Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie
aplikacyjny
komercyjny
studencki
społeczny
naukowo-badawczy
realizowany

Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

Ewa Butowska
kierownik projektu
mgr
Ewa Butowska

 

wartość projektu: 104 920 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024

 

Celem obecnego projektu jest połączenie standardowych "pożądanych trudności" - strategii uczenia się, które są już stosunkowo dobrze zbadane - z nowszą strategią uczenia się przez zgadywanie. Zamierzamy zbadać, czy połączenie tych metod spowoduje wzrost czy spadek wydajności pamięci. Szczególną zaletą projektu jest jego użyteczność w sytuacjach szkolnych lub akademickich. Możemy sobie wyobrazić, że strategie takie jak zgadywanie czy wprowadzanie przerw między nauką mogą być stosowane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów bez większych kosztów finansowych czy operacyjnych. Aby jednak tak się stało, należy zbadać warunki niezbędne dla ich skuteczności, a także mechanizmy teoretyczne, na których się one opierają.

W tym projekcie skupiam się na metodach uczenia się nazywanych "pożądanymi trudnościami". Polegają one na podwyższeniu trudności samego procesu uczenia się poprzez np. próbę odgadnięcia odpowiedzi zanim zostanie ona podana, co ma prowadzić do lepszego wyniku na teście. Próbuję określić w jaki sposób różne metody nauki wchodzą ze sobą w interakcję oraz określić optymalne podejście. Długofalowo, pozwoli to na wprowadzanie prostych i zarazem skutecznych metod zapamiętywania w szkołach a także w nauce indywidualnej.

Butowska, Ewa kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewa Butowska
Specjalizacja
Psycholog
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Ewa Butowska 

Metody badawcze

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie czterech eksperymentów, w których będziemy systematycznie manipulować czynnikami uczenia się takimi, jak uczenie się przez zgadywanie, odstępy między kolejnymi prezentacjami materiału oraz uczenie się o dodatkowych aspektach danego tematu. Te bardziej wymagające, ale potencjalnie pożądane manipulacje zostaną przeciwstawione "łatwiejszym" strategiom, takim jak uczenie się przez czytanie, uczenie się „na raz”, bez wprowadzania odstępów, a także uczenie się tylko jednego aspektu danego tematu. Teoretyczne przewidywania co do skuteczności tych połączonych manipulacji są często dwukierunkowe lub niejednoznaczne - i właśnie dlatego zamierzamy badać je w tak systematyczny, stopniowy sposób. W rezultacie mamy nadzieję wzbogacić zestaw wskazówek dla uczniów i nauczycieli, tak aby uczynić proces uczenia się bardziej efektywnym.

Zespół badawczy

Zawadzka, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Zawadzka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Zawadzkapsycholog, zajmuje się problematyką pamięci i metapoznania