Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Katarzyna Wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
kierownik Katedry Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Menedżer, prawnik, projektantka systemów (Data) Governance i instrumentów polityk publicznych. Tytuł magistra prawa, a następnie doktora w dyscyplinie zarządzania (Information Technology) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada też dyplom uzupełniający studiów doktorskich Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik).

Tematem jej badań jest „Paradygmat Jakości życia (Quality of Life) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych, organizacji gospodarczych i społecznych w dobie digitalizacji”. Analizuje działania tych podmiotów by stwierdzić, jak cele związane z podnoszeniem jakości życia, przekładają się na procesy decyzyjne, w szczególności w aspektach cyfrowych działania organizacji.

Jest członkinią zespołu badawczego w projekcie „Przedsiębiorczość Społeczna – kurs podstawowy”. Celem projektu jest między innymi opracowanie i wdrożenie z zastosowaniem metodyki design thinking – innowacyjnego narzędzia zarządczego w zakresie badania wpływu społecznego przedsięwzięć społecznych w paradygmacie Quality of Life. (Grant badawczy finansowany ze środków EOG oraz środków krajowych w trójstronnym partnerstwie: Uniwersytetu SWPS, Fundacji Przedsiębiorczości KobietStiftelsen Mangfold i Arbeidslivet).

Kierowała projektem „Identyfikacja psychologicznych i społecznych potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, która wykazuje duże aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz analiza wpływu jaki organizacja wywiera na dobrostan grupy badanej” (grant INS, 2019-2020). Była również badaczką w zespole analizującym „Kluczowe czynniki determinujące osiągnięcie celów strategicznych przez muzea i miejsca pamięci”.

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20) i działania projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze i Public Policy Design wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtujących rynek kapitałowy w Polsce (transpozycja dyrektyw: UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates). Opracowywała polityki publiczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Wdrażała również regulacje Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne zajmujące się kontrolą sektora finansowego.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review” za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w agencji unijnej we Frankfurcie nad Menem nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie.

Autorka i redaktorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in.: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019, 2020).

Jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie ds. praktyk zawodowych.

Główne obszary jej naukowej działalności to:

  • Zarządzanie
  • Technologie
  • Prawo

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ekonomia
  • prawo

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

The Creation of a Powerful Authority

.

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? – dr K. Wojtkiewicz, dr A. Golińska

.