hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Magdalena Kubow

mgr

Magdalena Kubów

Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil zawodowy

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki przedsiębiorczości, a w szczególności kulturowego i społecznego kontekstu tworzenia przedsiębiorstw. Fascynuje ją tematyka przedsiębiorczości pasjonatów i pokolenia sieci.

Jako ekspert włącza się w inicjatywy promujące przedsiębiorczość młodych. Jest członkiem jury międzynarodowego konkursu European Youth Award 2017. Angażuje się w działania promujące edukację w obszarze przedsiębiorczości w międzynarodowym projekcie GET INSPIRED! Ekspert merytoryczny w projekcie „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”. Zarządza projektami sportowymi realizowanymi we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Autorka publikacji naukowych poświęconych problematyce kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie edukacji z wykorzystaniem metafor zaczerpniętych ze świata sportu, a także powiązaniom między sportem i biznesem oraz kulturowym uwarunkowaniom rozwoju branży sportowej. Jej artykuły ukazały się w takich publikacjach, jak: „Ekonomia XXI wieku. Gospodarka w warunkach Nowej Ekonomii” (2016), „Przedsiębiorczość w XXI wieku” (2014) oraz „Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju” (2011). Współautorka scenariusza rozwoju szkolnictwa wyższego w raporcie „Foresight - Akademickie Mazowsze 2030” (2012), który ma na celu dostosowanie kierunków studiów do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia modeli biznesowych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Przedsiębiorczość pasjonatów
 • Przedsiębiorczość pokolenia sieci
 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 • Społeczny i kulturowy kontekst tworzenia przedsiębiorstw
 • Źródła pomysłów i inspiracji w biznesie

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni

  Materiały Wideo

  Przedsiębiorczość pokolenia sieci

  .
   

  Materiały Audio

  Jakie są osoby przedsiębiorcze?

  Pobierz plik MP3 (632 KB)

  Pokolenie sieci może tworzyć firmy-idee

  Pobierz plik MP3 (1,08 MB)