Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Innowacje społeczne

Wyzwania – Rozwiązania – Praktyki

O konferencji Zapisz się już teraz Call for projects

Kogo zapraszamy:

Badaczy innowacji społecznych, przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w innowacje społeczne od studentów po praktyków, przedstawicieli fundacji, samorządów. Konferencja jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji społecznych.

Języki wydarzenia: polski i angielski

Innowacje spoleczne 2023

O konferencji

Zapraszamy na drugą edycję konferencji poświęconej szeroko pojętym innowacjom społecznym, ze szczególnym naciskiem na działania podnoszące jakość życia (Quality of Life) jednostek, grup społecznych i narodów. Naszym celem jest konsolidacja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się tą tematyką oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń.

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się debata „Quality of Life the Year After. Achievements and Challenges” nawiązująca do tematu konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS we wrześniu 2021 r.

Drugi dzień będzie podzielony na trzy bloki tematyczne. Pierwszy poświęcimy naukowej refleksji nad innowacjami społecznymi. Drugi – prowadzony w trybie ścieżek równoległych – będzie dotyczył dwóch tematów: projektów biznesowych o pozytywnym wpływie społecznym oraz wyzwań związanych z innowacjami społecznymi i odpowiedzialnością społeczną, przed którymi stoi edukacja na poziomie uniwersyteckim. Trzeci blok – także prowadzony równolegle – obejmie współtworzenie i społecznościowe organizowanie innowacji, a także prezentację inicjatyw dotyczących innowacji społecznych realizowanych przez studentów Uniwersytetu SWPS.

Przed debatą otwierającą konferencję oraz drugiego dnia po zaplanowanych wystąpieniach odbędą się sesje networkingu moderowanego.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie na terenie warszawskiego kampusu Uniwersytetu SWPS. Udział jest nieodpłatny.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i wygłoszenia referatu lub zaprezentowania plakatu. Studentów i studentki Uniwersytetu SWPS zachęcamy do zgłaszania projektów z zakresu innowacji społecznych. Szczegóły odnośnie naboru prezentacji znajdą Państwo poniżej.

Call for papers

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Trwa proces oceny przesłanych materiałów.

Call for papers – ważne daty:

12 marca 2023 r.
termin nadsyłania abstraktów

24 marca 2023 r.
informacja o wynikach naboru

11–12 maja 2023
konferencja

O wynikach naboru poinformujemy Państwa drogą mailową.


Call for projects

Jeden z bloków tematycznych drugiego dnia konferencji będzie poświęcony projektom studenckim. W związku z tym zapraszamy studentki i studentów różnych wydziałów Uniwersytetu SWPS do zgłaszania pomysłów z zakresu innowacji społecznych.

Zależy nam na tym, aby projekty miały charakter rozwiązań praktycznych, których celem jest poprawa jakości życia osób należących do różnych grup społecznych i reprezentujących różne pokolenia. Mogą one dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak:

 • wykluczenie społeczne (np. osób niepełnosprawnych),
 • walka z ubóstwem,
 • rozwijanie przedsiębiorczości społecznej,
 • nierówności społeczne,
 • bezrobocie,
 • dyskryminacja,
 • prawa kobiet,
 • sytuacja uchodźców,
 • zmiany klimatyczne,
 • angażowanie ludzi w działalność organizacji pozarządowych,
 • wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • działania edukacyjne dla osób wykluczonych społecznie (np. seniorów, osób niepełnosprawnych),
 • integracja społeczna mniejszości etnicznych i narodowościowych,
 • promowanie różnorodności w społeczeństwie obywatelskim (ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, religię, światopogląd, narodowość),
 • walka z przemocą, budowanie w społeczeństwie kultury inkluzywnej,
 • ułatwianie osobom wykluczonym dostępu do nowych technologii,
 • poprawa jakości funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia.

Aby zgłosić projekt, należy przesłać abstrakt o objętości 400–600 słów za pośrednictwem formularza (wymagane konto w domenie SWPS)

O wynikach naboru poinformujemy Państwa drogą mailową.

Projekty studenckie przedstawiane podczas konferencji powinny mieć formę prezentacji (w formacie PPTX, PPT lub PDF) oraz zawierać zdefiniowany temat/tytuł, opis problemu społecznego i propozycję jego rozwiązania.

Call for projects – ważne daty:

20 kwietnia 2023 r.
termin nadsyłania abstraktów

28 kwietnia 2023 r.
informacja o wynikach naboru

11–12 maja 2023
konferencja

Ramowy program konferencji

Język: angielski

 1. Networking moderowany

  Temat przewodni: Impact assessment and digitalisation

 2. The Digital Identity Impact on the Sustainability and Quality of Life Improvement

   

  Karla McKenna
 3. Debata: Quality of Life the Year After. Achievements and Challenges

   

 4. Kolacja

Język: polski

 1. Keynote Speech (temat wykładu zostanie podany w późniejszym terminie)
  dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK

   

 2. Prezentacja referatów naukowych

   

 3. Sesja równoległa I: Prezentacja projektów studenckich

   

 4. Sesja równoległa I: Społeczne Innowacje i społeczna odpowiedzialność – wyzwania dla uczelni wyższych

   

 5. Sesja równoległa II: Projekty biznesowe o pozytywnym wpływie społecznym
 6. Sesja równoległa II: Kooperatywność, spółdzielczość i współtworzenie innowacji społecznych

   

 7. Uniwersytet i innowacje społeczne – podsumowanie
  Tomasz Szymański

   

 8. Networking moderowany

   

 9. Obiad

   

Formularz zgłoszeniowy

Organizator

 • wydział nauk społecznych logo

Patronat honorowy

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju logo

Partnerzy

 • centrum transferu wiedzy logo
 • instytut nauk społecznych logo

Rada Naukowa

Januszkiewicz, Katarzyna Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Monika Kostera
prof. dr hab. Monika Kostera
Uniwersytet Warszawski
Leszek Kwieciński
dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Jacek Lipiec
dr hab. inż. Jacek Lipiec, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa
Rogiński, Mikołaj Sekretarz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.

Komitet organizacyjny

Rogiński, Mikołaj Przewodniczący
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Barcińska, Katarzyna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Katarzyna Barcińska
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Katarzyna BarcińskaSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Gawrycka, Iwona
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
dr Iwona GawryckaSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Kotłowska, Alicja
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Alicja Kotłowska
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Alicja Kotłowskaekspertka ds. zarządzania
Młodzińska-Granek, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Młodzińska-Granek
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
badaczka nauk społecznych, ekspertka impact innovations
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Młodzińska-Granekbadaczka nauk społecznych, ekspertka impact innovations
Novikova, Kateryna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Kateryna Novikova
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Kateryna Novikova 
Osterczuk, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Karolina Osterczuk
Tytuł
mgr
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Karolina Osterczuk 
Radek, Patrycja
Patrycja Radek
 
mgr Karolina Osterczukcertyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu.
Świątek, Włodzimierz Koordynator projektów studenckich
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Włodzimierz Świątek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog biznesu, facylitator, coach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Włodzimierz Świątekpsycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
C-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":" przewodnicz\u0105ca Komisji ds. programowych kierunku Zarz\u0105dzanie i przyw\u00f3dztwo","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna B. WojtkiewiczC-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, sale: S304, S305