Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
naukowo-badawczy
aplikacyjny
społeczny
komercyjny
realizowany

Kluczowe czynnikiwarunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Adam Szpaderski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski

Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania

zobacz biogram
wartość projektu: 106 200 PLN
instytucja finansująca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020

Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady są dla nas przede wszystkim ostrzeżeniem i lekcją o strasznych zbrodniach totalitaryzmów. Jednak aby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną, wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

 

projekt BADAWCZY

KLUCZOWE CZYNNIKI  

warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Budżet106 200 PLN
Jednostka finansująca logo auschwitz

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020  


Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

Założenia projektu

Cele projektu

Projekt zakłada identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz opracowanie strategii rozwoju instytucji z wykorzystaniem metody analizy SWOT/TOWS ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Plan badań

Projekt składa się z następujących szczegółowych etapów badawczych realizowanych przy pomocy specjalistycznych metod naukowych:

 • opracowanie narzędzia diagnozy strategicznej branży
 • identyfikacja i analiza czynników makrootoczenia przy użyciu segmentacji PESTEL oraz metody scenariuszowej
 • identyfikacja i analiza czynników mikrootoczenia przy użyciu analizy pięciu sił Portera, oraz oceny punktowej branży
 • identyfikacja i analiza czynników wewnętrznych muzeów i miejsc pamięci przy użyciu metody bilansu strategicznego oraz listy kluczowych czynników sukcesu
 • klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną muzeów i miejsc pamięci przy użyciu analizy SWOT
 • obliczenie siły wpływu poszczególnych czynników na pozycję strategiczną instytucji przy użyciu analizy TOWS
 • określenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju badanych muzeów i miejsc pamięci
 • sformułowanie propozycji usprawnień w politykach państwowych w oparciu o empirycznie zdefiniowane katalogi dobrych praktyk branży

Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do skonstruowania narzędzi międzynarodowych badań porównawczych nad determinantami i strategiami efektywności zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym w Europie.

Szpaderski, Adam kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania

Dofinansowanie Projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo mkidn male

 

Zespół badawczy

Szpaderski, Adam kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania
Cywiński, Piotr główny ekspert ze strony Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr M. A. Cywiński
dr Piotr M. A. CywińskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania

Komitet Programowy

 • dr Piotr M. A. Cywiński - przewodniczący Komitetu Programowego
  Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Główny Ekspert Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS
 • Janusz Barszcz
  Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • dr Edward Kopówka
  Dyrektor Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)
 • dr Tomasz Kranz
  Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944), Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943), oraz Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Michał Niezabitowski
  Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow)
 • Piotr Tarnowski
  Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • dr Anna Ziółkowska
  Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS - sekretarz Komitetu Programowego, Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS Uniwersytetu SWPS

 

Badane instytucje

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
 • Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)

Efekt i beneficjenci projektu

Efektem projektu będzie opracowanie zbiorczego raportu końcowego zawierającego identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, oraz strategie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Docelowi beneficjenci to MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane/współprowadzone przez MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz badacze.

Partnerzy projektu

logotypy cbnemp pol4

Jednostka realizująca

Projekt realizowany jest w ramach działalności Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.