logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Jakub Kuś
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii
BIO Jakub Kus

dr

Jakub Kuś

Wydział Psychologii we Wrocławiu
prodziekan ds. studenckich
adiunkt w Zakładzie Metateoretycznych Zagdanień w Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii nowych technologii, psychologii osobowości, psychometrii oraz metodologii badań psychologicznych. Glównie interesuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w internecie.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii.

Na wrocławskim Wydziale Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem kursu „Psychologia nowych technologii”. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychometrii, metodologii ze statystyką oraz społecznej przestrzeni internetu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia nowych technologii
  • Media społecznościowe
  • Agresja i hejt w internecie
  • Cyfrowa demencja
  • Eyetracking

Materiały Wideo

Czy w trakcie wakacji warto się wylogować?

 

Materiały Audio

Pokolenie aplikacji nie zna świata bez Internetu

Pobierz plik MP3 (967 KB)

Czym jest cyfrowa demencja?

Pobierz plik MP3 (1,97 MB)