Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Zawadzka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Zawadzka

Instytut Psychologii
Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią pamięci i metapoznania. Jej badania koncentrują się na strategiach zapamiętywania i wydobywania informacji z pamięci, interakcjach między uczeniem się a przypominaniem, ocenie efektywności własnych procesów pamięciowych, a także wpływie czynników zewnętrznych – takich, jak obecność innych osób – na to, co pamiętamy.

Współkierowniczka Learning and Metacognition Experimental Laboratory. Obecnie prowadzi projekt „Whom to trust? Cognitive determinants of learning from others” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz projekt „Polskie Powroty” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Autorka publikacji naukowych z zakresu pamięci i metapoznania, w tym:

  • Krogulska, A., Skóra, Z., Scoboria, A., Hanczakowski, M., & Zawadzka, K. (2020). Translating (lack of) memories into reports: Conversion processes in responding to unanswerable questions. „Journal of Experimental Psychology: General”, 149, 1231-1248.
  • Zawadzka, K., & Hanczakowski, M. (2019). Two routes to memory benefits of guessing. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 45, 1748-1760.
  • Zawadzka, K., Hanczakowski, M., & Wilding, E. L. (2017). Late consequences of early selection: When memory monitoring backfires. „Journal of Memory and Language”, 92, 114-127.
  • Zawadzka, K., Higham, P. A., & Hanczakowski, M. (2017). Confidence in forced-choice recognition: What underlies the ratings? „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 43, 552-564.
  • Zawadzka, K., Higham, P. A., & Hanczakowski, M. (2017). Confidence in forced-choice recognition: What underlies the ratings? „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 43, 552-564.
  • Zawadzka, K., Krogulska, A., Button, R., Higham, P. A., & Hanczakowski, M. (2016). Memory, metamemory, and social cues: Between conformity and resistance. „Journal of Experimental Psychology: General”, 145, 181-199.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia Current Debates in Psychology.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Unia Europejska
  • Prawo międzynarodowe
  • Prawa człowieka i migrantów
  • Prawo medyczne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni