Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Próba empirycznej weryfikacji założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji

Kamil Fuławka
kierownik projektu
Kamil Fuławka

wartość projektu: 194 766 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018

projekt naukowy

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych 

w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Próba empirycznej weryfikacji założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania 194 766 PLN 
Jednostka finansującamnisw logo white

Okres realizacji projektu: 2015–2018

Czy osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w mniejszym stopniu ulegają negatywnemu wpływowi emocji, a ich postanowienia są rzeczywiście bardziej racjonalne? Zależności między zdolnościami numerycznymi a procesami afektywnymi w trakcie podejmowania ryzykownych decyzji zbada Kamil Fuławka, laureat Diamentowego Grantu, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Założenia projektu

W ostatnich latach badacze coraz więcej uwagi poświęcają roli emocji w procesie podejmowania decyzji. Przedmiotem prac badawczych są m.in. wpływy emocji wynikających z samej natury decyzji (np. strach przed skutkiem ubocznym leku) oraz oddziaływania emocji niezwiązanych bezpośrednio z procesem decyzyjnym (np. aktualny nastrój). Rezultaty badań systematycznie wykazują, że emocje doświadczane w momencie decyzyjnym mogą skutkować zachowaniem niezgodnym z przewidywaniami normatywnych teorii.

Jednocześnie rośnie zainteresowanie naukowców związkiem zdolności numerycznych z jakością podejmowanych przez ludzi decyzji. Liczne eksperymenty dowodzą, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych częściej podejmują racjonalne decyzje, zarówno w kontekście finansów, jak i zachowań związanych ze zdrowiem. Wpływ na to ma bez wątpienia lepsze rozumienie koncepcji prawdopodobieństwa i adekwatne stosowanie tej wiedzy w codziennym życiu.

Najnowsze i wciąż nieliczne prace z obszaru podejmowania decyzji ryzykownych dotyczą interakcji procesów afektywnych z poziomem zdolności numerycznych. Badacze wykazują na przykład, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w trakcie podejmowania decyzji w mniejszym stopniu ulegają niekorzystnym oddziaływaniom emocji.

Celem projektu jest weryfikacja założeń modelu wyboru nasyconego emocją oraz identyfikacja roli procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji ryzykownych. Problem ten jest szczególnie ważny w domenie medycznej, gdzie decydentom często towarzyszą intensywne emocje, na których negatywny wpływ najbardziej podatne są osoby o niskich zdolnościach numerycznych.

Fuławka, Kamil kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kamil Fuławka
Specjalizacja
Student psychologii na Uniwersytecie SWPS. Laureat konkursu Diamentowy Grant 2015
Kamil Fuławka

 Cele projektu

Celem projektu jest szczegółowe zbadanie charakteru interakcji zdolności numerycznych i procesów afektywnych podczas podejmowania decyzji ryzykownych. W badaniach zostaną wykorzystane wystandaryzowane procedury eksperymentalne oraz miary psychologiczne.

Jedna z głównych hipotez badawczych zakłada, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych podejmują lepsze decyzje, również dlatego że doświadczają bardziej adekwatnych emocji związanych z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń.

Dodatkowo, uzyskane wyniki umożliwią weryfikację teoretycznych założeń najnowszego modelu podejmowania decyzji, zgodnie z którym możliwe jest zaistnienie interakcji pomiędzy cechami decydenta a procesami emocjonalnymi, wspólnie kształtującymi proces podejmowania decyzji.

Zespół badawczy

Fuławka, Kamil kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kamil Fuławka
Specjalizacja
Student psychologii na Uniwersytecie SWPS. Laureat konkursu Diamentowy Grant 2015
Kamil Fuławka
Zaleśkiewicz, Tomasz opiekun naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej