logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Mikołaj Rogiński
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Mikołaj Rogiński

dr

Mikołaj Rogiński

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Specjalista ds. zarządzania. W pracy naukowej zajmuje się badaniami organizacji działających w modelu tzw. produkcji partnerskiej (peer production) oraz badaniami dotyczącymi wpływu nowych technologii na prywatność.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu. Prowadził badania dotyczące Wikipedii i otwartego oprogramowania. Interesuje się również organizacjami tworzącymi tzw. otwartą wiedzę (np. Wikipedia, OpenStreetMap), a także nowymi technologiami, ścieżkami ich rozwoju oraz sposobem ich oddziaływania na organizacje i społeczeństwo.

Pracował w komórkach analitycznych w administracji publicznej, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem analiz na potrzeby legislacji. Realizował także projekty doradcze i analityczne poza administracją.

Jego najważniejsze publikacje to: „Przyczyny wykorzystania i dyfuzja otwartego oprogramowania w firmach informatycznych”, w: Cz. Szmidt (red.), „Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii”, Warszawa 2013, s. 351–365; „Instytucjonalizacja Wikipedii – prawie jak hipisi”, Problemy Zarządzania, 2/2011 (32), s. 193–204.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z koncepcji zarządzania, zarządzania projektami, ekonomii świata cyfrowego.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Innowacje technologiczne i biznesowe
  • Organizacje wirtualne
  • Produkcja partnerska (peer production)
  • Prywatność

Informacje prasowe