biznesie.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Public Administration & Policy
  • Corporate Governance
  • Rynki finansowe
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Cyfrowa identyfikacja (Digital ID)
  • Business Process Management 
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Compliance, kontrola wewnętrzna, audyt

Informacje prasowe