Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
INKLA promocja badań partycypacyjnych
naukowo-badawczy
aplikacyjny
społeczny
zakończony

INKLA promocja badań partycypacyjnych

Małgorzata Wójcik
kierownik projektu
dr
Małgorzata Wójcik

psycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

zobacz biogram
wartość projektu: 45 000 PLN
instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2015

 

projekt naukowy

INKLA

promocja badań partycypacyjnych wśród młodzieży

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania45 000 PLN
Jednostka finansującalogo FNP1

Okres realizacji projektu: 2015

 

Trudne relacje z rodzicami i nauczycielami, wykluczenie z grupy rówieśniczej, przemoc słowna i fizyczna to ciemne strony okresu dorastania. Dr Małgorzata Wójcik z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS zaprosiła uczniów i studentów do zbadania rzeczywistości szkolnej – projekt INKLA pokazał młodym ludziom, że badania nauk społecznych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego, oraz że każdy może mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia.

Założenia projektu

Młodzi badacze

Projekt INKLA był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Głównym założeniem było promowanie nauk społecznych poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w terenowych badaniach partycypacyjnych w społecznościach szkolnych oraz szeroką prezentację badań i ich wyników. Uczestnicy projektu samodzielnie prowadzili badania, prezentowali je swoim kolegom i koleżankom w szkole i na uczelni, przygotowali wystawę zdjęć oraz zorganizowali konferencję.

 

Terenowe badania partycypacyjne

Obszar badań dotyczył ważnych dla młodzieży kwestii: relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej, tematu, w którym oni sami są ekspertami. Młodzi badacze zajęli się zagadnieniami dobrego klimatu w szkole i klasie, problemami jakie napotykają uczniowie, przychodząc do nowej szkoły, relacjami z nauczycielami, a także wykluczeniem rówieśniczym i przemocą szkolną. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowali rozwiązania dla najpoważniejszych problemów społeczności uczniowskiej.

Tematyka badań

Dlaczego zajęliśmy się relacjami interpersonalnymi w klasie, wykluczeniem i przemocą? Badania pokazują wyraźnie nasilenie zjawiska prześladowania i dręczenia w polskiej szkole. Raport WHO alarmuje pokazując, że przemoc w polskiej szkole (zwłaszcza gimnazjalnej) przekracza przeciętny poziom europejski. 20% uczniów deklaruje zaangażowanie w częste akty prześladowania jako agresorzy, ofiary i świadkowie.

Pamiętaliśmy, że prześladowanie to nie tylko przemoc fizyczna i werbalna, lecz także cyberprzemoc – w internecie oraz relacyjna, czyli izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej. Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie, nie tylko agresorzy i ofiary. Raporty pokazują, że świadkowie odczuwają lęk, rozdrażnienie, złość i dyskomfort. Negatywna atmosfera w klasie wpływa na frekwencję, wyniki w nauce i samopoczucie wszystkich uczniów.

Etyka badań

Badania prowadziliśmy, wykorzystując metodologie badań jakościowych, czyli wywiady – rozmowy z uczniami i studentami, obserwację uczestniczącą oraz Photovoice.

Zwracaliśmy szczególną uwagę na etykę: najważniejsze, by nie zaszkodzić osobie badanej; traktować ludzi z szacunkiem; nie nadużywać zaufania, nie wymądrzać się; zadawać pytania w prosty i jasny sposób. Przede wszystkim wyjaśnić cel i przebieg badania. Należy zapewnić właściwe warunki do rozmowy. Uzyskać zgodę na udział w badaniu oraz nagranie wywiadu. Należy pamiętać o prawach osoby badanej. Musimy przede wszystkim zapewnić anonimowość i tajemnicę przebiegu rozmowy.

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi INKLA uczniowie zainteresują się naukami społecznymi i zobaczą że badania przekładają się na działania praktyczne i mogą pomóc w zaprojektowaniu i wprowadzeniu zmian, np. pomoc w tworzeniu zgranych zespołów klasowych i zapobieganie tym samym przemocy rówieśniczej.

Wójcik, Małgorzata kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

Metody badawcze

Wywiad jakościowy

Wywiad jakościowy jest głównym narzędziem umożliwiającym badanie sposobu, w jaki ludzie doświadczają świata wokół nich; jak go interpretują i odczuwają. Pozwala zrozumieć innych, którzy własnymi słowami opisują swoje życie codzienne, innych ludzi, przyjaźnie, problemy i podejmowane działania.

Obserwacja uczestnicząca

Obserwacja uczestnicząca polega na wejściu badacza w określone środowisko społeczne i obserwowaniu danej społeczności od wewnątrz jako jeden z jej członków, uczestniczący wraz z nią w codziennym życiu. Zaletą takiej metody jest możliwość zrozumienia zobaczenia interakcji pomiędzy członkami społeczności oraz sytuacji w których one zachodzą. Badacz może od razu robić notatki lub w inny sposób zapisywać swoje obserwacje

Photovoice

Photovoice to metoda prowadzenia badań i budowania spójności społeczności. Uczestnicy proszeni są o przedstawienie na zdjęciach swojego życia codziennego lub trapiących ich problemów. Każde zdjęcie jest opatrzone podpisem lub dłuższym tekstem opowiadającym historie. Zdjęcia mogą stać się tematem dyskusji lub pomóc w rozwiązaniu istotnych społecznych problemów.

 

Zespół badawczy

Studentki

 • Tosia Adamczyk
 • Anna Kajdańska
 • Michalina Krakowska
 • Maria Mondry
 • Wiktoria Liman

Uczennice

 • Karolina Banaszak
 • Sylwia Białkowska
 • Nina Bierońska
 • Ewelina Makowska
 • Katarzyna Obtulowicz
 • Martyna Palka
 • Katarzyna Pawelczyk
 • Dominika Przybylska
 • Dominika Walczak
 • Zuzanna Wójcik

Photovoice

Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w badaniach psychologii społecznej i społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej jest opowiedzieć zawiłe historie życia, pokazać trudności z jakimi boryka się społeczność, zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne. Metoda ta jest często stosowana w pracy ze społecznościami zamkniętymi, takimi jak imigranci, mniejszości etniczne czy też z grupami żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Można ją także stosować w edukacji jako narzędzie dydaktyczne, w pracy pedagogicznej w celu ułatwienia uczniom rozmowy o trudnych tematach oraz jako sposób integracji grupy.

Projekty prowadzone są w wielu zakątkach świata, poruszając najróżniejsze kwestie w celu wprowadzenia pozytywnej zmiany w życiu ludzi: rolnicy z Ghany opowiadają o swoim losie, Indonezyjskie kobiety pokazują codzienną walkę z biedą i przeciwnościami losu, a Syryjscy uchodźcy prezentują historie ucieczki przed wojną i ludobójstwem. Więcej informacji »

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Katowicach realizują projekty Photovoice w ramach przedmiotu Psychologia społeczności oraz podczas fakultetów metod jakościowych.
Zobacz projekty studentów Uniwersytetu SWPS » 

W projektach Photovoice najważniejsza jest treść zdjęcia oraz emocje i doświadczenia jakie chce nam pokazać fotograf. Nieodzowny jest podpis pod zdjęciem, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć sytuacje i uczucia autora.
Zobacz fotografie uczestników projektu INKLA »

Uzyskane wyniki

Ja i moja klasa

 • Dobre samopoczucie oraz chęć chodzenia do szkoły zależy przede wszystkim od tego, jak uczeń czuje się w klasie, i jak określa postawę innych uczniów w stosunku do siebie.
 • Osiągnięcia w nauce w znacznie mniejszym stopniu wpływają na samopoczucie i chęć chodzenia do szkoły.

Relacje z wychowawcą

 • Dobre relacje z wychowawcą są bardzo ważne i przynoszą wymierne korzyści klasie i indywidualnym uczniom.
 • Według respondentów wychowawcy dzielą się na: super fantastycznych, niezainteresowanych klasą, utrzymujących dystans.

Problemy i konflikty

 • Konflikty w klasie sa nieuniknione i występują w różnym nasileniu we wszystkich zespołach.
 • Różnice można zauważyć w sposobach ich rozwiązywania: demokratyczna dyskusja na lekscji wychowawczej, samodzielne próby bez pomocy nauczyciela, brak podejmowania prób rozwiązania konfliktów.

Bycie świadkiem przemocy

Uczniowie nie reagują, gdy sa świadkami prześladowania, ponieważ:

 • inni także nie reagują
 • uznają, że to tylko dokuczanie, więc jest niegroźne
 • uznają, że to nauczyciele powinni reagować
 • nie są przyjaciółmi ofiary, więc to nie ich sprawa
 • nie chcą się narażać.