Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Próba empirycznej weryfikacji założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji

Kamil Fuławka
kierownik projektu
Kamil Fuławka

wartość projektu: 194 766 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018

projekt naukowy

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych 

w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Próba empirycznej weryfikacji założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania 194 766 PLN 
Jednostka finansującamnisw logo white

Okres realizacji projektu: 2015–2018

Czy osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w mniejszym stopniu ulegają negatywnemu wpływowi emocji, a ich postanowienia są rzeczywiście bardziej racjonalne? Zależności między zdolnościami numerycznymi a procesami afektywnymi w trakcie podejmowania ryzykownych decyzji zbada Kamil Fuławka, laureat Diamentowego Grantu, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Założenia projektu

W ostatnich latach badacze coraz więcej uwagi poświęcają roli emocji w procesie podejmowania decyzji. Przedmiotem prac badawczych są m.in. wpływy emocji wynikających z samej natury decyzji (np. strach przed skutkiem ubocznym leku) oraz oddziaływania emocji niezwiązanych bezpośrednio z procesem decyzyjnym (np. aktualny nastrój). Rezultaty badań systematycznie wykazują, że emocje doświadczane w momencie decyzyjnym mogą skutkować zachowaniem niezgodnym z przewidywaniami normatywnych teorii.

Jednocześnie rośnie zainteresowanie naukowców związkiem zdolności numerycznych z jakością podejmowanych przez ludzi decyzji. Liczne eksperymenty dowodzą, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych częściej podejmują racjonalne decyzje, zarówno w kontekście finansów, jak i zachowań związanych ze zdrowiem. Wpływ na to ma bez wątpienia lepsze rozumienie koncepcji prawdopodobieństwa i adekwatne stosowanie tej wiedzy w codziennym życiu.

Najnowsze i wciąż nieliczne prace z obszaru podejmowania decyzji ryzykownych dotyczą interakcji procesów afektywnych z poziomem zdolności numerycznych. Badacze wykazują na przykład, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w trakcie podejmowania decyzji w mniejszym stopniu ulegają niekorzystnym oddziaływaniom emocji.

Celem projektu jest weryfikacja założeń modelu wyboru nasyconego emocją oraz identyfikacja roli procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji ryzykownych. Problem ten jest szczególnie ważny w domenie medycznej, gdzie decydentom często towarzyszą intensywne emocje, na których negatywny wpływ najbardziej podatne są osoby o niskich zdolnościach numerycznych.

Fuławka, Kamil kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kamil Fuławka
Specjalizacja
Student psychologii na Uniwersytecie SWPS. Laureat konkursu Diamentowy Grant 2015
Kamil Fuławka

 Cele projektu

Celem projektu jest szczegółowe zbadanie charakteru interakcji zdolności numerycznych i procesów afektywnych podczas podejmowania decyzji ryzykownych. W badaniach zostaną wykorzystane wystandaryzowane procedury eksperymentalne oraz miary psychologiczne.

Jedna z głównych hipotez badawczych zakłada, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych podejmują lepsze decyzje, również dlatego że doświadczają bardziej adekwatnych emocji związanych z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń.

Dodatkowo, uzyskane wyniki umożliwią weryfikację teoretycznych założeń najnowszego modelu podejmowania decyzji, zgodnie z którym możliwe jest zaistnienie interakcji pomiędzy cechami decydenta a procesami emocjonalnymi, wspólnie kształtującymi proces podejmowania decyzji.

Zespół badawczy

Fuławka, Kamil kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kamil Fuławka
Specjalizacja
Student psychologii na Uniwersytecie SWPS. Laureat konkursu Diamentowy Grant 2015
Kamil Fuławka
Zaleśkiewicz, Tomasz opiekun naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej